O študiju

Erasmus+ za zaposlene

Program Erasmus+ omogoča sofinanciranje mobilnosti učnega osebja tako za izvedbo predavanj učnega osebja Univerze v Ljubljani v tujini, kakor tudi za zaposlene iz tujih podjetjih ali drugih organizacijah (npr. javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje; raziskovalni inštituti; šola, zavod ali center za izobraževanje na katerikoli ravni…), ki jih članice Univerze v Ljubljani povabijo, da pri njih opravijo pedagoško dejavnost. 

 

Program pa omogoča tudi sofinanciranje mobilnosti osebja za lastno usposabljanje v tujini, izobraževalne obiske na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov (job shadowing) na partnerskih visokošolskih institucijah ali v drugih ustreznih organizacijah. Posledično naj bi mobilnost osebja pripomogla tudi k povečanju kvalitete in kvantitete študentske mobilnosti na Univerzi v Ljubljani, v okviru programa Erasmus+. 

 

Organizacija gostiteljica mora biti visokošolska institucija, ki je nosilka ECHE listine ali katerakoli javna ali zasebna organizacija, ki je dejavna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, s sedežem v programski državi. 

Organizacija gostiteljica se mora strinjati s programom usposabljanja oz. poučevanja, ki ga bo izvajal zaposleni, kar potrdi s podpisom ustreznega sporazuma pred začetkom obdobja mobilnosti. 

PROGRAM ERASMUS