O študiju

Študentske aktivnosti

Študenti UL MF so aktivni del akademske skupnosti UL Medicinske fakultete. Uradne dejavnosti, ki so namenjene predvsem skrbi za kakovost študija in fakultete, potekajo v okviru pristojnosti in aktivnosti Študentskega sveta UL MF, za obštudijske in prostočasne dejavnost pa skrbijo prostovoljna društva študentov.
 

Študentski svet UL MF

Študentski svet UL MF je uradni organ UL MF preko katerega študenti sodelujejo z vodstvom fakultete, opravljajo vse naloge, ki so določene z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze v Ljubljani, Pravilnikom o organizaciji in delovanju UL MF ter drugimi akti, in tako pomembno prispeva h kakovosti študijskih programov in fakultete. Študentski svet imenuje tudi predstavnike študentov v fakultetnih organih, komisijah ter drugih organizacijah.

Študentski svet UL MF je uradni predstavnik vseh študentov UL MF. Več informacij o študentskem svetu, področjih dela in članih ter kontaktne informacije lahko pridobite na spletni strani študenskega sveta.

 

Obštudijske in prostočasne aktivnosti

Študenti UL MF so dejavni tudi na področju obštudijskih dejavnosti. Študenti se tako združujejo v prostovoljnih društvih: Društvo študentov medicine Slovenije, Društvo za mednarodno dejavnost stomatologije, Društvo Medicinskih razgledi. V okviru teh društev potekajo prostovoljne obštudijske aktivnosti. Pomemben podpornik obštudijske dejavnosti študentov je UL Medicinska fakulteta preko Študentskega sveta UL MF.

Vsa obštudijska dejavnost pa ne poteka samo v okviru društev. Študenti tudi pozamezno ali v manjših skupinah organizirajo različne dogodke, predavanja ali pa kako drugače skrbijo za svoj osebnosti razvoj na številnih področjih.

 

Karierni kongres UL MF

Karierni kongres UL MF je aktivnost Študentskega sveta UL MF, s katero je UL MF študentom medicine in dentalne medicine obeh medicinskih fakultet ter mladim zdravnikom približala informacije o zaposlitvenih možnostih po dokončanem študiju na medicinski fakulteti.

Prvi Karierni kongres UL MF je potekal med 18. in 30. marcem 2019 v prostorih UL Medicinske fakultete in Zdravniške zbornice Slovenije. Drugi Karierni kongres je potekal od 3. do 8. maja 2022.

V okviru kongresa nacionalni koordinatorji specializacij medicine in dentalne medicine predstavijo vse specializacije, na karierni tržnici pa se lahko študentom in mladim zdravnikom predstavijo tudi javni zdravstveni zavodi.

Pomemben del kongresa so tudi karierne delavnice, ki jih pripravijo Karierni centri Univerze v Ljubljani

Več informacij o kariernem kongresu je na voljo na podstrani Kariernega kongresa UL MF.

 

Koncert UL MF

Najpomembnejši zabavni dogodek leta na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani predstavlja Koncert UL MF, ki je bil prvič prirejen že leta 2005. Na koncertu se predstavijo glasbeni umetniki UL Medicinske fakultete, vsako leto znova pa se pokaže, da ima fakulteta izjemen potencial tudi na glasbenem oziroma umetniškem področju. Koncerte UL MF omogoča Študentski svet UL MF s podporo UL Medicinske fakultete.

Več informacij o koncertu je na voljo na podstrani Koncert UL MF.