O fakulteti

Nagovor dekana


Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani je osrednja visokošolska in raziskovalna inštitucija na področju medicine v Sloveniji.  Medicinska fakulteta ima dolgo tradicijo, saj je ena izmed petih ustanovnih članic naše univerze, ki sodi med najuglednejše v svetu. Smo odprti v svet in na akademskem in raziskovalnem področju sodelujemo z več kot sto najuglednejšimi medicinskimi fakultetami in univerzami v Evropi in svetu.

Generacije zdravnikov in zobozdravnikov, ki predstavljajo steber slovenskega zdravstvenega sistema, so diplomanti naše fakultete, številni med njimi so tudi ugledni zdravniki v tujini. UL Medicinska fakulteta ima posebno poslanstvo v državi, saj skrbi za razvoj medicinskih strok na nacionalnem nivoju.

Na fakulteti izvajamo dva enovita magistrska študijska programa - Medicina in Dentalna medicina, ki trajata šest let. Študij medicine je zahteven in organiziran tako, da je v prvih letnikih več poudarka na teoretičnih osnovah medicine. Velik poudarek je na stiku študentov z bolnikom. Osnove dobijo študenti že v nižjih letnikih, v višjih letnikih je kliničnega pouka vse več. Pouk kliničnih predmetov poteka v veliki meri ob bolniku, v sodelovanju z učnimi kliničnimi bolnišnicami, med katerimi je najpomembnejši Univerzitetni klinični center Ljubljana. Del kliničnega pouka študenti preživijo tudi v osnovni zdravstveni dejavnosti. Poleg obveznih predmetov lahko študenti izbirajo med številnimi izbirnimi predmeti, vzpodbujamo tudi raziskovalno delo za Prešernovo nagrado. Če pa se študentje odločijo, lahko del pouka opravijo v tujini v okviru mednarodne izmenjave, ki jo vodi Mednarodna pisarna UL MF.

Po končanem študiju diplomanti nadaljujejo svojo kariero kot specializanti na katerem koli od mnogih področij, ki jih ponuja medicina ali pa nadaljujejo študij na doktorski stopnji in postanejo doktorji znanosti. Obe karierni poti se ne izključujeta. 

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani leta 2019 praznuje stoletnico. V teh letih je postala ugledna fakulteta v širši regiji. Vizija fakultete je razvijati odličnost na vseh področjih, izobraževalnem, raziskovalnem in strokovnem področju, kjer že sedaj izvajamo vrhunsko strokovno zdravstveno dejavnost. Želimo se tudi dejavneje vključiti v javnost in prispevati k ugledu medicine kot stroke in medicinskih znanosti in prispevati k napredku Slovenije in človeštva.   

Primerjave znanja naših študentov s tistimi iz tujine, velik interes za mednarodno izmenjavo pri nas in uspehi naših znanstvenikov so dokaz, da sodimo med najboljše medicinske fakultete. Ta položaj želimo obdržati tudi v prihodnje.

 

                                                                                                                    prof. dr. Igor Švab, dr. med.
                                                                                                                    dekan 
                                                                                                                    Medicinske fakultete
                                                                                                                    Univerze v Ljubljani