O študiju

Razpis in vpis

 

PRIJAVA NA RAZPIS ZA VPIS

 

Kandidati za vpis v 1. letnik se na študij prijavijo v roku in na način, določenima z Razpisom za vpis v doktorske študijske programe, ki ga Univerza objavi na svoji spletni strani.

Rok za prijavo na razpis je 10. avgust 2021 (rok za tujce izven EU je 31. 5. 2021). 

 

Predstavitveni zbornik Biomedicina za študijsko leto 2021/2022

 

VPISI V VIŠJE LETNIKE

 

Študenti boste o vpisu v višje letnike obveščeni predvidoma konec meseca avgusta 2021.

 

PODALJŠANJE STATUSA 

 

  • Podaljšanje statusa iz razloga starševstva: Študenti, ki boste/ste v študijskem letu 2020/2021 postali starši in imate v tem študijskem letu status študenta (ste vpisani v letnik), imate pravico do izjemnega podaljšanja statusa za študijsko leto, ki sledi letu, v katerem ste postali starši. Če želite podaljšati status, nam posredujte prošnjo za podaljšanje statusa študenta v študijskem letu 2021/2022. Prošnji priložite kopijo rojstnega lista otroka (v kopiji lahko izbrišete podatke drugega starša). Prošnjo skupaj s kopijo rojstnega lista otroka pošljite najkasneje do 20. 8. 2021 (tisti, ki boste otroka dobili do 30. 9. 2021 nam pošljite dokumentacijo do 30. 9. oz. takoj ko bo to mogoče, o tem pa nas zaradi rokov vpisov predhodno obvestite).
 
  • Podaljšanja statusa iz upravičenega razlogaO podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, kot so npr.: daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, status študenta s posebnimi potrebami,… odločajo koordinatorji doktorskega študija Biomedicina na UL MF. Podaljšanje statusa iz upravičenega razloga lahko uveljavljate samo 1x v času študija. Prošnje skupaj z dokazili pošljite najkasneje do 20. 8. 2021.


Morebitne prošnje in ustrezna dokazila za podaljšanje statusa pošljite najkasneje do 20. 8. 2021 priporočeno po pošti na naslov: UL Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana s pripisom: prošnja za doktorski študij.  Prošnje z digitalnim podpisom lahko pošljete tudi po e-pošti na el. naslov: stela.kuzelj(at)mf.uni-lj.si