EMŠ Medicina - 2. letnik

Izbrane teme iz imunologije

 

Cilji


Znanje imunologije se v klinični medicini uporablja pri izvajanju številnih diagnostičnih in terapevtskih metod. Pri izbirnem predmetu bomo slušatelje seznanili s primeri imunološke diagnostike pri imunskih pomanjkljivostih, pri pojavu avtoimunosti, pri različnih vrstah okužb in pri obvladovanju škodljivih vnetnih odzivov. Študente bomo seznanili s tehnologijo meritve topnih mediatorjev imunskega odziva, z analizami fenotipov imunskih celic, s tehnologijo proizvodnje monoklonskih protiteles in njihovo uporabo  za diagnostiko (encimskoimunski testi, celično markiranje, slikovna diagnostika). Seznanili jih bomo tudi z uporabo monoklonskih protiteles v imunoterapiji, s tehnologijami za pripravo celičnih in genskih  terapij ter njihovo uporabo pri zdravljenju imunsko pogojenih bolezni.

 

Vsebina
  • Osnovne značilnosti imunskega sistema v zdravju in bolezni
  • Meritve topnih mediatorjev imunskega odziva 1
  • Meritve topnih mediatorjev imunskega odziva 2
  • Analize fenotipov imunskih celic
  • Diagnostika preobčutljivosti, avtoimunost in avtoimunske bolezni
  • Imunoterapevtske tehnike 1
  • Imunoterapevtske tehnike 2

REŽIM ŠTUDIJA

M2i_Izbrane teme iz imunologije_Učni načrt z režimom študija 2023-24


URNIK

M2i_Izbrane teme iz imunologije_Izvedbeni urnik 2022-23

Spletni urnik Katedre za mikrobiologijo in imunologijo:

https://www.wise-tt.com/wtt_imi


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

 

Osnovni učbenik za predmet Imunologija je Osnove medicinske imunologije: Druga, posodobljena izdaja.

Avtor prof. dr. Alojz Ihan. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo; 2022. 228 strani.

 

Nosilec predmetaURADNE URE TAJNIŠTVA

Po dogovoru; predhodno pokličite ali pišite.