O študiju

Razpis in vpis

 

URADNE URE REFERATA ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ

 

Študnete prosimo, da zaradi izrednih razmer vse stvari urejajo po elektronski pošti: stela.kuzelj(at)mf.uni-lj.si oz. po telefonu v času uradnih ur: od 9:00 do 12:00. 

 

POTRDILA O VPISU


Po prejemu popolne vpisne dokumentacije bomo v referatu lahko zaključili vaš vpis. Potrdila o vpisu v novo študijsko leto 2020/2021 si boste lahko natisnili preko VIS-a. Navodila najdete v priponki spodaj.

Tiskanje potrdil o vpisu

 

PRISPEVKI OB VPISU V ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021 

 

Prispevki veljajo za vse študente, ki se vpisujejo v študijsko leto 2020/2021 (za vpis v 1., 2. in 3. letnik ter za vpis v dodatno leto, podaljšanje statusa in ponovni vpis v letnik).

Preglednica prispevkov ob vpisu 2020/2021

 

VPIS V 1. LETNIK

 

Kandidati, ki ste se prijavili na razpis za vpis v interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina, boste v prvem tednu septembra s strani Univerze v Ljubljani prejeli sklep o izbiri. Po prejetem sklepu vas bomo povabili k vpisu po elektronski pošti, ki ste jo navedli pri prijavi na razpis. Vpis bo potekal elektronsko preko informacijskega sistema VIS. Če na elektronski naslov niste prejeli navodil za vpis, nam pišite na stela.kuzelj(at)mf.uni-lj.si
 

Priprava fotografije za študentsko izkaznico

Predstavitveni zbornik 2020/2021

 

Dostop do VIS-a:

Povezava do VIS-a: https://visulbm.uni-lj.si/
Povezava do VIS-a v angleškem jeziku: https://visulbm.uni-lj.si/english/
 

VPISI V VIŠJE LETNIKE

 

•    VPIS V 2. LETNIK - VPISNI LISTI SO ŽE ODPRTI!


Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija Biomedicina so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT. Od tega doktorand opravi najmanj 20 KT iz temeljnega predmeta.


Vpis v 2. letnik doktorskega študija BIOMEDICINA bo potekal od 27. 8. do 18. 9. 2020. 

Navodila za vpis ste prejeli po elektronski pošti.


 
•    VPIS V 3. LETNIK - VPISNI LISTI SO ŽE ODPRTI!


V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse študijske obveznosti 1. in 2. letnika in imajo potrditev pozitivne ocene Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije.


Vpis v 3. letnik doktorskega študija BIOMEDICINA  bo potekal od 13. 8. do 18. 9. 2020. 

Navodila za vpis v 3. letnik 2020/2021


 
•    VPIS V DODATNO LETO – VPISNI LISTI SO ŽE ODPRTI!

 

V dodatno leto (absolvent) se lahko vpišejo študenti, ki so trenutno vpisani v 3. letnik in še niso opravili vseh študijskih obveznosti. Študentom, ki ste sporočili namen vpisa v dodatno leto, smo odprli vpisni list in se že lahko vpišete.

Vpis v dodatno leto doktorskega študija BIOMEDICINA bo potekal od 1. 8. do 18. 9. 2020 in NI obvezen.
 
Navodila za vpis v dodatno leto 2020/2021
 

•    PONAVLJANJE LETNIKA

Pogoj za ponavljanje prvega letnika je opravljenih najmanj 10 KT iz temeljnega predmeta in 20 KT iz individualnega raziskovalnega dela. Pogoj za ponavljanje drugega letnika so opravljene vse študijske obveznosti prvega letnika. Pogoj za ponavljanje tretjega letnika so opravljene vse študijske obveznosti prvega in drugega letnika.

Če izpolnjujete pogoje za ponavljanje letnika in želite letnik ponavljati, nam to čim prej sporočite.
 
Ponovni vpis v letnik doktorskega študija BIOMEDICINA bo potekal od 24. 8. do 18. 9. 2020.


 *Opomba za študente, ki so sofinancirani po Uredbi o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17): ponavljanje letnika se NE šteje kot redno napredovanje.

 

•    PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA 


Vpis s podaljšanim statusom študenta bo potekal od 1. 8. do 18. 9. 2020, na podlagi prejetega sklepa, ki ga bodo študenti prejeli po pošti.

***Študenti, ki ste oddali prošnjo za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov oz. iz razloga izrednih razmer, boste imeli odprt vpisni list po obravnavanju vaše prošnje na seji koordinatorjev in ko prejmete sklep o odobritvi. Seja koordinatorjev bo predvidoma enkrat v tednu od 8. 9. do 11. 9., torej lahko pričakujete sklepe konec tistega tedna.

 

Navodila za vpis s podaljšanim statusom 2020/2021