Obvezna Klinična praksa 

 

Klinična praksa je oblika študijske obveznosti Enovitega magistrskega študijskega programa Medicina in Dentalna medicina od 1. do 5. letnika, ki jo študent opravi v kliničnem okolju v skupnem obsegu 300 ur (60 ur/letnik) in poteka v učnih bolnišnicah in zavodih. Študent klinično prakso opravi pod nadzorom mentorja klinične prakse v času, ko ne potekajo organizirane oblike pouka ali izpiti pri obveznih ali izbirnih predmetih, prvenstveno med junijem in septembrom. Klinična praksa traja 10 delovnih dni v skupnem obsegu 60 ur/letnik, oziroma 6 efektivnih ur (60 minut)/dan. Klinična praksa je obveznost, ki jo študent opravi v tekočem letu in je pogoj, da študent opravi določen predmet. Šteje se, da je študent opravil klinično prakso, če je opravil 100 % vseh predvidenih ur (60) (v nadaljevanju: klinična praksa).

Razporeditev klinične prakse v EMŠ programu Medicina:

 • 1. letnik: klinična praksa je umeščena kot vsebinski sklop predmeta Uvod v klinično medicino 1, 
 • 2. letnik: klinična praksa je umeščena kot vsebinski sklop predmeta Uvod v klinično medicino 2, 
 • 3. letnik: klinična praksa je umeščena kot vsebinski sklop predmeta Klinična medicina, 
 • 4.-5. letnik: kontaktne ure, namenjene klinični praksi, so v skupnem obsegu 60 ur/letnik razporejene med organizirane oblike pouka, natančneje med druge oblike študija pri posameznih obveznih predmetih; 

 
Razporeditev klinične prakse v EMŠ programu Dentalna medicina: 

 • 1. letnik: klinična praksa je umeščena kot vsebinski sklop predmeta Uvod v klinično dentalno medicino 1,  
 • 2. letnik: klinična praksa je umeščena kot vsebinski sklop predmeta Uvod v klinično dentalno medicino 2, 
 • 3. letnik: klinična praksa je umeščena kot vsebinski sklop predmeta Stomatološka propedevtika 2, 
 • 4.-5. letnik: kontaktne ure, namenjene klinični praksi, so v skupnem obsegu 60 ur/letnik razporejene med organizirane oblike pouka, natančneje med druge oblike študija pri posameznih obveznih predmetih.


Koordinator klinične prakse za študente Enovitega magistrskega študijskega programa Medicina in Dentalna medicina v posameznem letniku (v nadaljevanju koordinator za klinično prakso) je visokošolski učitelj, nosilec predmeta, pri katerem se izvaja klinična praksa oz., kadar je nosilcev predmeta več, tisti, ki ga izmed sebe določijo nosilci predmetov, pri katerih se izvaja klinična praksa. Koordinator za klinično prakso je odgovoren za potrjevanje mentorjev klinične prakse ter za podajanje podrobnejših navodil mentorjem klinične prakse in študentom, ki klinično prakso opravljajo.


Mentor klinične prakse

 • je strokovnjak na kliničnem področju in aktivno deluje kot klinik (v javnem ali zasebnem zdravstvenem zavodu) in ima vsaj tri leta kliničnega dela/prakse,
 • je zdravnik, ki izkazuje strokovnost s področja medicine z zaključeno specializacijo ali opravljeno vsaj polovico specializacije,
 • je zobozdravnik z aktivno licenco; specializacija ni obvezna,
 • ni v disciplinskem postopku v svoji ustanovi oziroma na Zdravniški zbornici Slovenije,
 • je zaposlen v zavodu izvajalca klinične prakse, 
 • v drugem letniku klinične prakse v domovih starejših je neposredni delovni mentor lahko diplomirana medicinska sestra ali diplomirani zdravstvenik, ki deluje v ustanovah, pooblaščenih s strani koordinatorjev klinične prakse,
 • ga potrdi koordinator klinične prakse, pri čemer koordinator klinične prakse v okviru postopka potrjevanja mentorja presodi, ali je kandidat za mentorja klinične prakse sposoben podajati znanje študentom.

 Spodaj navajamo podrobne informacije po posameznih letnikih študija.


