O študiju

Prešernove naloge

 

Medicinska fakulteta UL vsako leto 1. junija objavi razpis tem  za Prešernove raziskovalne naloge študentov Medicinske fakultete za prihodnje študijsko leto. V primeru, da je naloga interdisciplinarna, mora biti študent UL MF glavni oz. prvi avtor naloge. Kandidati morajo predložiti zaključeno raziskovalno nalogo v roku in v skladu z določili, ki so navedene v Razpisu tem za Prešernove naloge študentom UL MF.

Predložena dela ocenijo ocenjevalci, ki imenuje Komisija za študijske zadeve UL MF. Komisija za študijske zadeve na predlog ocenjevalcev študentskih nalog vsako leto odloči o podelitvi največ 10 fakultetnih Prešernovih nagrad in največ 2 deli predlaga za Univerzitetno Prešernovo nagrado, v skladu s pravilnikom UL in Pravilnikom UL MF.

Komisija lahko vsako leto dodatno predlaga še največ 20 dodatnih nalog za prejem fakultetnega Prešernovega priznanja.

Prešernove nagrade in priznanja prejmejo študentje UL MF.

Fakultetne Prešernove nagrade in Prešernova priznanja se študentom UL MF podelijo na svečani podelitvi v mesecu decembru. Univerzitetne Prešernove nagrade podeli UL na svečeni podelitvi v tednu Univerze v Ljubljani v začetku meseca decembra.

 

Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani (16. 6. 2020)

 Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL MF

 

Priloge Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL MF:

 

Priloga 1,2: Navodila za pisanje del, ki jih študentje UL MF predložijo za Prešernovo nalogo in primer povzetka

 

Priloga 3: Merila za ocenjevanje del, ki jih študentje UL MF predložijo za Prešernovo nalogo

 

Vpis ocene predmeta Raziskovanje v medicini iz naslova oddane prešernove naloge: 

Obrazec za vpis ocene

 

RAZISKOVALNE NALOGE ZA PREŠERNOVO NAGRADO ŠTUDENTOM UL MF
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

 

Razpis tem za Prešernove nagrade študentom Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2020/2021

 

RAZISKOVALNE NALOGE ZA PREŠERNOVO NAGRADO ŠTUDENTOM UL MF
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

 

Razpis tem za Prešernove nagrade študentom Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2019/2020

Prvo obvestilo mentorjem za razpis tem za Prešernove nagrade študentom Medicinske fakultete  Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2019/2020

Drugo obvestilo mentorjem za razpis tem za Prešernove nagrade študentom Medicinske fakultete  Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2019/2020

 

OSTALI DOKUMENTI

 

Poslovnik Komisije za Prešernove nagrade UL

Komisija RS za medicinsko etiko: Navodila za pripravo vlog [...] za presojo etična ustreznosti raziskovalnih predlogov