O študiju

Razpis in vpis

 

PRIJAVA NA RAZPIS ZA VPIS

 

Kandidati za vpis v 1. letnik se na študij prijavijo v roku in na način, določenima z Razpisom za vpis v doktorske študijske programe, ki ga Univerza objavi na svoji spletni strani.

Rok za prijavo na razpis je 10. avgust 2021 (rok za tujce izven EU je 31. 5. 2021). 

Informativni dan bo na UL Medicinski fakulteti potekal v četrtek, 20. maja 2021. Način izvedbe bo zaradi trenutnih izrednih razmer določen 14 dni pred informativnim dnevom.

 

VPISI V VIŠJE LETNIKE

 

Študenti bodo o vpisu v višje letnike obveščeni predvidoma v drugi polovici meseca avgusta 2021.