Obvezna Klinična praksa 

 

Klinična praksa je oblika študijske obveznosti Enovitega magistrskega študijskega programa Medicina in Dentalna medicina od 1. do 5. letnika, ki jo študent opravi v kliničnem okolju v skupnem obsegu 300 ur (60 ur/letnik) in poteka v učnih bolnišnicah in zavodih. Študent klinično prakso opravi pod nadzorom učitelja veščin - kliničnega mentorja klinične prakse v času, ko ne potekajo organizirane oblike pouka ali izpiti pri obveznih ali izbirnih predmetih, prvenstveno med junijem in septembrom. Klinična praksa traja 10 delovnih dni v skupnem obsegu 60 ur/letnik, oziroma 6 efektivnih ur (60 minut)/dan. Klinična praksa je obveznost, ki jo študent opravi v tekočem letu in je pogoj, da študent opravi določen predmet. Šteje se, da je študent opravil klinično prakso, če je opravil 100 % vseh predvidenih ur (60) (v nadaljevanju: klinična praksa).

Razporeditev klinične prakse v EMŠ programu Medicina:

 • 1. letnik: klinična praksa je umeščena kot vsebinski sklop predmeta Uvod v klinično medicino 1, 
 • 2. letnik: klinična praksa je umeščena kot vsebinski sklop predmeta Uvod v klinično medicino 2, 
 • 3. letnik: klinična praksa je umeščena kot vsebinski sklop predmeta Klinična medicina, 
 • 4.-5. letnik: kontaktne ure, namenjene klinični praksi, so v skupnem obsegu 60 ur/letnik razporejene med organizirane oblike pouka, natančneje med druge oblike študija pri posameznih obveznih predmetih; 

 
Razporeditev klinične prakse v EMŠ programu Dentalna medicina: 

 • 1. letnik: klinična praksa je umeščena kot vsebinski sklop predmeta Uvod v klinično dentalno medicino
 • 2. letnik: klinična praksa je umeščena kot vsebinski sklop predmeta Uvod v klinično dentalno medicino
 • 3. letnik: klinična praksa je umeščena kot vsebinski sklop predmeta Stomatološka propedevtika 2, 
 • 4.-5. letnik: kontaktne ure, namenjene klinični praksi, so v skupnem obsegu 60 ur/letnik razporejene med organizirane oblike pouka, natančneje med druge oblike študija pri posameznih obveznih predmetih.


Koordinator klinične prakse: za študente Enovitega magistrskega študijskega programa Medicina in Dentalna medicina v posameznem letniku (v nadaljevanju koordinator za klinično prakso) je visokošolski učitelj, nosilec predmeta, pri katerem se izvaja klinična praksa oz., kadar je nosilcev predmeta več, tisti, ki ga izmed sebe določijo nosilci predmetov, pri katerih se izvaja klinična praksa. Koordinator za klinično prakso je odgovoren za potrjevanje mentorjev klinične prakse ter za podajanje podrobnejših navodil mentorjem klinične prakse in študentom, ki klinično prakso opravljajo.


Učitelj veščin - klinični mentor klinične prakse:

 • je strokovnjak na kliničnem področju in aktivno deluje kot klinik (v javnem ali zasebnem zdravstvenem zavodu) in ima vsaj tri leta kliničnega dela/prakse,
 • je zdravnik, ki izkazuje strokovnost s področja medicine z zaključeno specializacijo ali opravljeno vsaj polovico specializacije,
 • je zobozdravnik z aktivno licenco; specializacija ni obvezna,
 • ni v disciplinskem postopku v svoji ustanovi oziroma na Zdravniški zbornici Slovenije,
 • je zaposlen v zavodu izvajalca klinične prakse, 
 • v drugem letniku klinične prakse v domovih starejših je neposredni delovni mentor lahko diplomirana medicinska sestra ali diplomirani zdravstvenik, ki deluje v ustanovah, pooblaščenih s strani koordinatorjev klinične prakse,
 • ga potrdi koordinator klinične prakse, pri čemer koordinator klinične prakse v okviru postopka potrjevanja mentorja presodi, ali je kandidat za učitelja veščin - kliničnega mentorja klinične prakse sposoben podajati znanje študentom.

 Spodaj navajamo podrobne informacije po posameznih letnikih študija.


Informacije za učitelje veščin - klinične mentorje Klinične prakse


Veseli nas, da ste se nam pridružili kot učitelji veščin- klinične mentorje klinične prakse za študente prvih letnikov medicine in dentalne medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Tukaj objavljamo osnovne informacije in navodila za učitelje veščin - klinične mentorje. 

 

Obvestilo za klinične mentorje

 

Spoštovani mentorji klinične prakse!

