Centralna medicinska knjižnica

Članstvo

Vsak uporabnik se ob včlanitvi v CMK zaveže, da bo upošteval knjižnični red. Po plačilu članarine prejme člansko izkaznico. Z včlanitvijo v knjižnico uporabniki formalno sprejmejo tudi določila Poslovnika o splošnih pogojih poslovanja Centralne medicinske knjižnice Univerze v Ljubljani Medicinske fakultete.

Članarina za študente se plača ob vpisu na fakulteto oz. višji letnik in velja za tekoče šolsko leto. Več o članarinah...

Članarino je mogoče poravnati na izposoji, vsak dan med delovnim časom knjižnice.

Vsak član lahko imenuje eno pooblaščeno osebo, ki pa mora biti član CMK.


Plačevanje članarin preko transakcijskega računa delovne organizacije

Uporabnike prosimo, da pri plačevanju članarin preko transakcijskega računa delovne organizacije upoštevajo naslednji postopek. Delovna organizacija naj pošlje dopis oz. zahtevek na Centralno medicinsko knjižnico (CMK), na osnovi katerega izstavimo račun za plačilo članarin. Tekoče vpisani študentje podiplomskega študija Medicinske fakultete so plačali članarino pri vpisu in jim velja do konca šolskega leta, zato zanje članarine ni potrebno poravnati. Dopis pošljite na naslov: 

Centralna medicinska knjižnica 
Medicinska fakulteta 
Vrazov trg 2 
1000 Ljubljana.
 

Dopis naj vsebuje:

 • Za podaljšanje članarin
  • poimenski seznam uporabnikov (ime in priimek, elektronski naslov)
  • pooblaščeno osebo za posameznega uporabnika
 • Za novo včlanitev pa poleg seznama uporabnikov še podatke o instituciji:
  • poimenski seznam  novih članov (ime in priimek, elektronski naslov)
  • davčno številko in transakcijski račun institucije
  • telefonsko številko kontaktne osebe
  • vsi novi člani CMK morajo izpolniti pristopno izjavo.

CMK pripravi in posreduje račun najkasneje v dveh dneh. Članstvo oz. podaljšanje članarine prične veljati z dnem plačila. Zaradi postopka knjiženja, ki traja nekaj časa, priporočamo uporabnikom, da za uveljavljanje pravic iz članstva posredujejo v CMK fotokopijo plačila iz svoje delovne organizacije.

Za vsako plačilo članarine mora CMK izstaviti račun neglede na način plačila in kdo je plačnik.

Informacije o plačevanju članarin posreduje poslovna sekretarka ga. Tatjana Skvarč po telefonu 01 543 7743 ali elektronski pošti tatjana.skvarc(at)mf.uni-lj.si.

Informacije o stanju članstva posredujemo po telefonu (01 543 7730, 01 543 7741) in elektronski pošti (izposoja(at)mf.uni-lj.si)