O študiju

Vrednotenje izobraževanja


Za postopke priznavanja izobraževanja za namen zaposlovanja na področju medicine in dentalne medicine je pristojno Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

UL Medicinska fakulteta je pristojna le za vodenje postopkov za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja študija na 3. stopnji. Gre za postopek, v katerem se imetniku tuje listine z odločbo prizna pravica do nadaljevanja izobraževanja in vpis na doktorski študij.


Vloga se posreduje skladno z navodili iz vsakokratnega razpisa za vpis.