O študiju

Erasmus+ študijska izmenjava

ERASMUS__razpis.gif

Erasmus+ je ime novega programa, ki je nadomestil program VŽU/Erasmus in podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na ključni ukrep 1 (KA1), učna mobilnost posameznikov.

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična fakulteta študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. Ta sporazum določa število študentov in trajanje študijske izmenjave v mesecih. Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija, tj.  na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na študijsko izmenjavo gre študent MF UL lahko od vključno tretjega letnika dalje.

Študenti, ki so do leta 2021–22 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU-Erasmus, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko na ta razpis prijavijo ponovno. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja Erasmus ter zaprošenega v okviru programa Erasmus+ ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija. Študenti enovitega magistrskega študijskega programa Medicina in Dentalna medicina so lahko v okviru celotnega študija na študijski izmenjavi in praktičnem usposabljanju v tujini v okviru programa Erasmus+ skupno 24 mesecev.

Študijska izmenjava preko programa Erasmus+ vam zagotavlja, da boste na partnerski ustanovi opravičeni plačila šolnine, prejemali pa boste tudi štipendijo Erasmus+. Finančna pomoč Erasmus sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celot

_________________________

Posnetek delavnice Erasmus+ študijske izmenjave 2023/2024 je dostopen v Spletni učilnici

 

ERASMUS+ RAZPIS ZA ŠTUDIJSKE IZMENJAVE 2023/2024

Rok za prijave v sistem VIS je 8. januar 2023

 

Posnetek predstavitve razpisa Erasmus+ študijske izmenjave 2023/2024 je dostopen v Spletni učilnici