O študiju

Izpit - CCSE

(Comprehensive Clinical Science Examination)

 

Obvestila

 

Izpit CCSE bo 4. 2., 5. 2. in, v primeru velikega števila prijav, tudi 6. 2. 2020.

- Kandidate obveščamo o možnosti zakupa zbirke vprašanj AMBOSS - več informacij boste prejeli v elektronski pošti.

- Kandidate obveščamo tudi, da je zaradi spremenjenih modulov zbirke vprašanj UWORLD glede na čas zakupa, ki so na voljo na spletišču UWORLD, je Komisija CCSE sprejela naslednji sklep: UL MF bo povrnila stroške dostopa do literature UWORLD izključno diplomantom UL MF, ki so diplomirali največ do 18 mesecev pred razpisanim rokom za prijavo na izpit CCSE in izpit uspešno opravijo pri prvem opravljanju izpita. V obdobju do 6. 2. 2020 bo UL MF krila stroške zakupa literature UWORLD (Step 2 CK) QBank 30-days. Stroške nakupa drugih paketov za daljše časovno obdobje in nakupa dodatnih oblik preverjanja (Form 1 in/ali Form 2) bo UL MF krila do zneska za nakup paketa UWORLD QBank 30-days.   

 

Osnovne informacije


1. Pogoj za opravljanje izpita je uspešno zaključen študij medicine.

2. V skladu s pogoji opravljanja izpita CCSE na UL MF (več informacij v Navodilih in napotkih za prijavo in izvedbo izpita CCSE) diplomanti UL MF stroškov prvega opravljanja izpita ne plačajo.


3. Prijava za kandidate UL MF je elektronska v Spletni učilnici MF. Vsi kandidati morajo izpolniti Izjavo o varovanju podatkov (zgoraj).


4. Rok za odjavo od izpita: Kandidati se lahko odjavijo od izpita CCSE do 14 koledarskih dni pred izpitnim rokom po elektronski pošti: ccse(at)mf.uni-lj.si.


5. Kandidati, ki potrdil o opravljenem izpitu CCSE ne prevzamejo na podelitvi, lahko potrdila prevzamejo v času uradnih ur v Tajništvu UL MF.

 

Navodila in prijava

 

Osebni podatki kandidatov se bodo uporabili izključno v zvezi s postopkom prijave na izpit CCSE.

 

Postopek prijave na izpit CCSE za kandidate, ki so diplomirali na UL MF:

Navodila in napotki za prijavo in izvedba izpita CCSE na UL MF

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov za diplomante UL MF

- Diplomanti UL MF, ki so diplomirali do največ 18 mesecev pred razpisanim rokom za prijavo na izpit CCSE, se prijavijo na izpit CCSE v Spletni učilnici MF: https://pouk.mf.uni-lj.si/course/view.php?id=803

Ob prijavi v Spletni učilnici UL MF morajo obvezno izpolniti obrazec Privolitev za obdelovanje osebnih podatkov za diplomante UL MF. Obrazec je na voljo zgoraj in v Spletni učilnici UL MF. Datoteko z obrazcem si pretočite na svoj računalnik, odprite s programom Adobe Acrobat Reader in izpolnite. Preimenujte jo v "ime-priimek-privolitev.pdf", pri čemer uporabite svoje ime in priimek, ter jo oddajte v spletni učilnici, z dejavnostjo Oddajanje privolitev.

- Diplomanti UL MF, ki so diplomirali več kot 18 mesecev pred razpisanim rokom za prijavo na izpit CCSE, oddajo prijavo za opravljanje izpita CCSE na posebnem obrazcu CCSE-Application.pdf na elektronski naslov: ccse(at)mf.uni-lj.si. Prijavo bo pregledala in o vsaki prijavi individualno odločala Komisija za študentska vprašanja UL MF. Kandidati bodo pravočasno obveščeni o odločitvi po elektronski pošti.

Obrazec za prijavo in izjava o varovanju podatkov za kandidate, ki so diplomirali na UL MF, več kot 18 mesecev pred razpisanim rokom

 

Postopek prijave na izpit CCSE za kandidate, ki niso diplomirali na UL MF:

Obrazec za prijavo in izjava o varovanju osebnih podatkov za kandidate, ki niso diplomirali na UL MF

Kandidate, ki niso diplomirali na UL MF, vljudno prosimo, da izpolnjen obrazec pošljejo na elektronski naslov ccse(at)mf.uni-lj.si.

 

 

Dodatne informacije o izpitu CCSE (odgovori študentov Univerze na Islandiji)

 

 

 

Izpitni roki 

 

10. 9. 2019

11. 9. 2019

 

4. 2. 2019

5. 2. 2019

6. 2. 2019

Prijave v Spletni učilnici bodo omogočene v naslednjih dneh.