O študiju

Razpis in vpis

 

VPIS V PRVI LETNIK

 

Kandidati za vpis v interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina najkasneje do vključno  28. julija 2023 izpolnijo in elektronsko oddajo prijavo ter priloge k prijavi na spletnem portalu eVŠ.

NOVO: Programski svet interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina je na 1. seji, 24. 8. 2023, sprejel sklep, da se razpiše 2. prijavni rok za interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina za vpis v študijskem letu 2023/2024, in sicer od petka, 1. 9. 2023 do četrtka, 7. 9. 2023.

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: ekc(at)gov.si, tel.: 080-2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00), tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90.

Zbornik za študijsko leto 2023/2024 

Več informacij najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani.

 

Kandidati, ki bodo sprejeti, bodo s strani UL predvidoma konec meseca avgusta prejeli sklep o izbiri. Z naše strani boste prejeli vabilo k vpisu skupaj z navodili predvidoma v začetku meseca septembra.

Priloga k navodilom: Pripava fotografije za študentsko izkaznico

 

VPIS V VIŠJI LETNIK

 

Vpisi potekajo do konca meseca septembra:

- Vse informacije o vpisu v višji letnik boste študenti, ki imate v tem študijskem letu status šutdenta (ste vpisani v letnik) prejeli predvidoma konec meseca avgusta po e-pošti na Univerzitetni e-naslov.

- ​​​​​Študenti, ki v tem študijskem letu niste vpisani v letnik (pavzirate) in izpolnjujete pogoje za vpis v višji letnik, to obvezno čim prej sporočite po e-pošti na naslov: stela.kuzelj(at)mf.uni-lj.si, da vam pravočasno posredujemo navodila za vpis.

 

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠIJI LETNIK

 

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija Biomedicina so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT. Od tega doktorand opravi najmanj 20 KT iz temeljnega predmeta.

V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse študijske obveznosti 1. in 2. letnika in imajo potrditev pozitivne ocene Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije.

V 4. letnik se lahko vpišejo študenti, ki imajo opravljene vse študijske obveznosti prvih treh letnikov in potrditev teme doktorske disertacije na Senatu UL.

 

POGOJI ZA PONAVLJANJE LETNIKA

 

Pogoj za ponavljanje prvega letnika je opravljenih najmanj 10 KT iz temeljnega predmeta in 20 KT iz individualnega raziskovalnega dela. 
Pogoj za ponavljanje drugega letnika so opravljene vse študijske obveznosti prvega letnika. 
Pogoj za ponavljanje tretjega letnika so opravljene vse študijske obveznosti prvega in drugega letnika.

Pogoja za ponavaljanje četrtega letnika NI.

Študenti, ki želite ponavljati letnik, to pisno sporočite v referat za doktorski študij najkasneje do 15. 9. 2023.

 

PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA

 

Študenti, ki ste oz. boste v študijskem letu 2022/2023 postali starši in imate v tem študijskem letu status študenta (ste vpisani v letnik), imate pravico do podaljšanja statusa za študijsko leto, ki sledi letu, v katerem ste postali starši. Če želite podaljšati status, nam posredujte prošnjo za podaljšanje statusa študenta v študijskem letu 2023/2024. Prošnji priložite kopijo rojstnega lista otroka (v kopiji lahko izbrišete podatke drugega starša). Status študenta se lahko podaljša tudi iz drugih upravičenih razlogov skladno z obstoječo zakonodajo in s Statutom UL.

Študenti, ki želite podaljšati status študenta iz razloga starševstva oz. iz drugega upravičenega razloga po 126. členu Stauta UL nam morate poslati pisno prošnjo z dokazili na naslov: UL Medicinska fakulteta, Referat za doktorski študij, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.
Status se iz upravičenega razloga lahko podaljša samo 1x tekom študija (to ne velja za starševstvo).

Rok za oddajo prošenj je 1. 9. 2023.

Prošnje za podaljšanje statusa iz upravičenega razloga bo obravnaval kolegij koordinatorjev Biomedicine na UL MF v torek, 5. 9. 2023. 

 

NOVO: Na podlagi sklepa Senata Univerze v Ljubljani, vas obveščamo, da lahko študenti oddate prošnje za podaljšanje statusa iz upravičenega razloga tudi zaradi izjemnih razmer v avgustu 2023, med katere sodijo poplave, plazovi in odpravljanje njihovih posledic. Upravičeni razlog mora biti ustrezno izkazan (npr. potrdilo oceni škode na naslovu upravičenca, dokazilo o škodi, iz katerega je razviden obseg škode, potrdilo in dokazilo o vključenosti v odpravljanje posledic, opis razmer in posledic …). Prošnjo skupaj z dokazili pošljite na naslov: UL Medicinska fakulteta, Referat za doktorski študij, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

Podaljšanje statusa iz upravičenega razloga po 41. členu ZIUOPZP lahko uveljavljajo tudi študenti, ki so že podaljševali status študenta iz upravičenega razloga.

Prošnje za podaljšanje statusa iz upravičenega razloga bo obravnaval kolegij koordinatorjev Biomedicine na UL MF v torek, 3. 10. 2023. 

Rok za oddajo prošenj je 25. 9. 2023.

 

VPIS V DODATNO LETO

 

Študenti zadnjega letnika imate možnost vpisa v dodatno leto (navodila za vpis ste prejeli po e-pošti). Vpis v dodatno leto NI obvezen