O študiju

UL FFA - Laboratorijska biomedicina

 

Medicinska fakulteta UL na univerzitetnem in magistrskem študijskem programu Laboratorijska biomedicina (UL FFA) izvaja naslednje obvezne predmete:


  - Anatomija in histologija (1. stopnja)
  - Fiziologija (1. stopnja)
  - Klinična hematologija (1. stopnja)
  - Laboratorijske histopatološke metode (1. stopnja)
  - Mikrobiologija s parazitologijo (1. stopnja)
  - Osnove transfuzijske medicine in transplantacije (1. stopnja)
  - Tehnike molekularne biologije v medicini (1. stopnja)
  - Molekularna encimologija (2. stopnja)
  - Patološka fiziologija (2. stopnja)

 in naslednje izbirne predmete:


  - Tehnike v diagnostični virologiji (1. stopnja)
  - Izbrana poglavja iz hematologije (2. stopnja)