Centralna medicinska knjižnica

Izposoja gradiva

Knjižnično gradivo CMK si brezplačno lahko izposojajo le člani CMK, ki so poravnali članarino. Več informacij ponuja knjižnični red.

Naročanje gradiva in izposoja poteka v 1. nadstropju nasproti dekanata.

Posredovanje člankov in izposoja revij

Članke, ki jih uporabniki naročijo osebno ali  po elektronski pošti (izposoja(at)mf.uni-lj.si), lahko posredujemo na več načinov:

  • z  izposojo revij na dom
  • s fotokopiranjem člankov, ki jih uporabnik prevzame v kopirnici (člani 0,06 € na stran, študenti UL 0,04 € na stran)
  • s pošiljanjem fotokopiranih člankov po pošti (člani 0,06 € na stran, študenti UL 0,04 € na stran)
  • s pošiljanjem skeniranih člankov po elektronski pošti (0,10 € na stran)

Vse revije so na voljo za izposojo na dom.

Enotna izposojevalna doba za vse revije je 6 delovnih dni z možnostjo podaljšanja za 6 dni. Za vsak pretečeni dan se zaračuna 0,30 € zamudnine na enoto gradiva.
 

Knjige

Enoten rok izposoje za knjige je 1 mesec z možnostjo podaljšanja za 1 mesec, če gradivu rok izposoje še ni pretekel oziroma ga ni rezerviral drug uporabnik. Podaljšanje je mogoče le pred iztekom prvotnega roka, sicer je potrebno gradivo vrniti. Za vsak pretečeni dan se zaračuna 0,30 € zamudnine na enoto gradiva. Uporabnik ima lahko naenkrat izposojeno največ 15 knjig.
 

Učbeniki

Izposojevalna doba za vse učbenike je 1 mesec, na voljo je možnost 1-kratnega podaljšanja za 1 mesec, če gradivu rok izposoje še ni pretekel, oziroma ga ni rezerviral drug uporabnik. Za vsak pretečeni dan se zaračuna 0,30 € zamudnine na enoto gradiva.

Izjeme za študente MF:

  • izposojevalna doba za osnovne učbenike je 3 mesece, z 1-kratnim podaljšanjem za 1 mesec
  • izposojevalna doba za dopolnilne učbenike je 1 mesec, z 1-kratnim podaljšanjem za 1 mesec

Pred podaljšanjem članstva za novo študijsko leto je treba imeti poravnane vse obveznosti do knjižnice.

Ob zaključku študija študentje v knjižnem oddelku dobijo potrdilo o poravnanih obveznostih do CMK, ki ga potrebujejo za izdajo potrdila o diplomi.
 

Zamudnina in obvestila o poteku roka izposoje

Zamudnina za vsak delovni dan po preteku izposojevalne dobe je 0,30 €/dan/enoto gradiva. Uporabniki si ne morejo izposoditi novega gradiva, če imajo do CMK neporavnane terjatve (zamudnina, neplačani računi za fotokopije ali članke iz tujine). Dolg lahko poravnajo na izposoji. Stroški 1. obvestila o poteku roka izposoje znašajo 0,85 €, 2. obvestila 2,20 €, 3. obvestila pa 2,85 €. Stroški zadnjega obvestila pred tožbo znašajo 4,00 €.
 

Preverjanje izposojenega gradiva in podaljševanje roka izposoje

Uporabniki lahko v rubriki Moja Cobiss v računalniškem katalogu CMK samostojno preverjate seznam svojega izposojenega gradiva in rok izposoje ter podaljšate rok izposoje gradiva. Za to potrebujete številko članske izkaznice in geslo, ki ga pridobite osebno v knjižnici na oddelku izposoje. Rok izposoje gradiva lahko podaljšate tudi osebno, telefonsko ali prek e-pošte.

Podaljšanje se izvede na dan podaljšanja in ne od dneva vrnitve. Če želite obdržati gradivo kar najdlje, vam svetujemo, da rok izposoje podaljšate na dan vrnitve.

Podaljšanje ni možno v primerih, če je rok izposoje že pretekel, oziroma kadar je gradivo že rezervirano.