Centralna medicinska knjižnica

5. Storitve medknjižnične izposoje

5.1. IZPOSOJA IN DOBAVA GRADIVA IZ CMK (za nečlane) 
- članek ČB - po pošti (do 20 strani) 5,10 €
- članek barvni - po pošti (do 20 strani) 6,10 €
- članek ČB - po elektronski pošti (do 20 strani) 4,10 €
- članek barvni - po elektronski pošti (do 20 strani) 5,10 €
- vsaka nadaljnja ČB stran 0,10 €
- vsaka nadaljnja barvna stran 0,20 €
- izposoja knjige - poslano po pošti (MI) 7,80 €
- izposoja knjige - osebni prevzem (MI) 2,60 €
- nujna naročila v 24 urah dvojna cena
5.2. IZPOSOJA IN DOBAVA GRADIVA IZ DRUGIH SLOVENSKIH KNJIŽNIC (za člane CMK, knjižnice in delovne organizacije)
- članek - po pošti (do 20 strani) cena dobavitelja + 1,00 EUR
- članek - po elektronski pošti (do 20 strani) cena dobavitelja
- izposoja knjige cena dobavitelja + 5,95 EUR
- nujna naročila v 24 urah dvojna cena
5.3. IZPOSOJA IN DOBAVA GRADIVA IZ TUJIH KNJIŽNIC člani nečlani
5.3.1. SUBITO: nemške, avstrijske in švicarske knjižnice
- članek - po pošti (do 20 strani) 10,70 € 12,40 €
- članek - po elektronski pošti (do 20 strani) 8,70 € 10,40 €
- licenčnina - doplačilo za manjše število člankov 3,50 € - 7,50 €
- izposoja knjige (za člane CMK, knjižnice in delovne organizacije) 17,53 € + PTT 18,36 € + PTT
- nakup barvne kopije 8,70 € 10,40 €
5.3.2. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE, ZDA
- članek - po elektronski pošti (do 50 strani) 12,90 € 14,60 €
- nakup barvne kopije 13,90 € 15,60 €
5.3.3. DRUGE TUJE KNJIŽNICE
- članek - po navadni ali elektronski pošti cena dobavitelja
+ 1,50 €
cena dobavitelja
+ 3,00 €
- izposoja knjige (za člane CMK, knjižnice in delovne organizacije) cena dobavitelja
+ 1,50 €
cena dobavitelja
+ 3,00 €
5.3.4. NAKUP GRADIVA S KREDITNO KARTICO (neposredno pri založniku)
    cena dobavitelja
+ 1,50 €
cena dobavitelja
+ 3,00 €