O študiju

Izpit: CCSE

(Comprehensive Clinical Science Examination)

 

Obvestila

 

Junij, 2022

Rok za izpit CCSE bo 21. 9. 2022. Za opravljanje izpita CCSE se boste lahko prijavili od 7. 7. 2022 do 30. 7. 2022 tako, da izpolnite obrazec, ki bo na voljo na spletni strani (spodaj). 

 

Marec, 2022

Navodila za povračilo stroškov zakupa spletnih učnih zbirk so objavljena v poglavju Osnovne informacije. 

 

December, 2021

Za opravljanje izpita CCSE, ki bo 9. in 10. 2. 2022, se prijavite tako, da izpolnite obrazec Prijava za izpit CCSE/CCSE Application form, ki je na voljo na koncu te strani. 

Število prijav je omejeno na 30. Prijave bodo odprte od 1.12.2021 do 7.1.2022 oziroma do zapolnitve mest. 

Po prijavi boste prejeli Izjavo o varovanju osebnih podatkov, ki jo boste podpisano oddali na naslov ccse(at)mf.uni-lj.si

 

November, 2021

Za opravljanje izpita CCSE (Comprehensive Clinical Science Examination), ki ga organizira UL MF, se prijavite tako, da izpolnite obrazec, ki bo na voljo na spletni strani (spodaj) od predvidoma 1. decembra 2021. 

Zaradi omejevalnih ukrepov o največjem dovoljenem številu oseb v prostorih bo skupno število prijav omejeno na 30. Možnost prijavljanja bo odprta do 7. 1. 2022 oziroma do zapolnitve prostih mest. Kandidati se lahko odjavijo od izpita CCSE do 14 koledarskih dni pred izpitnim rokom po e-pošti na naslov: ccse(at)mf.uni-lj.si

Zaradi nepredvidljivih razmer v zvezi z omejevalnimi ukrepi zaradi preprečevanja okužbe s koronavirusom si pridržujemo pravico do odpovedi izpita CCSE v februarskih terminih. Kandidati bodo o odpovedi obveščeni najkasneje do 4. 2. 2022. V primeru odpovedi bodo kandidati lahko opravljali izpit CCSE junija 2022, če bodo razmere to dovoljevale. 

 

Oktober, 2021

Način prijavljanja za roke, ki bodo v letu 2022, bo spremenjen zaradi urejanja dokumentov o varovanju osebnih podatkov kandidatov. 

 

Način prijav bo objavljen po 22. 11. 2021 na spletišču CCSE (v odsekih Obvestila, Osnovne informacije, Navodila za prijavo). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Osnovne informacije

 

Navodila in napotki za prijavo in izvedba izpita CCSE na UL MF


1. Pogoj za opravljanje izpita je uspešno zaključen študij medicine.

2. V skladu s pogoji opravljanja izpita CCSE na UL MF (več informacij v Navodilih in napotkih za prijavo in izvedbo izpita CCSE) diplomanti UL MF, ki so diplomirali v roku do 18 mesecev pred razpisanim rokom za prijavo na izpit CCSE, stroškov prvega opravljanja izpita ne plačajo.


3. Način prijave: glej Navodila za prijavo. 


4. Rok za odjavo od izpita: Kandidati se lahko odjavijo od izpita CCSE do 14 koledarskih dni pred prvim izpitnim rokom po elektronski pošti: ccse(at)mf.uni-lj.si.


5. Kandidati, ki so uspešno opravili izpit CCSE, lahko potrdila prevzamejo v času uradnih ur v Tajništvu UL MF.


6. Navodila za povračilo stroškov zakupa spletnih učnih zbirk. 

Navodila - povračilo - AMBOSS - UWORLD


7. Dodatne informacije 

Dodatne informacije o izpitu CCSE (odgovori študentov Univerze na Islandiji)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Navodila za prijavo

 

Osebni podatki kandidatov se bodo uporabili izključno v zvezi s postopkom prijave na izpit CCSE.

 

1. Postopek prijave na izpit CCSE za kandidate, ki so diplomirali na UL MF

 

1.1. Diplomanti UL MF, ki so diplomirali do največ 18 mesecev pred razpisanim rokom za prijavo na izpit CCSE

 

V pripravi so nova navodila. 

 

  • Za opravljanje izpita CCSE (Comprehensive Clinical Science Examination), ki ga organizira UL MF, se prijavite tako, da izpolnite obrazec, ki bo na voljo na spletni strani (spodaj, Prijava za izpit CCSE) od predvidoma 1. decembra 2021. 

 

 

2. Postopek prijave na izpit CCSE za kandidate, ki niso diplomirali na UL MF

 

V pripravi so nova navodila. 

 

  • Za opravljanje izpita CCSE (Comprehensive Clinical Science Examination), ki ga organizira UL MF, se prijavite tako, da izpolnite obrazec, ki bo na voljo na spletni strani (spodaj, Prijava za izpit CCSE) od predvidoma 1. decembra 2021. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Izpitni roki 

 

Preglednica 1: Izpitni roki CCSE
Leto Datum izpitnega roka Termin roka za prijavo Zadnji termin za odjavo
2021 22. 6. 2021 / 8. 6.2021
  23. 6. 2021 / 8. 6.2021
  24. 6. 2021 / 8. 6.2021
  14. 9. 2021 do 15. 8. 2021 31. 8. 2021
  16. 9. 2021 do 15. 8. 2021 31. 8. 2021
2022 9. 2. 2022** Od 1. 12. 2021 do 7. 1. 2022 25. 1. 2022
  10. 2. 2022** Od 1. 12. 2021 do 7. 1. 2022 27. 1. 2022
  21. 9. 2022** Od 7. 7. 2022 do 30. 7. 2022 7. 9. 2022

* odvisno od epidemioloških razmer, povezanih s COVID-19

** predvideni termini, v primeru odpovedi se prestavi v leto 2023

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prijava za izpit CCSE

 

Prijava opravljanje izpita CCSE, ki bo 9. in 10. 2. 2021: