Centralna medicinska knjižnica

Nabava gradiva za MF

Za inštitute in katedre Medicinske fakultete v Centralni medicinski knjižnici naročamo domače in tuje monografije. Naročilo izvedemo pri najugodnejšem ponudniku in poskrbimo za dostavo naročniku. Knjige zavedemo v katalogu COBISS, pri čemer je iz signature razvidno lastništvo. Člane, ki knjige uporabljajo, zadolžimo za nedoločen čas. Za naročila monografij pišite na infocmk(at)mf.uni-lj.si. 


Svetovanje pri nabavi gradiva (za člane CMK)

  • informacije o založbah in dobaviteljih (domačih in tujih)
  • informacije o revijah, knjigah in biomedicinskih bazah podatkov