O študiju

Prešernove naloge

 

Medicinska fakulteta UL vsako leto (v mesecu maju) na predlog mentorjev objavi teme za raziskovalne naloge študentov medicine za prihodnje študijsko leto. V primeru, da je naloga interdisciplinarna, mora biti študent UL MF glavni oz. prvi avtor naloge. Kandidati morajo predložiti zaključeno raziskovalno nalogo v roku in v skladu z določili, ki so navedene v Razpisu tem za Prešernove naloge študentom UL MF.

Predložena dela ocenijo ocenjevalci, ki imenuje Komisija za študijske zadeve UL MF. Komisija za študijske zadeve na predlog ocenjevalcev študentskih nalog vsako leto odloči o podelitvi največ 10 fakultetnih Prešernovih nagrad in največ 3 dela predlaga za Univerzitetno Prešernovo nagrado, v skladu s pravilnikom UL in navodili UL MF. Če komisija oceni, da so poleg navedenih izbranih nalog  do priznanja upravičeni tudi avtorji drugih  nalog, ki so konkurirale za Prešernovo nagrado, lahko komisija vsako leto nagradi še največ 20 dodatnih nalog s Prešernovimi priznanji v obliki knjižnih nagrad. Prešernove nagrade in priznanja prejmejo študentje UL MF. 

 

Fakultetne Prešernove nagrade in Prešernova priznanja se študentom UL MF podelijo na svečani podelitvi v mesecu decembru. Univerzitetne Prešernove nagrade podeli UL na svečeni podelitvi v tednu Univerze v Ljubljani v začetku meseca decembra.

 Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL MF

 

Priloge Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL MF:

 

 Priloga 1,2: Navodila za pisanje del, ki jih študentje UL MF predložijo za Prešernovo nalogo in primer povzetka

 

  Priloga 3: Merila za ocenjevanje del, ki jih študentje UL MF predložijo za Prešernovo nalog

 

RAZISKOVALNE NALOGE ZA PREŠERNOVO NAGRADO ŠTUDENTOM UL MF ZA ŠTUD.LETO 2018/2019

 

Razpis tem za Prešernove nagrade študentom Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019