O študiju

Med mobilnostjo

Vsak študent je dolžan Mednarodni pisarni UL MF v roku enega meseca po pričetku študijske izmenjave podati vmesno vsebinsko poročilo, po koncu študijske izmenjave pa končno vsebinsko poročilo o študiju na tuji instituciji.

V kolikor med opravljanjem Erasmus+ študijske izmenjave prido do sprememb študijskega načrta, mora študent spremembe vnesti v Študijski sporazum (v del During mobility) in priskrbeti podpise vseh treh vpletenih strani - študenta in obeh partnerskih institucij. Končni študijski sporazum mora vsebovati dejansko opravljene obveznosti.

V kolikor študent odhaja na Erasmus+ mobilnost v osnovi zgolj za prvi semester, lahko zaprosi za podaljšanje izmenjave. V tem primeru mora s strani obeh partnerskih institucij prejeti soglasje ter pripraviti spremembe študijskega sporazuma, v katerega vnese dodatne študijske obveznosti, ki jih bo opravljal v naslednjem semestru.

Financiranje podaljšanja je odvisno od razpoložljivih sredstev UL, o čemer vas bo obvestila Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje. V primeru da finančnih sredstev ne bo dovolj, lahko mobilnost še vedno izvedete, vendar brez Erasmus+ financiranja.