 

Zahvaljujemo se vam, da boste sodelovali kot mentorji pri izvedbi klinične prakse za študente medicine. 
Kot mentorji klinične prakse boste imeli pomembno vlogo v profesionalnem razvoju študenta v bodoče zdravnika, zato vas vljudno vabimo na  kratko izobraževanje o vlogi mentorja in srečanje o kjer vam bomo podali informacije o izvedbi Klinične prakse.

Izobraževanje in srečanje bo potekalo na daljavo in vljudno prosimo, da se izobraževanja in srečanja zanesljivo udeležite.

 

1-Srečanje mentorjev za študente 3.letnika EMŠ Medicine,

v četrtek, 25.4.2024 ob 17.oo – 19:00 na povezavi:

 

https://us02web.zoom.us/j/82672304922?pwd=QUlKbDVLQTBmcllHdmUzTVFyc1dZZz09 

 

2- Srečanje mentorjev v DSO za študente 2.letnika EMŠ Medicine in Denatlne medicine,
 

v četrtek, 16.5.2024 ob 9.00 na povezavi:

https://us02web.zoom.us/j/85695913578?pwd=aFRaVGhsME9BdmNsVzN3VDNJT1YzUT09

 

3- Srečanje mentorjev za študente 1.letnika EMŠ Medicine in EMŠ Dentalna medicine

v ponedeljek, 3.6.2024 ob 19.00 na povezavi:

https://us02web.zoom.us/j/86733108861?pwd=tsWTzWbnJxUUhFfpPfHjycuMBtgaah.1


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razna navodila za klinične mentorje

 

Podajanje povratne informacije

Predavanje Val Wass

1- za klinično prakso v 1. letniku EMŠ Medicina in Dentalna medicina:

 

Izobraževanje mentorjev klinične prakse v1. letniku EMŠ Medicina in Dentalna medicina

Predstavitev in navodila za Mentorje Klinične prakse 1 z dne 3.6.2024

Navodila za klinične mentorje pri izvajanju obvezne klinične prakse v 1. letniku EMŠ Medicina

 Klinična praksa 1 EMŠ Medicina in dentalna medicina- Dnevnik izvajanja klinične prakse v ambulantnem okolju s potrditvijo kliničnega mentorja

 

2- za klinično prakso v 2. letniku EMŠ Medicina in Dentalna medicina:

 

Navodila za klinične mentorje v zobozdravstveni ambulanti pri izvajanju obvezne klinične prakse v 2. letnku EMŠ Dentalna medicina

Delovni zvezek - Obvezna klinične prakse v 2. letniku- EMŠ  Medicina in Dentalna medicina

Obvestilo o prisotnosti študenta/ke 2. letnika EMŠ Dentalna medicina v zobozdravstveni ambulanti

 

3- za klinično prakso v 3. letniku EMŠ Medicina in Dentalna medicina:

 

Delovni zvezek - Obvezna klinična praksa v zobozdravstveni ambulanti v 3. letniku EMŠ Dentalna medicina

Predstavitev klinične prakse v 3. letniku EMŠ Medicina

Delovni zvezek klinične prakse za študente 3. letnika EMŠ Medicina

_________________________________________________________________________________________________

Povezave do prijavnic za učitelje veščin - klinične mentorje pri obvezni klinični praksi

 
- za klinične mentorje študentov 1. letnika EMŠ Medicine:

 

 image-20240130114950-2.png

- za klinične mentorje študentov 1., 2. in 3. letnika EMŠ Dentalne Medicine:

Prijavnica za klinične mentorje pri klinični praksi študentov EMŠ Dentalna medicina 1.- 3. letnika

Koda QR za Prijavnica za klinične mentorje pri klinični praksi študentov 1.- 3. letnika EMŠ Dentalna medicina_.png

 

- za klinične mentorje študentov 3. letnika EMŠ Medicine:
 

 Koda QR za Prijavnica za učitelje veščin- klinične mentorje pri obvezni klinični praksi študentov M 3. letnika .png

 

- za klinične mentorje študentov 4. in 5. letnika EMŠ Medicine:

Prijavnica za klinične mentorje pri klinični praksi študentov EMŠ medicine 4. letnika

image.png

 

_______________________________________________________________________________________________

Za več informacij pišite nam na: klinicna.praksa(at)mf.uni-lj.si

 


Navodila in informacije za študente


 

Spoštovani,

 

Klinična praksa se študentom na podlagi opravljenih drugih študijskih obveznosti ali praks ne prizna. Študenti morajo klinično prakso opraviti v celoti, skladno s prenovljenim študijskim programom v posameznem letniku.

 

Sklep komisija za študijske zadeve UL MF

-----------------------------------------------------------------------------------------

1. Obvezna klinična praksa 1. letnik M in DM

 

Spoštovani študenti!

