O študiju

Erasmus+ praktično usposabljanje

ERASMUS__razpis.gif

Na tej spletni strani lahko najdete koristne informacije o opravljanju Erasmus+ praktičnega usposabljanja, ki je namenjeno predvsem nabiranju praktičnih izkušenj, kar za študente UL MF pomeni predvsem opravljanje kliničnih vaj ali pa opravljanje raziskovalnega dela na instituciji gostiteljici.

 

1. NA KRATKO O PROGRAMU ERASMUS+ PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

2. PRIPRAVA NA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

3. PO KONČANEM USPOSABLJANJU

 

NA KRATKO O PROGRAMU ERASMUS+ PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

Program Erasmus+ omogoča študentom in mladim diplomantom, da v okviru svojega študija ali v 12 mesecih po diplomi opravijo prakso/ usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Posameznik lahko Erasmus+ praktično usposabljanje oprvlja bodisi kot študent bodisi kot mladi diplomant, med opravljanjem praktičnega usposabljanje kandidat ne sme zaključiti študija. 

Cilji tovrstne mobilnosti so:

  • izboljšanje učnih kompetenc
  • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
  • povečanje iniciativnosti in podjetništva
  • povečanje samozavesti in samospoštovanja
  • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
  • povečanje medkulturne zavesti
  • aktivnejše sodelovanje v družbi
  • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
  • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti 

Praksa/ usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija. Za to jamčita mentor na matični članici študenta ali Erasmus+ koordinator in delodajalec, ki podpišeta dokument ŠTUDIJSKI SPORAZUM za prakso (Learning Agreement for Traineeship).

---------------

RAZPIS Erasmus+ praktično usposabljanje za študijsko leto 2020/2021 za študente UL MF.

 

RAZPIS ERASMUS+ PRAKTIČNO USPOSABLJANJE OSTAJA ODPRT ZA NAKNADNE PRIJAVE!

Zaradi pandemije Covid 19 ter posledično izrednih razmer, ki so vladale v času rednega razpisa Erasmus+ SMP 2020/21, obveščamo študente UL MF, da je upravičeno obdobje izvajanja mobilnosti podaljšano do 30.9. 2022. Ostali razpisni pogoji ostajajo nespremenjeni.

Razpis ostaja odprt za naknadne prijave (ki jih študentje oddajo v sistem VIS) do porabe sredstev oz. do najkasneje 30.6.2022.

Pogoj za izplačilo Erasmus+ finančne pomoči je že izbran delodajalec, podpisan Learning agreement ter podpisana prijavnica NAKNADNA  PRIJAVA ERASMUS+ SMP 2020-21.

Sredstva so zagotovljena za vse prijavljene, zato predčasna oddaja vloge (zaradi morebitnih sprememb) ni potrebna oz. smiselna, saj pogodb na UL ne bodo izdajali prej kot 14 dni pred začetkom mobilnosti.

Naknadne prijave ali prošnje za podaljšanje morajo biti oddane vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti.

Prijaviti se je potrebno tudi v sistem Vis, kamor morate naložiti še obvezne priloge (življenjepis, motivacijsko pismo ter potrdilo o znanju jezika).

Več informacij na outgoing(at)mf.uni-lj.si.

---------------------------------------------------

Predstavitev razpisa Erasmus+ praktično usposabljanje 2020/21

 

PRIPRAVA NA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ERASMUS+

Študenti, ki se prijavijo na Erasmus+ praktično usposabljanje, si morajo sami poiskati institucijo (npr. klinične bolnišnice) in mentorja. Medicinska fakulteta UL ima z nekaterimi partnerskimi institucijami sklenjene bilateralne sporazume tudi za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini.

Seznam partnerskih institucij za opravljanje Erasmus praktičnega usposabljanja

Študentom, diplomantom ter zaposlenim Univerze v Ljubljani je omogočen brezplačen dostop do portala GoinGlobal, ki predstavlja odličen vir informacij pri iskanju praks oz. pripravništev v tujini.

Navodila za dostopanje do portala GoinGlobal

 

V kolikor želi kandidat za praktično usposabljanje institucijo gostiteljico poiskati samostojno, so mu lahko v pomoč poročila študentov, ki so Erasmus+ praktično usposabljanje opravljali v preteklih letih:

Prav tako pa si je vredno ogledati spletne strani medicinskih fakultet in preveriti, ali morda same omogočajo opravljane praktičnega usposabljanja. Študentom priporočamo, da institucijam in mentorjem pošljejo izčrpen življenjepis, motivacijsko pismo ter priporočila mentorjev in učiteljev.

Prakso lahko začnete kot študent ali kot mladi diplomant

V sistem Vis se morate prijaviti pred zaključkom študija.
Tekom praktičnega usposabljanja ne smete diplomirati.


Mladi diplomanti morajo praktično usposabljanje zaključiti najkasneje eno leto po diplomiranju ter znotraj obdobja upravičenosti razpisa. Za datum zaključka študija se šteje zadnji izpit in ne datum veljavnosti statusa študenta!

Pred pričetkom praktičnega usposabljanja mora študent/mladi diplomant pridobiti soglasje Medicinske fakultete UL in izpolniti naslednja dokumenta:

- Študijski sporazum za praktično usposabljanje: gre za tristransko pogodbo, ki jo podpišejo študent, koordinator matične fakultete in odgovorna oseba na instituciji, kjer bo študent prakso opravljal.

- Listina študenta UL MF na mobilnosti v tujini: gre za dokument, ki določa način vrednotenja praktičnega usposabljanja na UL MF; bodisi kot del rednega študijskega programa EMŠ medicina ali EMŠ dentalna medicina ali v obliki dodatnih študijskih obveznosti, ki jih lahko mladi diplomant uveljavlja pri razpisu za specializacije.

Študent mora dokumentacijo za opravljanje Erasmus+ praktičnega usposabljanja zaključiti najmanj mesec dni pred opravljanjem praktičnega usposabljanja, kar vključuje tudi podpis s strani institucije gostiteljice.

 

PO KONČANEM USPOSABLJANJU

 

Po končanem praktičnem usposabljanju mora študent/mladi diplomant v roku enega meseca (30 dni) po zaključku usposabljanja v medanrodno pisarno predložiti naslednje dokumente:

- potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju (After mobility del Študijskega sporazuma za praktično usposabljanje ali drugo obliko ustreznega dokazila) ter

- vsebinsko poročilo o opravljeni mobilnosti

 

Na podlagi listine študenta UL MF, ki jo je študent pripravil pred odhodom na mobilnost in potrdila o opravljenih obveznostih v času mobilnosti, bo mednarodna pisarna študentu UL MF pripravila potrditev mobilnosti in mu opravljene obveznosti zavedla v informacijski sistem VIS.

V kolikor študent omenjene dokumentacije ne more predložiti v roku enega meseca, mora o tem obvestiti mednarodno pisarno.