O študiju – EMŠ Medicina

2. letnik

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Obvezna klinična praksa 2

 

Predmetnik in osnovne informacije

 

Kreditna ovrednotenost in Učni načrti z režimi študija - 2. letnik

 

Obvezni predmeti

(učni načrt z režimom študija)

Kreditne točke

(semester izvedbe: III. zimski, IV. poletni)

Fiziologija človeka 12 (III. in IV.)
Funkcionalna in klinično-aplikativna histologija in anatomija 3 (III. in IV.)
Struktura in funkcija živčevja 8 (III.)
Medicinska biokemija 7 (IV.)
Medicinska molekularna genetika 5 (IIII.)
Imunologija 3 (III.)
Uvod v klinično medicino 2:

 - Splošna propedevtika
- Zdravnik in bolnik, timsko delo
- Medicinska psihologija
- Klinična praksa
9 (III. in IV.)

4 (IV.)
3 (III in IV.)
2 (III.)
 
Javno zdravje 4 (IV.)
Raziskovanje v medicini 2 3 (III.)

 

Modul Delovanje človeškega telesa: Fiziologija človeka, Funkcionalna in klinično-aplikativna histologija in anatomija, Struktura in funkcija živčevja

Modul Molekularne osnove delovanja človeškega telesa: Medicinska biokemija, Medicinska molekularna genetika, Imunologija

Modul Klinična medicina: Uvod v klinično medicino 2

Modul Raziskovanje v medicini: Raziskovanje v medicini 2

 

Izbirni predmeti

(učni načrt z režimom študija)

Kreditne točke

(semester izvedbe: III. zimski, IV. poletni)

Izbrane teme iz fiziologije 3 (IV.)
Izbrane teme iz funkcionalne in klinično-aplikativne histologije in anatomije 3 (IV.)
Izbrane teme iz imunologije 3 (III.)

Izbrane teme iz javnega zdravja 1

Izbrane teme iz javnega zdravja 2

3 (IV.)
Izbrane teme iz klinične medicine 2 3 (IV.)
Izbrane teme iz medicinske biokemije 3 (IV.)
Izbrane teme iz medicinske molekularne genetike 3 (III.)
Izbrane teme iz raziskovanja v medicini 2 3 (III.)
Izbrane teme iz strukture in funkcije živčevja 3 (III.)
Raziskovanje v medicini*
(v š. l. 2023/2024 se predmet ne izvaja)
3 (III. in IV.)
Raziskovalno delo za Prešernovo nagrado* 6 (III. in IV.)

* Izbirni raziskovalni projekt

 

Študenti ob vpisu v 2. letnik vpišete dva izbirna predmeta za 3 kreditne točke iz akreditiranega študijskega programa drugega letnika. Izbrati morate en izbirni predmet v zimskem semestru in enega v poletnem semestru. 

Opis vsebin izbirnih predmetov za 2. letnik EMŠ Medicina si ogledate tako, da izberete povezavo za posamezen izbirni predmet.

 

Razpored preverjanja znanja 2. letnik EMŠ Medicina

 

Razpored kolokvijev in izpitov_2. letnik EMŠ MEDICINA 2023/2024

Razpored izrednih izpitnih rokov_2. letnik EMŠ MEDICINA 2023/2024

 

Splošni urnik 2. letnik EMŠ Medicina 2023/2024

 

Zimski in poletni semester

 

Oznake tednov v študijskem letu 2023/2024

 

V študijskem letu 2023/2024 se 2. letnik EMŠ Medicina izvaja semestrsko po splošni shemi:

Splošna shema

 

Obvezni in izbirni predmeti se v 2. letniku izvajajo po naslednji shemi:

Izvedbena shema I. cikla 2. letnik - M

IP: izbirni predmeti
SD: samostojno delo študenta
IZ: izpitni rok
KP: klinična praksa v mesecih junij, julij, avgust in/ali september

 

Skupine študentov 2. letnika EMŠ Medicina 2023/2024

 

Obvestila

 

Uvodni nagovor ob začetku študijskega leta 2023-2024: 3. 10. 2023 ob 8.00 v Veliki predavalnici, Korytkova 2.