Pred začetkom klinične prakse bi se dobili 20.5. ob 19.00 uri na daljavo. Namen srečanja je na kratko predstaviti potek in naloge v sklopu klinične prakse in odgovoriti na morebitna vprašanja.

Povezava je naslednja:

https://us02web.zoom.us/j/82600015857?pwd=bmlZWllkYXZsYTZ1cFpWelNIMDBSUT09

 

Vljudno vabljeni!

OBVESTILO!

 

Študenti prvega letnika bodo imeli v študijskem letu 2023/2024 klinično prakso pri potrjenih kliničnih mentorjih. Študenti mentorska mesta izbirajo v sistemu VIS.

 

Termini prijave za klinično prakso 1 za študente EMŠ Dentalna Medicine bodo:

 V sredo, 22.5.2024 ob 20.00 

 Prijave bodo odprte do 22.6.2024

OBVESTILO !

 

Termine prijave za klinično prakso smo premaknili za nekaj dni, tako, da se sedaj termin prijave za medicino začne:

sobota 13.4.2024 ob 8.00 regionalno

sobota 20.4.2024 ob 8.00 nacionalno 

Termin prijave za regijo se zaključi pred odprtjem termina za nacionalni nivo.

Termini prijave za študente dentalne medicine bo objavljen naknadno.

 

Marija Petek Šter, koordinatorica klinične prakse 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Študenti prvega letnika bodo imeli v študijskem letu 2023/2024 klinično prakso pri potrjenih kliničnih mentorjih. Študenti mentorska mesta izbirajo v sistemu VIS.

 

V študijskem letu 2023/2024 se KP 1 opravlja med 27. 5. - 13. 9. 2024. 

 

Predstavitev in navodila KP 1 štud. l. 2023/2024

Dnevnik izvajanje klinične prakse v 1. letniku EMŠ Medicina in Dentalna medicina

Po opravljeni klinični praksi študent mentorju posreduje obrazec "Mentorjeva ocena študenta", ki ga mentor izpolni in vrne študentu. Študent nato ta obrazec skupaj s preostalimi naloži v svoj VIS račun.

Študentom bo po koncu obdobja opravljanja klinične prakse posredovan v VIS še obvezni anketni vprašalnik o praksi z željo pridobiti povratne informacije ter morebitne izboljšave/kritike.

 

Vsa gradiva, povezana s klinično prakso 1 so objavljena v spletni učilnici. Najdete jih pri predmetu Uvod v klinično medicino 1/Klinična praksa 1.


2. Obvezna klinična praksa 2. letnik M in DM

 

Delovni zvezek - Obvezna klinična praksa v 2. letniku EMŠ Medicina in Dentalna medicina

 

OBVESTILO!

 

Študenti drugega letnika bodo imeli v študijskem letu 2023/2024 klinično prakso pri potrjenih kliničnih mentorjih. Študenti mentorska mesta izbirajo v sistemu VIS.

 

Termini prijave za klinično prakso 2 za študente EMŠ Dentalna Medicine bodo:

V petek, 17.5.2024 ob 20.00  

Prijave bodo odprte do 17.6.

OBVESTILO !

 

Termine prijave za klinično prakso zaradi tehničnih ovir premaknili za nekaj dni.

Tako, da se sedaj termin prijave za klinično prakso 2 v DSO za študente EMŠ Medicine in Dentalne medicine začne:

sobota 20.4. ob 8.00 regionalno

sobota 27.4. ob 8.00 nacionalno 

V priponki je seznam vseh domov z razpoložljivimi mesti. Mesta so v različnih terminih, ki bodo objavljena ob prijavi v sistemu VIS.
 
Sara Bevc Jonan, koordinatorica klinične prakse 
 
 

Po opravljeni klinični praksi študent mentorju posreduje obrazec "Mentorjeva ocena študenta", ki ga mentor izpolni in vrne študentu. Študent nato ta obrazec skupaj s preostalimi naloži v svoj VIS račun.

Študentom bo po koncu obdobja opravljanja klinične prakse posredovan v VIS še obvezni anketni vprašalnik o praksi z željo pridobiti povratne informacije ter morebitne izboljšave/kritike.

________________________________________________________________________________________________

V študijskem letu 2023/2024 se KP2 opravlja med 27. 5. - 13. 9. 2024. 

 

Študenti, ki imajo v študijskem letu 2023/24 v 2. letniku izjemno podaljšan status, ki bodo ponavljali 2. letnik ter za tiste, ki so/bodo v 2. letniku prekinili študij (pavzirali), morajo opraviti klinično prakso v 2. letniku (Priznavanje predmetov ob prehodu). Če so ti študenti opravili prostovoljno klinično prakso v 1. letniku v š. l. 2020/2021, se jim klinična praksa v 2. letniku v celoti prizna (podatke o opravljeni klinični praksi hranijo v Referatu za dodiplomski študij).

