Centralna medicinska knjižnica

Rezervacije gradiva


V CMK uvajamo rezervacijski sistem COBISS. Član lahko naroči proste izvode gradiva ali rezervira izposojeno gradivo osebno, po telefonu, e-pošti ali preko spletnega servisa COBISS/OPAC Moja knjižnica. Proste izvode lahko prevzame takoj, izposojene pa potem ko so prosti. Rezervacija čitalniških izvodov ni možna.

Preko storitve Moja knjižnica lahko rezervirajo gradivo le tisti člani, ki imajo v nastavitvah storitve Moja knjižnica veljavne podatke za obveščanje preko e-pošte ali SMS-obvestil in aktivirane nastavitve e-obveščanja.

 • Možne so rezervacije vseh vrst gradiva, ki ga knjižnica izposoja na dom.
 • O pripravljenem gradivu knjižnica obvesti člana na način, izbran v Moji knjižnici ali po dogovoru.
 • Član mora gradivo prevzeti v 3 delovnih dneh od prejema obvestila.
 • Član lahko prekliče rezervacijo gradiva.
 • Članu, ki v dogovorjenem roku ne prevzame pripravljenega gradiva, knjižnica zaračuna stroške neprevzetega gradiva po veljavnem ceniku.
 • Član lahko rezervira do 3 enote gradiva in si izposodi največ 15 enot gradiva. 
 • Član gradiva ne more rezervirati v naslednjih primerih: rezervirane ima že 3 enote gradiva, rezerviranih je že določeno število izvodov gradiva, isto gradivo ima že izposojeno/rezervirano ali ima izposojen vsaj en izvod gradiva, ki mu je potekel rok izposoje  ali ima neporavnane terjatve. 
 • Uporabnik prejme prvi prosti izvod izposojenega naslova in ne tistega, ki ga je rezerviral.
   

POSEBNOSTI

 • pri rezervaciji naslovov v več delih je potrebno izbrati ustrezen del, ta je zapisan za signaturo (npr. Clinical Periodontology and Implant Dentistry, 2008, 2 del: MP II 22353/2
 • pri rezervaciji kompleta z več enotami, npr. kjer je knjigi priložen DVD (npr. Interna medicina, 2011; Prva pomoč, 2007; Applied Occlusion, 2008 …), uporabnik dobi tisti izvod/komplet, ki ga je rezerviral.

 

Navodila za uporabo storitve COBISS Moja knjižnica.