UL FFA - Farmacija

Patološka fiziologija

 

Patološka fiziologija se ukvarja z mehanizmi, ki povzročajo bolezenska stanja. V procesu študija farmacije povezuje temeljne predmete, pri katerih študent spoznava zgradbo in način delovanja normalnega človeškega organizma na eni s strokovnimi farmacevtskimi predmeti na drugi strani. Je nekakšen most prek katerega preide študent od poznavanja delovanja organizma k razumevanju zdravljenja bolezni.

Tako je poudarek pri pouku patološke fiziologije v razlaganju in razumevanju mehanizmov, ki pripeljejo do bolezenskih stanj, ki jih študent pozneje srečuje pri strokovnih farmacevtskih predmetih.

Temeljni smoter predmeta je posredovati študentu znanje in sposobnosti za razumevanje vzrokov (etiologija) in mehanizmov (patogeneza) nastanka in razvoja različnih patoloških procesov in bolezni ter tako predstaviti spremenjeno delovanje človeškega organizma v primeru bolezni. Naziv predmeta je potrebno razumeti širše, saj vključuje tudi biokemične temelje bolezenskih procesov.


Uporabne povezave:

Inštitut za patološko fiziologijo

Slovenski medicinski slovar

Centralna medicinska knjižnica


REŽIM ŠTUDIJA

Režim študija in navodila za pouk 2020/2021.

Izpitni roki 2020/2021.

Vprašanja in točkovanje na kolokvijih in pisnih izpitih

Izpitne teme v študijskem letu 2020/21.

Seznam skic in razpredelnic za ustni izpit 2020/21.

Seznam tem za prvi in drugi kolokvij 2020/2021.


URNIK

Urnik 2020/21

Posodobljen razpored skupin za seminarje 2020/2021.

Razpored skupin za spletno izvajanje seminarjev 2020/2021.

Zemljevid prostorov na ULMF. 


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Nosilec predmeta

doc. dr. Sergej Pirkmajer
+386 1 543 77 42
sergej.pirkmajer(at)mf.uni-lj.si


Informacije

Ksenja Babič, univ. dipl. biol.
+386 1 543 77 55
ksenija.babic(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Po predhodnem dogovoru po e-pošti.