Centralna medicinska knjižnica

Zgodovina CMK 2001-2010

2010

zgodovina-12.jpg

 

 • CMK je postavila temelje strateške cilje do leta 2015, ki oblikujejo smernice za razvoj sodobnih in kakovostnih storitev po meri uporabnikov.
 • Število čitalniških mest za študente MF se je povečalo za 17 in šteje 100 sedežev.
 • V prostorih za uporabnike je CMK vzpostavila brezžično omrežje Eduroam, ki omogoča dostop do interneta in digitalne knjižnice iz mobilnih naprav študentov in zaposlenih z MF.
 • Na vhodu v knjižnico je nameščen števec prehodov, ki beleži dejansko število obiskov.
 • Prijaznejše in hitrejše gotovinsko plačevanje storitev omogoča namestitev 3 novih blagajn na izposoji.
 • Zbirka e-revij šteje preko 1600 enot, ki terja redno vzdrževanje in povezovanje z bibliografskimi bazami. Za učinkovito upravljanje e-revi je bila izbrana računalniška aplikacija Ovid LinkSolver.
 • Pomembna pridobitev so 3 nove podatkovne baze: Embase, Dentistry and Oral Sciences Sources in Primal Picture Dentistry.
 • CMK je od 8. do 12.1. 2010 izvedla fizični popis prve petine gradiva, t.j. računalniško obdelanih monografskih publikacij, knjižnica je bila zaradi popisa zaprta 3 dni.
 • Predstojnica CMK mag. Anamarija Rožić je z delegacijo Univerze v Ljubljani obiskala norveške univerzitetne knjižnice. Darko Majcenovič se je v okviru ERASMUS izmenjave strokovno izpopolnjeval v medicinski knjižnici Univerze v Oslu.
 • V letu 2010 sta se upokojili sodelavki Sonja Pogačnik in Branka Dremelj, na njuni delovni mesti sta bila izbrana Mitja Iskrič (vodja izposoje) in Tatjana Skvarč (poslovna sekretarka).

2009

zgodovina-13.jpg

 

 • CMK je izvedla 31 izobraževalnih tečajev, ki se jih je udeležilo 113 uporabnikov. Pripravila je tudi izobraževanja po meri posameznih skupin uporabnikov.
 • Mag. Nana turk je bila imenovana za tutorja za informacijske vire na MF in nudi informacijsko podporo tako študentom MF kot tudi študentom na mednarodni izmenjavi v okviru projekta Erasmus.
 • Pomembna novost je bila preoblikovanje obstoječih e-poštnih seznamov v nov koncept in izdaja mesečnika E-novice CMK. Ta uporabnike celoviteje seznanja s ponudbo knjižnice in posreduje koristne novice iz sveta informacij.
 • CMK je zakupila dostop do sodobnega kliničnega orodja Dynamed.
 • Mag. Nana Turk se je v okviru projekta Erasmus udeležila 14-dnevnega strokovnega usposabljanja v medicinskih knjižnicah Univerze Ludvig Maximillian v Muenchnu. Sodelavka Tjaša Hribar je opravila strokovnih izpit in pridobila naziv bibliotekar, strokovni izpit je uspešno opravila tudi knijžničarka Špela Šuškovič.

2008

zgodovina-14.jpg

 

 • Potekala je popolna prenova spletišča v knjižnični portal, ki okviru portala MF na sodoben način ponuja knjižnične vire in storitve. Izdelana je bila analiza uporabnosti starega spletišča in organizirani dve okrogli mizi, kjer so študenti in zaposleni na MF posredovali svoje predloge in mnenja.
 • Nadgradnja združevalnega iskalnika v portalu DIKUL, ki vključuje orodje za hitro iskanje po posameznih medicinskih virih DIKUL kot so e-revije in e-knjige z dostopom s portala CMK.
 • Ponudba hitrejšega in prijaznejšega oddaljenega dostopa do e-virov za uporabnike z MF preko lastnega strežnika.
 • Izvedba ankete o zadovoljstvu s ponudbo CMK med dodiplomskimi in podiplomskimi študenti MF.
 • Zamenjava izposojevalnega pulta v knjižnem oddelku.
 • Otvoritev družabnega kotička v prostorih knjižnice z avtomatom za sendviče, tople in hladne napitke.

