EMŠ Medicina - 2. letnik

Izbrane teme iz medicinske molekularne genetike

 

Cilji


Znanja in veščine iz izbranih področij medicinske molekularne genetike bomo predstavili iz klinično-aplikativnega vidika. Študenti bodo poglobili znanje s področja molekularne genetike in spoznali tudi različne genetske in genomske pristope, ki se uporabljajo v klinični praksi.

 

Vsebina


Farmakogenetika
Genetski in epigenetski vidiki razvoja malignih bolezni
Mehanizmi popravljanja DNA kot dejavnik tveganja za nastanek bolezni in tarče zdravljenja
Uporaba rekombinantne tehnologije v medicini
Funkcijska genomika


REŽIM ŠTUDIJA

 

Študijski režim


URNIK

 

Predmet se izvaja med 3. in 12. januarjem 2024. Natančen izvedbeni urnik je na voljo v spletni učilnici. 


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

 

Dodatne informacije o predmetu so objavljene v spletni učilnici. Sprotna obvestila o predmetu bodo objavljena v spletni učilnici - forum Obvestila.

Nosilec predmeta

prof. dr. Vita Dolžan, dr. med., spec. lab. med. gen.
T: +386 1 543 7670
E: vita.dolzan(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Študentska pisarna
David Fatur
T: +386 1 543 7647
E: david.fatur(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Študentska pisarna:
PON - PET: 10 - 13h