O študiju

Študijski koledar

 

Študijski koledar za študijsko leto 2018/2019

 

Izpitna obdobja se pri predmetih, ki se izvajajo v rotacijah in sklopih, izvajajo po zaključku sklopa.
 
 

Organizirana športna vadba v okviru UL MF 
Urnik športne vadbe študentov UL MF v študijskem letu 2018/2019