Centralna medicinska knjižnica

Upravljanje in oblikovanje referenc pri pisanju članka: EndNote Basic

Na tečaju bomo uporabnike seznanili z uporabo orodja za upravljanje in uporabo osebnih bibliografskih zbirk EndNote. Spletna verzija ima bistveno prednost, da lahko do zbirke dostopamo iz katerega koli računalnika, ki je povezan v omrežje internet in je brezplačna. Od drugih funkcionalnih lastnosti ima orodje še množico prednastavljenih formatov bibliografij za različne znanstvene časopise ter možnost skupne uporabe izbranih map (Sharing Maps) za različne uporabnike, kar je še posebej zanimivo za raziskovalne skupine oz. projekte.


Program tečaja:

  • Izdelava osebnega računa
  • Iskanje literature po različnih servisih in vnos bibliografskih podatkov v osebno zbirko
  • Ročni vnos bibliografskih podatkov v osebno zbirko
  • Organiziranje in izmenjava referenc z drugimi uporabniki
  • Oblikovanje in izpis bibliografije po različnih stilih citiranja (APA, Vancouver, Chicago...)
  • Citiranje in oblikovanje referenc med pisanjem strokovnih in znanstvenih besedil (Cite While You Write)


Cilji tečaja:

Uporabniki se bodo seznanili s spletno aplikacijo za upravljanje osebnih bibliografskih zbirk Endnote. Spoznali bodo različne načine dodajanja referenc v osebno zbirko. Naučili se bodo oblikovanja referenc po več kot 3000 vnaprej nastavljenih stilih citiranja za navajanje literature ter citiranja in oblikovanja referenc med pisanjem dokumenta v Microsoft Word.


Tečaj je namenjen študentom, raziskovalcem in vsem, ki si želijo olajšati delo z referencami pri znanstvenem publiciranju.

Tečaj vodi: 


Datum tečaja: po dogovoru. Vaše želje nam sporočite na tecajicmk(at)mf.uni-lj.si.

Cena tečaja: Tečaj je za člane CMK brezplačen.

Način izvedbe: Tečaj poteka preko spletne konference Webex. Navodila za spremljanje konference boste prejeli po elektronski pošti.