Centralna medicinska knjižnica

Osebje

 

Predstojnica::

Martina Kerec

 

Izposoja in informacije:

Izobraževanje uporabnikov:

Medknjižnična izposoja in nabava gradiva:

Digitalna knjižnica:

Bibliografije raziskovalcev UL MF:

Obdelava gradiva:

Tajništvo:

Ostalo osebje: