Centralna medicinska knjižnica

2. Opomini in zamudnine

2.1. ZAMUDNINA
- pri izposoji na dom (enota na dan) 0,30 €
- pri izposoji v čitalnico (enota na dan) 6,50 €
- neprevzeto rezervirano ali naročeno gradivo (po enoti) 0,30 €
2.2. OBVESTILO O POTEKU ROKA IZPOSOJE
- prvo obvestilo 0,85 €
- drugo obvestilo 2,20 €
- tretje obvestilo 2,85 €
- obvestilo pred tožbo 4,00 €