O študiju

Prešernove naloge

 

Medicinska fakulteta UL vsako leto 1. junija objavi razpis tem za Prešernove raziskovalne naloge študentov Medicinske fakultete za prihodnje študijsko leto. V primeru, da je naloga interdisciplinarna, mora biti študent UL MF glavni oz. prvi avtor naloge. Kandidati morajo predložiti zaključeno raziskovalno nalogo v roku in v skladu z določili, ki so navedene v Razpisu tem za Prešernove naloge študentom UL MF.

Predložena dela ocenijo ocenjevalci, ki imenuje Komisija za študijske zadeve UL MF. Komisija za študijske zadeve na predlog ocenjevalcev študentskih nalog vsako leto odloči o podelitvi največ 10 fakultetnih Prešernovih nagrad in največ 2 deli predlaga za Univerzitetno Prešernovo nagrado, v skladu s pravilnikom UL in Pravilnikom UL MF.

Komisija lahko vsako leto dodatno predlaga naloge za prejem fakultetnega Prešernovega priznanja glede na kakovost predloženih del.

Prešernove nagrade in priznanja prejmejo študentje UL MF.

Fakultetne Prešernove nagrade in Prešernova priznanja se študentom UL MF podelijo na svečani podelitvi v mesecu decembru. Univerzitetne Prešernove nagrade podeli UL na svečeni podelitvi v tednu Univerze v Ljubljani v začetku meseca decembra.

 

Prijavnica študenta k razpisani temi / prošnja za vpis izbirnega predmeta obvezno

Obrazec za prijavo teme 2023-2024 za mentorje

Vzorec besedila naslovnice in notranje strani

 

RAZISKOVALNE NALOGE ZA PREŠERNOVO NAGRADO ŠTUDENTOM UL MF ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

 

Razpis tem za Prešernove nagrade študentom Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2022/2023 (1. junij 2022)

Obrazec o avtorstvu za razpisno leto 22/23 obvezno

 

Oddaja zaključenih raziskovalnih nalog: trikrat mehka vezava (spirala), enkrat v elektronski obliki .pdf po e-pošti.

 

DOKUMENTI

 

Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani (16. 6. 2020)

Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Medicniske fakultete Univerze v Ljubljani (sprememba 23. 5. 2022 in 14. 11. 2022) - POMEMBNO: oddaja predlogov raziskovalnih tem do 15. aprila

 

Priloge Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL MF:

 

Priloga 1,2: Navodila za pisanje del, ki jih študentje UL MF predložijo za Prešernovo nalogo in primer povzetka

 

Priloga 3: Merila za ocenjevanje del, ki jih študentje UL MF predložijo za Prešernovo nalogo

 

Vpis ocene predmeta Raziskovanje v medicini iz naslova oddane Prešernove naloge:

Obrazec za vpis ocene

 

Izbirni raziskovalni predmet

Če študent izbere temo za Prešernovo nalogo kot izbirni raziskovalni predmet, mora ob vpisu v višji letnik izbrati ustrezen izbirni predmet (Raziskovanje v medicini oz dentalni mdicini) in na KŠV do 30. 9. poslati prošnjo za potrditev izbirnega predmeta, ki ji priloži mentorjevo soglasje.

 

OSTALI DOKUMENTI

 

Poslovnik Komisije za Prešernove nagrade UL

Komisija RS za medicinsko etiko:

Navodila za pripravo vlog [...] za presojo etična ustreznosti raziskovalnih predlogov

Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani

3. čl., (6) Delavec UL se mora izogibati položajem, kot so npr. sodelovanje UL v izbirni komisiji za zaposlitev ali drug položaj (npr. za mentorja, vodjo raziskovalnega programa ali projekta, mladega raziskovalca idr.), za katerega kandidira njegov družinski član ali druga z njim povezana oseba, ali če pri svojem pedagoškem delu ocenjuje delo oziroma študijske obveznosti svojih družinskih članov ali drugih z njim povezanih oseb.
 
 
ARHIV

 

Razpis tem za Prešernove nagrade študentom Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2021/2022, Razpis 2020/2021, Razpis 2019/2020