O študiju

Disciplinska odgovornost študentov

 

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Univerze v ljubljani je na voljo TUKAJ

 

V skladu z 22. členom Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov UL sporočamo, da v študijskem letu 2022/23 na UL Medicinski fakulteti nismo vodili nobenega disciplinskega postopka prve stopnje in da nismo izrekli nobenega posamičnega ukrepa za določeno vrsto disciplinskih kšitev. 

 

Člani Komisije za disciplinsko odgovornost študentov

 

Kodeks odgovornega obnašanja