Centralna medicinska knjižnica

Informacijske storitve

Centralna medicinska knjižnica opravlja za svoje člane različne informacijske storitve. Med najpomembnejšimi so:

  • iskanje literature (članki, revije, knjige) na določeno temo za seminarske, Prešernove in doktorske naloge. Iskanje po licenčnih in prosto dostopnih podatkovnih bazah, e-revijah in e-knjigah. Več o tem...
  • pomoč uporabnikom pri uporabi informacijskih virov (predstavitev ponudbe e-virov CMK in osnove iskanja po elektronskih bazah). Več o tem...
  • podpora pri pripravi sistematičnih preglednih člankov (systematic reviews). Več o tem...
  • preverjanje plagiatorstva. Več o tem…
  • izdaja potrdil o indeksiranosti revij v biomedicinskih bazah (npr. Medline, Science Citation Index Expanded - ISI Web of Science, idr.)
  • izdaja potrdil o faktorju vpliva (Impact factor) za revije, navedene v bazi Journal Citation Report (JCR)
  • posredovanje informacij za razvrstitev del po točkovalniku Meril za izvolitev v nazive
  • tehnična podpora pri uporabi brezžičnega omrežja in informacijskih virov na mobilnih napravah
  • informacijska podpora pri objavah v odprtem dostopu. Več o tem na podportalu Odprti dostop v biomedicini.