O študiju

Razpis in vpis

 

RAZPIS ZA VPIS

 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis (državljani RS, državljani članic EU, Slovenci brez slovenskega državljanstva) morajo najkasneje do vključno 14. avgusta 2020, izpolniti in oddati elektronsko prijavnico, objavljeno na spletnem portalu eVŠ in jo podpisano, skupaj z zahtevanimi prilogami, objavljenimi na spletni strani priporočeno poslati do predpisanega roka na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom »za Biomedicino« ali jo osebno oddati v vložišču rektorata Univerze v Ljubljani v času uradnih ur. Kandidatom, ki se bodo prijavili z digitalnim potrdilom ali AAI-računom, ni treba poslati prijavnega obrazca, morajo pa posebej poslati zahtevane priloge in dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis.

Več informacij

 

Za tujce izven EU je rok za prijavo 31. maj 2020. Več informacij

 

Predstavitveni zbornik 2020/2021        

 

INFORMATIVNI DAN

 

Informativni dan za doktorski študijski program Biomedicina bo 21. maja 2020 ob 15. uri v sejni sobi na tajništvu fakultete, 1. nadstropje, Vrazov trg 2, Ljubljana.