O študiju

NAVODILA IN OBRAZCI

 


Navodila za prijavo doktorske teme in postopek v zvezi z doktorskim študijem:
 
Navodila UL MF za prijavo doktorske teme in postopek v zvezi z doktorskim študijem


Instructions for Submittting a Doctoral Thesis Theme
 

Izdelava doktorske disertacije v obliki člankov
 
Pridobivanje soglasij etičnih komisij v sklopu raziskav na doktorskem študiju

 

OBVESTILO: Rok za zaključek triletnih programov doktorskega študija in preverjanje podobnosti vsebin

 

Obrazci, namenjeni doktorskim študentom na Medicinski fakulteti:

Prijavnica za izbirni predmet (pdf,,  MS Word)

Obrazec za prijavo teme doktorske disertacije (pdf.MS Word)

Izjava (so)mentorja o prevzemu mentorstva (MS Word)

Izjava ob oddaji doktorskega dela (pdf., MS Word)

Obrazec za 2. stran doktorske naloge (pdf,MS Word)

Vsebina predloga doktorske teme (pdf)

 

Obrazci, namenjeni mentorjem in članom komisije za spremljanje doktorskega študenta na Medicinski fakulteti:

Izjava (so)mentorja o prevzemu mentorstva (MS Word)

Obrazec za oceno predloga doktorske disertacije (pdf,MS Word

Ocena doktorske disertacije (pdf,,  MS Word

Vprašalnik za ocenjevanje predloga doktorske naloge (pdf)

 

INFORMACIJSKI SISTEM VIS


Obveščamo vas, da smo na študijskem programu Biomedicina meseca maja 2013 prešli na nov informacijski sistem VIS, do katerega dostopate tukaj.


CMK ZA DOKTORSKE ŠTDENTE  MEDICINSKE FAKULTETE

Pojasnila glede oddaljenega dostopa do digitalne knjižnice za doktorske študente

Študenti doktorskega študija Biomedicina, ki so vpisani na MF UL, so upravičeni do vseh storitev knjižnice in oddaljenega dostopa do digitalne knjižnice CMK. Pri vpisu na MF plačajo članarino za CMK za čas enega šolskega leta in nato uredijo članstvo v CMK. Po preteku statusa študenta na MF imajo še eno leto pravico do študentske članarine in pripadajočih storitev, vključno z oddaljenim dostopom.

Tečaji
CMK za doktorske študente Medicinske fakultete, člane knjižnice, organizira brezplačne tečaje za uporabo programa za upravljanje in citiranje referenc EndNote. Uporaba programa je za študente brezplačna v okviru licence za Medicinsko fakulteto. Več na tej povezavi.

 

MEDNARODNO SODELOVANJE IN IZMENJAVE

Vse informacije o mednarodnem sodelovanju najdete na tej povezavi


 
PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA ŠTUDIJA
Diplomanti tujih univerz morajo pred vpisom na doktorski študij v sklopu prijave na doktorski študij opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija, v katerem se imetniku tuje listine s sklepom prizna pravica do nadaljevanja izobraževanja. Informacije o postopku najdete TUKAJ