Centralna medicinska knjižnica

Članstvo

 

Vsak uporabnik se ob včlanitvi v CMK zaveže, da bo upošteval knjižnični red. Po plačilu članarine na zahtevo prejme člansko izkaznico. Z včlanitvijo v knjižnico uporabniki formalno sprejmejo tudi določila Poslovnika o splošnih pogojih poslovanja Centralne medicinske knjižnice Univerze v Ljubljani Medicinske fakultete.


Članarina za študente se plača ob vpisu na fakulteto oz. višji letnik in velja za tekoče študijsko leto. Več o članarinah...

Članarino je mogoče poravnati na izposoji vsak dan med delovnim časom knjižnice.

 

Plačevanje članarin preko transakcijskega računa delovne organizacije

 

Uporabnike prosimo, da pri plačevanju članarin preko transakcijskega računa delovne organizacije upoštevajo naslednji postopek. Delovna organizacija naj pošlje dopis oz. zahtevek na Centralno medicinsko knjižnico (CMK), na osnovi katerega izstavimo račun za plačilo članarin. Tekoče vpisani študentje podiplomskega študija Medicinske fakultete so plačali članarino pri vpisu in jim velja do konca študijskega leta, zato zanje članarine ni potrebno poravnati. Dopis pošljite na naslov: 

Centralna medicinska knjižnica 
Medicinska fakulteta 
Vrazov trg 2 
1000 Ljubljana

Dopis naj vsebuje:

  • Za podaljšanje članarin:

o    poimenski seznam uporabnikov (ime in priimek, elektronski naslov)

  • Za novo včlanitev:

o    poimenski seznam  novih članov (ime in priimek, elektronski naslov)
o    davčno številko in transakcijski račun institucije
o    telefonsko številko kontaktne osebe
o    za vsakega novega člana izpolnjeno

pristopno izjavo.

 

CMK pripravi in posreduje račun. Članstvo oz. podaljšanje članarine prične veljati z dnem plačila. Zaradi postopka knjiženja, ki traja nekaj časa, priporočamo uporabnikom, da za uveljavljanje pravic iz članstva posredujejo v CMK fotokopijo ali skeniran dokument plačila iz svoje delovne organizacije.


Za vsako plačilo članarine mora CMK izstaviti račun ne glede na način plačila in kdo je plačnik.


Informacije o članstvu posredujemo po telefonu (01 543 7730, 01 543 7741) in elektronski pošti (izposoja(at)mf.uni-lj.si).