O študiju

Po končani mobilnosti

Po končani Erasmus+ študijski mobilnosti mora študent najkasneje v roku enega meseca (30 dni) po zaključku mobilnosti v mednarodno pisarno predložiti naslednjo dokumentacijo o izvedeni mobilnosti:

- potrdilo o opravljenih obveznostih v tujini (Transcript of records)

- končno poročilo (vezani tekst, ki je na voljo študentom, ki odhajajo na mobilnost v naslednjih letih)

- potrdilo o točnem trajanju mobilnosti

Na podlagi listine študenta UL MF, ki jo je študent pripravil pred odhodom na mobilnost in potrdila o opravljenih obveznostih v času mobilnosti, bo mednarodna pisarna študentu UL MF pripravila potrditev mobilnosti in mu opravljene obveznosti zavedla v informacijski sistem VIS.

V skladu s pravilnikom UL MF ocen, pridobljenih na izmenjavi, študent na MF ne more zviševati. Lahko pa se odloči, da ocene pridobljene na gostujoči instituciji ne bodo vpisane v sistem Vis, kar pomeni, da bo opravljal izpit na UL MF. Na to možnost mora študent opozoriti pred urejanjem zaključne dokumentacije.

Končno dokazilo članice mora študent naložiti v spletno aplikacijo za pridobitev finančne pomoči skupaj z ostaalimi dokumenti in tako uspešno zaključi svoje obveznosti v programu Erasmus+.

 

V kolikor študent omenjene dokumentacije ne more predložiti v roku enega meseca, mora o tem obvestiti mednarodno pisarno.