UL FFA - Farmacija

Patološka fiziologija

 

Patološka fiziologija se ukvarja z mehanizmi, ki povzročajo bolezenska stanja. V procesu študija farmacije povezuje temeljne predmete, pri katerih študent spoznava zgradbo in način delovanja normalnega človeškega organizma na eni s strokovnimi farmacevtskimi predmeti na drugi strani. Je nekakšen most, prek katerega preide študent od poznavanja delovanja organizma k razumevanju zdravljenja bolezni.

Tako je poudarek pri pouku patološke fiziologije v razlaganju in razumevanju mehanizmov, ki pripeljejo do bolezenskih stanj, ki jih študent pozneje srečuje pri strokovnih farmacevtskih predmetih.

Temeljni smoter predmeta je posredovati študentu znanje in sposobnosti za razumevanje vzrokov (etiologija) in mehanizmov (patogeneza) nastanka in razvoja različnih patoloških procesov in bolezni ter tako predstaviti spremenjeno delovanje človeškega organizma v primeru bolezni. Naziv predmeta je potrebno razumeti širše, saj vključuje tudi biokemične temelje bolezenskih procesov.


Uporabne povezave:

Inštitut za patološko fiziologijo

Slovenski medicinski slovar

Centralna medicinska knjižnica


REŽIM ŠTUDIJA

Režim študija 2023/24.

 

Predvideni izpitni roki 2023/24.

 

Seznam izpitnih tem 2022/23.

 

Vprašanja in točkovanje na kolokvijih in pisnih izpitih.

 

Teme za prvi in drugi kolokvij v študijskem letu 2022/23.

 

 


URNIK

Urnik 2023/24

Zemljevid prostorov na ULMF. 


OBVESTILA O PREDMETU


Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Sergej Pirkmajer
+386 1 5437042
sergej.pirkmajer(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ksenja Babič, univ. dipl. biol.
+386 1 543 77 55
ksenija.babic(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Po predhodnem dogovoru po e-pošti.