O fakulteti

Upravni odbor UL MF

Upravni odbor UL MF odloča o gospodarjenju s sredstvi, pridobljenimi z dejavnostjo, v okviru pravne sposobnosti UL MF. Pristojnosti upravnega odbora so določene s Pravilnikom o organizaciji in delovanju UL MF.

 

Člani upravnega odbora

prof. dr. Jože Balažic, dr. med (predsednik upravnega odbora)

izr. prof. dr. Jože Pižem, dr. med.

izr. prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med.

izr. prof. dr. Davorina Petek, dr. med.

doc. dr. Lovro Žiberna, mag. farm.

asist. dr. Emil Hudomalj, univ. dipl. inž. el.

Klemen Petek

020-JOZE_BALAZIC2.jpg
PREDSEDNIK
prof. dr. Jože Balažic, dr. med.
NASLOV
Vrazov trg 2
SI-1104 Ljubljana
Slovenija
ELEKTRONSKI NASLOV
TELEFON
+386 1 543 7700