O fakulteti

Raziskovalni dosežki

UL Medicinska fakulteta vsako leto podeljuje naslednja priznanja, nagrade in častne nazive:

 • častni profesor Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani,
 • Lavričevo priznanje za uspešno pedagoško delo učitelju in asistentu,
 • Priznanje Andreja Otona Župančiča učiteljem, znanstvenim delavcem in sodelavcem za vrhunsko raziskovalno delo,
 • Diploma prof. Janeza Plečnika in Priznanje prof. Janeza Plečnika študentom za odlične rezultate pri predmetih Anatomija 1, Anatomija 2, Histologija z embriologijo in Patologija,
 • Oražnovo priznanje diplomantom medicine in diplomantom dentalne medicine, ki v  posameznem koledarskem letu dosežejo najboljši študijski uspeh,
 • Posebno priznanje diplomantom, ki v celotnem študiju dosežejo povprečno oceno najmanj 9,00,
 • Prešernova nagrada UL MF in Prešernovo priznanje UL MF za odlično raziskovalno delo.
   

Priznanja, ki jih podeljuje Študentski svet UL MF:

Priznanja, ki jih na predlog senata UL MF podeljuje Univerza v Ljubljani: 

 • naziv »častni doktor Univerze v Ljubljani« za izjemne dosežke na področju znanosti in
  umetnosti,
 • naziv »častni senator Univerze v Ljubljani« za pomembne prispevke h krepitvi miru in
  humanih odnosov v svetu ali za velike zasluge pri razvoju Univerze v Ljubljani,
 • naziv »zaslužni profesor Univerze v Ljubljani« upokojenemu (i) profesorju (ici) univerze za
  pomembne prispevke k razvoju znanstvene ali umetniške panoge in za predano opravljanje pedagoškega in mentorskega dela,
 • zlato plaketo Univerze v Ljubljani za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja univerze in za krepitev njenega ugleda,
 • svečano listino mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne in umetniške dosežke,
 • plaketo »Pro Universitate labacensi« fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojimi sredstvi ali
  delom pomembno prispevali k razvoju materialnih možnosti univerze ali k usposabljanju njenih
  sodelavcev,
 • Prešernovo nagrado za študente za izjemne dosežke pri raziskovalnem ali umetniškem
  delu,
 • svečano listino za študente za najboljše študijske dosežke
 • priznanje za posebne dosežke študentov,
 • priznanje strokovnim delavcem.

Raziskovalni dosežki Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

Najodmevnejši raziskovalni dosežki Univerze v Ljubljani 2018

Najodmevnejši raziskovalni dosežki Univerze v Ljubljani 2017

Najodmevnejši raziskovalni dosežki Univerze v Ljubljani 2016