O študiju

Partnerske institucije

V okviru programa Erasmus+ lahko študenti Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani svojo študijsko izmenjavo opravljajo na partnerskih univerzah, s katerimi ima Medicinska fakulteta sklenjeno bilateralno pogodbo.

V spodnjem seznamu so navedene partnerske institucije ter podatek o področju izmenjave (medicina ali dentalna medicina), stopnji študija (študenti se lahko prijavijo na mesta 1. ali 2. stopnje študija), število študentskih mobilnosti in skupno število mesecev mobilnosti. V kolikor je sporazum sklenjen samo za semestrsko izmenjavo, se lahko študenti prijavijo le na semestrsko izmenjavo. V kolikor je bilaterala sklenjena za celoletno izmenjavo, se študenti še vedno lahko prijavijo na semestrsko izmenjavo. Študenti Medicinske fakultete se lahko prijavijo na študijsko izmenjavo le na partnerske univerze. Izmenjava na drugih institucijah v okviru programa Erasmus+ ni mogoča.

Erasmus+ partnerske institucije 2019/2020

Erasmus+ partnerske institucije 2020/2021

Erasmus+ partnerske institucije 2022/2023

Erasmus+ partnerske institucije 2023/2024

AKR_5017.JPG
Referat za študijske izmenjave
KONTAKT
mag. Jerneja Čelofiga
mag. Ajda Rudel
TELEFON
+386 1 543 78 01 mag. Jerneja Čelofiga
+386 1 543 78 04 mag. Ajda Rudel
ELEKTRONSKI NASLOV
international.erasmus(at)mf.uni-lj.si

mag. Ajda Rudel
outgoing(at)mf.uni-lj.si (odhajajoči študenti)
NASLOV
Vrazov trg 2
SI-1000 Ljubljana