Centralna medicinska knjižnica

7. Izgubljeno in poškodovano gradivo

7.1. UPORABNIK SAM NADOMESTI GRADIVO
- stroški obdelave 6,50 € / enoto
7.2. GRADIVO NADOMESTI CMK
- stroški nabave dejanski stroški
- stroški obdelave 6,50 € / enoto
- bančni stroški pri naročilu gradiva iz tujine

dejanski stroški

7.3. GRADIVO, KI GA NI MOGOČE NADOMESTITI
- odškodnina za izvod, ki ga ni mogoče nabaviti 60,00 € / enoto