2007

 • Namestitev lastnega proxy strežnika za potrebe oddaljenega dostopa do informacijskih virov za MF.
 • Univerza v Ljubljani je za potrebe svojega knjižničnega sistema nabavila združevalni iskalnik MetaLib, ki je vgrajen v knjižnični portal univerze DIKUL.
 • Namestitev iskalnika Google za preiskovanje vsebine spletnih strani knjižnice.
 • Oblikovanje vizije novega knjižničnega portala za vključitev v portal MF.
 • Darko Majcenović je postal član DS za vzdrževanje digitalne knjižnice UL.

2005

 • Agencija za raziskovalno dejavnosti RS je zagotovila 10% več sredstev za nakup tuje periodike in baz podatkov.
 • Sodelovanje pri pripravi priročnika za podiplomski študij z naslovom Temelji znanstvenoraziskovalne metodologije v biomedicini.

zgodovina-15.jpg

 

 • Ponudba skeniranih člankov iz tiskanih revij in dobava po e-pošti za potrebe nujnih naročil.
 • Uporaba nove aplikacije COBISS3 v medknjižnični izposoji.
 • Posodobitev računalnice s 6 novimi računalniki in LCD monitorji.
 • Nabava zbirke e-knjig AccessMedicine za podporo učnemu procesu.
 • Namestitev novih kažipotov za usmerjanje uporabnikov.
 • Posodobitev revijske čitalnice z novima mizama in udobnimi stoli.
 • Namestitev video-nadzora v knjižnici zaradi potrebe po večji varnosti.
 • Organizacija strokovne delavnice z mednarodno udeležbo Status, položaj in perspektive visokošolskih in specialnih knjižnic 30. septembra 2005 na Medicinski fakulteti v Ljubljani.

2004

 • CMK je podpisala pogodbo o sodelovanju v referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja v sistemu COBISS, v organizaciji Inštituta informacijskih znanosti iz Maribora.
 • Sodelovanje na delavnici o pisanju člankov, ki jo je organizirala Sekcija mladih zdravnikov, s prispevkom Iskanje virov.
 • CMK je omogočila dostop do biomedicinske literature na mednarodni poletni šoli, ki jo je organiziralo društvo Sinapsa.

zgodovina-16.jpg

2003

zgodovina-17.jpg

 

 • Uvedba storitve LinkOut, ki omogoča neposreden dostop iz sistema PubMed do licenčno dostopnih revij v polnem tekstu.
 • IBMI je preko spletnega posredovalnika omogočil katedram MF oddaljeni dostop do licenčnih baz podatkov in elektronskih revij.
 • Inštitut za zgodovino medicine in CMK sta izdala Bibliografijo učnega gradiva na Medicinski fakulteti v Ljubljani 1919-2002.
 • Predstavitev virov in storitev CMK zdravnikom splošne bolnišnice Dr. France Derganc v Novi Gorici.
 • Celovita predstavitev CMK zaposlenim v splošni knjižnici Otona Župančiča iz Ljubljane.
 • Predstojnica CMK mag. Anamarija Rožić je postala predsednica Sekcije za visokošolske knjižnice pri ZBDS za obdobje 2003-5.

2002

zgodovina-18.jpg

 

 • Namestitev nove lokalne računalniške mreže za zanesljivo delovanje informacijske infrastrukture.
 • Inštitut za biomedicinsko informatiko je ob 25-letnici svojega delovanja podelil CMK posebno priznanje za dolgoletno uspešno sodelovanje.
 • Na dekanatu MF je postavljena stalna razstava medicinskih učbenikov, ki jo CMK redno dopolnjuje z deli fakultetnih učiteljev.

2001

 • Nabavljena je prava zbirka elektronskih knjig MD Consult.
 • Univerza v Ljubljani je uvedla enotno knjižnično izkaznico za študente, ki ob vpisu na fakulteto omogoča brezplačno uporabo vseh knjižnic univerze, CTK in NUK.
 • Ponudba novega servisa SUBITO, konzorcija nemških knjižnic, ki zagotavlja v okviru medknjižnične izposoje elektronsko posredovanje člankov v nekaj dneh po ugodnejši ceni.
 • Sredstva Ministrstva za šolstvo, znanost in šport so se razpolovila in potrebno je bilo odpovedati 40% naslovov tujih revij.