O študiju

NAVODILA IN OBRAZCI

 


Navodila za prijavo doktorske teme in postopek v zvezi z doktorskim študijem:
 

 

Posodobljena navodila za prijavo dispozicije doktorske disertacije in postopek v zvezi z doktorskim študijem

 

Instructions for the registration of the doctoral dissertation proposal

 

Navodila za pripravo dispozicije doktorske disertacije 

 

Ravnanje z raziskovalnimi podatki                Research data management

 

Dodatna pojasnila glede objave članka - pogoj za zaključek doktorata 

 

Izdelava doktorske disertacije v obliki člankov


Pridobivanje soglasij etičnih komisij v sklopu raziskav na doktorskem študiju

 

Merila za oceno doktorskega dela z nazivom "opravil z odliko"

 

Mentorstvo in somentorstvo  pri doktoratih 

Sklep Senata Univerze v Ljubljani - pogoji za izkazovanje raziskovalne aktivnosti (so)mentorja

 

Pravila UL o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti na  interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Biomedicina

 

Obrazci, namenjeni doktorskim študentom na Medicinski fakulteti:

Prijavnica/zapisnik za izbirni predmet (pdf, MS Word)

Obrazec za prijavo dispozicije doktorske disertacije (pdf. MS Word)

Obrazec za predstavitev dispozicije doktorske disertacije (pdf, MS Word)

Obrazec Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki (MS Word)

Guidelines for research data management planning (MS Word)

Izjava ob oddaji doktorskega dela (pdf. MS Word)

Vzorec 2. strani doktorske naloge (pdf. MS Word)

Vzorec 2. strani doktorske naloge - imenovanje enotne komisije (pdfMS Word)

 

Obrazci za Individualno raziskovalno delo - IRD:

Potrdilo o opravljenem IRD za 1. letnik IRD IRD eng

Potrdilo o opravljenem IRD za 2. letnik IRD IRD eng

Potrdilo o opravljenem IRD za 3. letnik IRD IRD eng

Potrdilo o opravljenem IRD za 4. letnik IRD IRD eng

 

Obrazci, namenjeni mentorjem in članom komisije za spremljanje doktorskega študenta na Medicinski fakulteti:

Izjava mentorja o prevzemu mentorstva (MS Word)                                    Consent of mentor (MS Word)

Izjava somentorja o prevzemu somentorstva (MS Word)                           Consent of comentor (MS Word)

Navodila pripravo ocene dispozicije doktorske disertacije (pdf,  MS Word

Primer ocene dispozcije doktorske disertacije (MS Word) 

Vprašalnik za ocenjevanje predloga doktorske naloge (pdf)

Ocena doktorske disertacije (pdfMS Word

Doctoral thesis assessment (pdf, MS Word)