V kratkem sledijo infomracije o mobilnostih za doktorske študente.