O študiju – EMŠ Dentalna medicina

1. letnik

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Obvezna klinična praksa 1


 

Predmetnik in osnovne informacije

 

Kreditna ovrednotenost in Učni načrti z režimi študija - 1. letnik

 

Obvezni predmeti

(učni načrt z režimom študija)

Kreditne točke

(semester izvedbe: I. zimski, II. poletni)

Anatomija za dentalno medicino 16 (I. in II.)
Medicinska biofizika 5 (I.)
Medicinska celična biologija DM 6 (I.)
Raziskovanje v dentalni medicini 1 3 (II.)

Uvod v klinično dentalno medicino 1:

- Medicinska etika in profesionalizem

- Medicinska terminologija

- Zgod. medicine z med. humanistiko

- Sporazumevanje

- Nujna medicinska pomoč

8 (I. in II.)
Temelji biokemije 9 (I.)
Histologija in embriologija za dentalno medicino 7 (II.)

 

Modul Naravoslovne znanosti: Medicinska biofizika, Medicinska celična biologija DM, Temelji biokemije

Modul Zgradba človeškega telesa: Anatomija za dentalno medicino, Histologija in embriologijo za dentalno medicino

Modul Klinična dentalna medicina: Uvod v klinično dentalno medicino 1

Modul Raziskovanje v dentalni medicini: Raziskovanje v dentalni medicini 1

 

Izbirni predmeti

(učni načrt z režimom študija)

Kreditne točke

(semester izvajanja: I. zimski, II. poletni)

Izbrane teme iz anatomije 3 (II.)
Izbrane teme iz biokemije 3 (I.)
Izbrane teme iz biofizike 3. (I.)
Izbrane teme iz celične biologije 3 (I.)
Izbrane teme iz histologije in embriologije 3 (II.)
Izbrane teme iz raziskovanja v dentalni medicini 1 3 (II.)
Izbrane teme iz klinične dentalne medicine 1 3 (II.)

 

Študenti ob vpisu v 1. letnik vpišete dva izbirna predmeta za 3 kreditne točke iz akreditiranega študijskega programa prvega letnika. Izbrati morate en izbirni predmet iz zimskega semestra in enega iz poletnega semestra. 

 

Opis vsebin izbirnih predmetov za 1. letnik EMŠ Dentalna medicina si lahko študent ogleda zgoraj s klikom na posamezen izbirni predmet Izbrane teme iz ... .

 

Splošni urnik 1. letnik EMŠ Dentalna medicina

 

Zimski semester

Poletni semester

 

Oznake tednov v štud.l. 2023/2024

 

Organizacija in izvedba predmetov

 

V štud. letu 2023/2024 se 1. letnik EMŠ Dentalna medicina izvaja semestersko po splošni shemi:

 

Izvedba_stud_leta 22_23 _ semestri 1. in 2. letnik.png

 

Obvezni in izbirni predmeti se v 1. letniku izvajajo po naslednji shemi:

 

Shema izvedbe 1.L Dentalna medicina.jpg

SD: samostojno delo študenta, IZ: 1.izpitni rok, IP: izbirni predmeti, KP: klinična praksa v mesecu juniju, juliju, avgustu in septembru

 

Razpored preverjanja znanja 1. letnik EMŠ Dentalna medicina 2023/2024

 

Skupine študentov 1. letnika EMŠ Dentalna medicina 2023/2024

 

Zahtevano predznanje za študente, ki se vpisujejo v 1. letnik EMŠ Medicina in Dentalna medicina.