O fakulteti

Pravni akti

 

1. PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE:

 

Pravilnik o organizaciji in delovanju UL MF

Pravilnik o volitvah dekana UL MF

 

2. KADRI

 

Habilitacije

 

Klub alumnov UL MF
 

Pravilnik Kluba alumnov UL MF

 

3. ŠTUDIJ EMŠ MEDICINA IN DENTALNA MEDICINA

 

Pravila študija UL MF

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin

Kodeks odgovornega obnašanja študentov medicine in dentalne medicine UL MF

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UL

 

Mednarodne študijske izmenjave

 

Postopki in navodila za izvajanje mednarodnih študijskih izmenjav in praktičnega usposabljanja

 

Oražnov dom UL MF 

 

Hišni red Oražnovega dijaškega doma UL MF

 

4. DOKTORSKI ŠTUDIJ NA UL MF

 

Pravilnik o doktorskem študiju UL

 

5. ZAGOTAVLJANJE KAKOVSTI NA UL MF

 

Pravilnik o kakovosti na UL MF 

 

6. PRIZNANJA IN NAGRADE UL MF

 

Pravilnik za podelitev Lavričevega priznanja

Pravilnik za podelitev priznanja Andreja Otona Župančiča za vrhunsko raziskovalno delo

Pravilnik o memorialnem sestanku profesorja Janeza Plečnika

Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL MF

 

7. ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO

 

Pravilnik o organizaciji znanstveno raziskovalnega dela na UL MF

Etični kodeks za raziskovalce UL

 

8. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

PRAVILNIK o varnosti obdelave osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani

OBVESTILO V ZVEZI Z IZVRŠEVANJEM PRAVIC, VEZANIH NA OSEBNE PODATKE

 

 

Pravni akti UL

 

Statut UL

Pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju

Zaupna oseba na UL MF

Izogibanje nasprotjem interesov in delo izven UL

O piškotkih