Centralna medicinska knjižnica

Pogosta vprašanja o oddaljenem dostopu CMK

Kaj pomeni "oddaljen dostop" do informacijskih virov?
Storitev oddaljenega dostopa omogoča uporabnikom dostop do e-virov s poljubne lokacije ob poljubnem času. Za registracijo potrebujete številko izkaznice CMK in geslo.

Komu zagotavlja CMK oddaljeni dostop?
CMK zagotavlja oddaljeni dostop uporabnikom MF, t.j. zaposlenim in študentom MF ter  tudi ostalim redno sodelujočim v izobraževalnem procesu MF, kot so asistenti in docenti, ki niso redno zaposleni na MF. Za avtorizacijo pri oddaljenem dostopu morajo slednji priložiti potrdilo, ki ga podpišejo predstojniki kateder.

Kako dobim geslo za oddaljen dostop?
Geslo za oddaljen dostop je isto kot geslo za pregled izposojenega gradiva oziroma za podaljševanje roka izposojenega gradiva preko kataloga COBISS/OPAC. Geslo določite ali spremenite s klikom na Pozabljeno geslo v Moji knjižnici. Geslo je veljavno, dokler ste aktivni član CMK.

Licenčne omejitve
Geslo je namenjeno izključno za vašo osebno uporabo, ne smete ga razkriti drugim osebam. Dolžni ste spoštovati licenčna določila ponudnikov oziroma založnikov informacijskih virov. Licenčna določila so povzeta v Pogojih uporabe elektronskih informacijskih virov CMK.

Želim odpreti vir, pa se mi prijavna stran sploh ne pokaže - dobim sporočilo o napaki.
Običajno so vzrok nastavitve požarnega zidu, ki preprečujejo dostop do spletnih strani preko nestandardnih vrat na strežnikih.