O študiju

Vseživljenjsko učenje

 

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2 razpi¬suje v zimskem  semestru šol. leta 2020/2021   naslednje  podiplomske  tečaje:

 

1. KLINIČNA NEVROFIZIOLOGIJA –   smer elektromiografija (EMG)
2. BOLNIŠNIČNA HIGIENA

 

Ad 1) Na enosemestrski  podiplomski tečaj »KLINIČNA NEVROFIZIOLOGIJA  - smer elektromiografija (EMG)«  se  lahko prijavijo kandidati - specialisti s posameznih področij medicine. Sprejeta bosta dva kandidata.  Podiplomski tečaj  bo potekal od 1. 9. 2020 do 28. 2. 2021.  Kotizacija bo predvidoma znašala 4.000,00 EUR. Več informacij o tečaju: Tanja Trdič, (tanja.trdic(at)kclj.si).

 

Ad 2) Enosemestrski podiplomski tečaj »BOLNIŠNIČNA HIGIENA« je namenjen diplomiranim medicinskim sestram, fizioterapevtom, delovnim terapevtom in sanitarnim inženirjem, zaposlenim v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše občane.  Na tečaj bo sprejetih  25  kandidatov. Predvidena kotizacija bo  1.950,00 €  (z DDV). Pričetek tečaja bo predvidoma  25. januarja 2021. Več informacij: imi.katedra(at)mf.uni-lj.si; tel. 01 543 74 08.

 

Prijave sprejema tajništvo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana, in sicer:
- za podiplomski tečaj »KLINIČNA NEVROFIZIOLOGIJA  - smer elektromiografija (EMG)« do 15. avgusta 2020,
- za podiplomski tečaj BOLNIŠNIČNA HIGIENA do 30. oktobra 2020.

 

Prijavi oziroma prošnji  priložite: življenjepis, fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu oz. specializaciji, izjavo ustanove ali kandidata o plačilu šolnine. Kandidati bodo pravočasno obveščeni o kraju in začetku tečaja.