•    Obvezna klinična praksa 1. letnik
•    Obvezna klinična praksa 2. letnik 
•    Obvezna klinična praksa 3. letnik 

 • ZA MENTORJE KLINIČNE PRAKSE


 Navodila in spletna prijavnica 

 

Navodila za klinične mentorje  

Navodila za klinične mentorje klinične prakse v 1. letniku

Navodila za mentorje klinične prakse v 2. letniku v zobozdravstveni ambulanti 

PRIJAVNICA ZA KLINIČNE MENTORJE

 

Veseli nas, da ste se nam pridružili kot mentorji klinične prakse za študente prvih letnikov medicine in dentalne medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Tukaj objavljamo osnovne informacije za mentorje. 

 

Izobraževanje mentorjev klinične prakse

 

Predstavitev dneva usposabljanja za mentorje  

Podajanje povratne informacije

Predavanje Val Wass

 

Dokumentacija

 

Mentorjeva ocena študenta

Obvestilo o prisotnosti študenta

Klinične mentorje 1. letnika vljudno prosimo, da po zaključku klinične prakse izpolnete anketni vprašalnik ter podate svoja opažanja, kritike in predloge pri izvajanju klinične prakse.

 

Koda QR za Zaključna ocena mentorja o poteku klinične prakse.png

 

Za več informacij pišite na: klinicna.praksa(at)mf.uni-lj.si


 • ZA ŠTUDENTE


1. Obvezna klinična praksa 1. letnik

 

Študenti prvega letnika bodo imeli v študijskem letu 2023/2024 klinično prakso pri potrjenih kliničnih mentorjih. Študenti mentorska mesta izbirajo v sistemu VIS.

 

V študijskem letu 2023/2024 se KP 1 opravlja med 27. 5. - 13. 9. 2024. 

Predstavitev in navodila KP 1 štud. l. 2022/2023

Po opravljeni klinični praksi študent mentorju posreduje obrazec "Mentorjeva ocena študenta" (dostopno spodaj pod dokumenti), ki ga mentor izpolni in vrne študentu. Študent nato ta obrazec skupaj s preostalimi naloži v svoj VIS račun.

Študentom in mentorjem bo po koncu obdobja opravljanja klinične prakse posredovan še anketni vprašalnik o praksi z željo pridobiti povratne informacije ter morebitne izboljšave/kritike.

 

Vsa gradiva, povezana s klinično prakso 1 so objavljena v spletni učilnici. Najdete jih pri predmetu Uvod v klinično medicino 1/Klinična praksa 1.


2. Obvezna klinična praksa 2. letnik (od študijskega leta 2022/2023 dalje)

 

V študijskem letu 2023/2024 se KP2 opravlja med 27. 5. - 13. 9. 2024. 

Študenti, ki so redno vpisani v 2. letnik in še nimajo opravljene Klinične prakse iz 1. letnika, naj napišejo sporočilo, da so vpisani v 2. letnik in da morajo opraviti še klinično prakso za 1. letnik, in ga pošljejo na naslov: klinicna.praksa(at)mf.uni-lj.si. V sporočilu morajo navesti ime in priimek ter vpisno številko.

 

Študenti, ki imajo v študijskem letu 2022/23 v 2. letniku izjemno podaljšan status, ki bodo ponavljali 2. letnik ter za tiste, ki so/bodo v 2. letniku prekinili študij (pavzirali), morajo opraviti klinično prakso v 2. letniku (Priznavanje predmetov ob prehodu). Če so ti študenti opravili prostovoljno klinično prakso v 1. letniku v š. l. 2020/2021, se jim klinična praksa v 2. letniku v celoti prizna (podatke o opravljeni klinični praksi hranijo v Referatu za dodiplomski študij).

Seznam DSO za klinično prakso v 2.. letniku EMŠ medicina in EMŠ Dentalna medicina (10. 05. 2023)

Prijave na klinično prakso 2. letnika bo preko sistema VIS in pravočasno boste obveščeni glede datuma prijave.

VIS_klinična praksa.png

 

Navodila za prijavo na klinično prakso preko sistema VIS


3. Obvezna klinična praksa 3. letnik (od študijskega leta 2023/2024 dalje)

 

Študenti tretega letnika bodo imeli v študijskem letu 2023/2024 klinično prakso pri potrjenih kliničnih mentorjih. Študenti mentorska mesta izbirajo v sistemu VIS.

V študijskem letu 2023/2024 se KP3 opravlja med 27. 5. - 13. 9. 2024. 

Prijave na klinično prakso 3. letnika bo preko sistema VIS in pravočasno boste obveščeni glede datuma prijave.

VIS_klinična praksa.png


4. 


5.