Centralna medicinska knjižnica

Kontaktne informacije

Začasni vodja CMK

Prof. dr. Tomaž Marš, dr. med., univ. dipl. biol.
 

Naslov

Centralna medicinska knjižnica
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana


Telefon

INFORMACIJE IN IZPOSOJA: 01 543 7730, 01 543 7741

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA: 01 543-7736, 01 543-7746

TAJNIŠTVO KNJIŽNICE: 01 543-7743

NABAVA GRADIVA: 01 543-7738

OBDELAVA GRADIVA: 01 543-7740


Javni elektronski naslovi

Sporočila za knjižnico: infocmk(at)mf.uni-lj.si

Medknjižnična izposoja: illcmk(at)mf.uni-lj.si

Naročanje knjižničnega gradiva za izposojo: izposoja(at)mf.uni-lj.si

Prijava na izobraževalne tečaje:  tecajicmk(at)mf.uni-lj.si

Preverjanje plagiatorstva (Turnitin): turnitin(at)mf.uni-lj.si