 


Sklep 6.1) Klinična praksa se študentom na podlagi opravljenih drugih študijskih obveznosti ali praks ne prizna. Študenti morajo klinično prakso opraviti v celoti, skladno s prenovljenim študijskim programom v posameznem letniku.

Sklep Komisija za študijske zadeve UL MF

Navodila za prijavo na klinično prakso preko sistema VIS

Prijave na klinično prakso 2. letnika bo preko sistema VIS in pravočasno boste obveščeni glede datuma prijave.

VIS_klinična praksa.png

 


3. Obvezna klinična praksa 3. letnik M in DM

 

Delovni zvezek - Obvezne klinične prakse v zobozdravstveni ambulanti v 3. letniku EMŠ Dentalna Medicina

Delovni zvezek - Obvezne klinične prakse v 3.letniku EMŠ Medicina

Predstavitev klinične prakse v 3. letniku EMŠ Medicina

 

OBVESTILO!

 

Študenti tretega letnika bodo imeli v študijskem letu 2023/2024 klinično prakso pri potrjenih kliničnih mentorjih. Študenti mentorska mesta izbirajo v sistemu VIS.

 

Termini prijave za klinično prakso 3 za študente EMŠ Dentalna Medicine bodo:

Regionalno v petek, 10.5.2024 ob 20.00

Nacionalno v torek, 14.5.2024 ob 20.00

Prijave bodo odprte do 10.6.

 

OBVESTILO!

 

Študenti tretega letnika bodo imeli v študijskem letu 2023/2024 klinično prakso pri potrjenih kliničnih mentorjih. Študenti mentorska mesta izbirajo v sistemu VIS.

 

Termini prijave za klinično prakso 3 za študente EMŠ Medicine bodo:

V nedeljo, 28.4.2024 ob 8.00 regionalno

V nedelja, 5.5.2024 ob 8.00 nacionalno

 

V študijskem letu 2023/2024 se KP3 opravlja med 27. 5. - 13. 9. 2024. 

 

Prijave na klinično prakso 3. letnika bo preko sistema VIS.

VIS_klinična praksa.png

 

Informacije glede opravljanja prenovljenega 3. letnika - Klinična praksa

 

Spoštovani študenti, ki v tekočem študijskem letu ponavljate, pavzirate 3. letnik ali imate v 3. letniku podaljšan status študenta,

Ker letos niste napredovali v višji (4.) letnik, ste prešli v prenovljeni program Medicina ali Dentalna medicina. Glede priznavanja obveznosti smo vas že seznanili s sklepom Komisije za študentska vprašanja, v katerem je opredeljeno, kateri izpiti se vam na podlagi že opravljenih predmetov priznajo in kateri ne. Sklep je objavljen tudi na spletni strani.

V referatu bomo v kratkem opravili postopek priznavanja predmetov v vašem indeksu, glede na to, katere izpite starega programa ste že opravili in seveda skladno s sklepom KŠV.

Pri tem želimo posebej izpostaviti, da morate vsi študenti, ki ste v 3. letniku prešli v prenovljeni program skladno s kurikulumom prenovljenega programa opraviti tudi obvezno klinično prakso. Slednjo boste opravljali na enak način ter v enakem obdobju kot ostali študenti v 3. letniku. 

Študente, ki v študijskem letu 2023/24 v 3. letniku pavzirate želimo seznaniti tudi s sklepom Komisije za študentska vprašanja, da v študijskem letu 2023/24 za 1., 2. in 3. opravljanje izpitov 3. letnika bodisi starega bodisi prenovljenega programa ne boste prejeli računa po ceniku UL (ste torej oproščeni plačila izpitov 3. letnika za 1.-3. opravljanje).

 

V primeru, da imate kakršno koli vprašanje smo vam na voljo za pomoč na: referat(at)mf.uni-lj.si 

 

SPREMNI DOPIS Predlog priznavanja pri prehodu v prenovljen EMŠ program Medicina in Dentalna medicina 3. letnik_1

 


4. Prostovoljna klinična praksa 4. in 5. letnik

 

V študijskem letu 2023/2024 se KP4 opravlja med 17.6. - 13. 9. 2024. 

 

Študenti četrtega in petega letnika bodo imeli v študijskem letu 2023/2024 prostovoljno klinično prakso pri potrjenih kliničnih mentorjih. Študenti mentorska mesta izbirajo v sistemu VIS.

OBVESTILO!

 

Termin prijave za klinično prakso 4, in 5. za študente EMŠ Medicine bo:

V petek, 31.5.2024 ob 8.00

 

Predstavitev klinične prakse za študente 4. oz. 5. letnika EMŠ Medicina bo:

 

kmalu bo objavlejno

 


5.