O študiju

Erasmus+ študijska izmenjava

ERASMUS__razpis.gif

Erasmus+ je ime novega programa, ki je nadomestil program VŽU/Erasmus in podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na ključni ukrep 1 (KA1), učna mobilnost posameznikov.

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična fakulteta študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. Ta sporazum določa število študentov in trajanje študijske izmenjave v mesecih. Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija, tj.  na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na študijsko izmenjavo gre študent MF UL lahko od vključno tretjega letnika dalje.

Študenti, ki so do leta 2021–22 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU-Erasmus, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko na ta razpis prijavijo ponovno. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja Erasmus ter zaprošenega v okviru programa Erasmus+ ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija. Študenti enovitega magistrskega študijskega programa Medicina in Dentalna medicina so lahko v okviru celotnega študija na študijski izmenjavi in praktičnem usposabljanju v tujini v okviru programa Erasmus+ skupno 24 mesecev.

Študijska izmenjava preko programa Erasmus+ vam zagotavlja, da boste na partnerski ustanovi opravičeni plačila šolnine, prejemali pa boste tudi štipendijo Erasmus+. Finančna pomoč Erasmus sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celot

_________________________

Erasmus-Call-for-Applications.png

 

ERASMUS+ RAZPIS ZA ŠTUDIJSKE IZMENJAVE 2024/2025

 

SEZNAM PREOSTALIH DESTINACIJ ZA ERASMUS+ ŠTUDIJSKE IZMENJAVE 2024/2025, ki bodo aktualne ob morebitnem naknadnem razpisu predvidoma septembra 2024.

----------------------------------------------

Rok za prijave v sistem VIS je 7. januar 2024

Posnetek predstavitve razpisa Erasmus+ študijske izmenjave 2024/2025 se nahaja v SU

 

NAKNADNE NOVOSTI RAZPISA ERASMUS+ študijske izmenjave 2024/2025:

  • Prvič sta na voljo tudi ŠVICA  in VELIKA BRITANIJA (samo University of Warwick)!
  • Vsi študenti, ki bodo šli na izmenjavo, bodo po novem prejeli poleg dotacije za bivanje še sredstva za pot. Uporablja se Erasmus kalkulator. Tisti, ki bodo potovali zeleno, bodo prejeli višji znesek:

 

ODDALJENOST DO KRAJA MOBILNOSTI

(IZRAČUN Z EU KALKULATORJEM RAZDALJ)

STANDARDNO POTOVANJE

(IZPLAČILO NA UDELEŽENCA)

ZELENO POTOVANJE + DO 6 DODATNI DNEVI ZA POT

(IZPLAČILO NA UDELEŽENCA)

med 10 in 99 km

28 €

56 €

med 100 in 499 km

211 €

285 €

med 500 in 1999 km

309 €

417 €

med 2000 in 2999 km

395 €

535 €

med 3000 in 3999 km

580 €

785 €

med 4000 in 7999 km

1188 €

1188 €

8000 km ali več

1735 €

1735 €

 

Študente se spodbuja, da v primeru oddaljenosti do 500 km uporabijo zeleno pot. 

Za zeleno potovanje bodo udeleženci lahko dobilo do 6 dodatnih dni (do 3 v vsako smer), v kolikor bi res potovali tako dolgo.

  • Dodatek za zeleno pot v višini 50€ zato odpade!
  • Spremembe so tudi pri državah v skupinah ter višini dotacije:

 

Skupina 1:

Programske države z višjimi bivalnimi stroški

Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija,  Irska, Islandija, Italija, Luksemburg, Lihtenštajn, Nizozemska, Norveška, Švedska, Švica, Velika Britanija (NOVO!)

674 €

Skupina 2:

Programske države s srednjimi bivalnimi stroški

Ciper, Češka,  Estonija, Grčija, Latvija, Malta, Portugalska, Slovaška, Španija

606€

Skupina 3:

Programske države z nižjimi bivalnimi stroški

Bolgarija, Hrvaška, Litva, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija,  Srbija, Turčija

550 €