O študiju

Obvestila

 

O ŠTUDIJU:

 
DOPOLNJENA PRAVILA O POSTOPKIH ZA PRIDOBITEV NASLOVA DOKTOR ZNANOSTI
 
Programski svet Biomedicina je na seji z dne 30. 1. 2020 na podlagi sklepov senatov članic koordinatoric znanstvenih področij sprejel dopolnjena Pravila o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Biomedicina. Gre za uskladitev Pravil s Pravilnikom o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani. Več informacij najdete na spletni strani UL.
 
 
NOV PRAVILNIK O DOKTORSKEM ŠTUDIJU UL


Senat Univerze v Ljubljani je na 18. seji, 28. 5. 2019, sprejel Pravilnik o doktorskem študiju UL, ki prinaša nekaj novosti v skladu s spremembo trajanja doktorskih študijskih programov na štiri leta.

Glavne spremembe in dopolnitve Pravilnika se nanašajo na možnost druge prijave teme doktorske disertacije, nadaljevanja oz. dokončanja doktorskega študija po prekinitvi ter roke za oddajo doktorske disertacije na triletnih in štiriletnih študijskih programih.

V skladu s 65. členom Pravilnika doktorandi, vpisani v triletne doktorske študijske programe,  pri katerih se je spremenilo trajanje na štiri leta, dokončajo študij na triletnih študijskih programih ob pogoju rednega napredovanja z veljavnostjo teme doktorske disertacije štiri leta od potrditve teme doktorske disertacije na Senatu UL z možnostjo največ enoletnega podaljšanja.

Več informacij: Obvestilo o spremembi trajanja doktorskih študijskih programov na UL
 

 

PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA

 

Materinstvo/očetovstvo
Študenti, ki ste oz. boste v študijskem letu 2019/2020 postali starši in imate v tem študijskem letu status študenta (ste vpisani v letnik), imate pravico do izjemnega podaljšanja statusa za študijsko leto, ki sledi letu, v katerem ste postali starši. V kolikor želite podaljšati status nam posredujte prošnjo za podaljšanje statusa študenta v študijskem letu 2020/2021. Prošnji priložite kopijo rojstnega lista otroka (v kopiji lahko izbrišete podatke drugega starša). 


Status se lahko podaljša tudi iz drugih upravičenih razlogov skladno z Zakonom in s Statutom UL.

 

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠIJI LETNIK

 

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija Biomedicina so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT. Od tega doktorand opravi najmanj 20 KT iz temeljnega predmeta.

V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse študijske obveznosti 1. in 2. letnika 
in imajo potrditev pozitivne ocene Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije.

V 4. letnik se lahko vpišejo študenti, ki imajo opravljene vse študijske obveznosti prvih treh letnikov 
in potrditev teme doktorske disertacije na Senatu UL.

 

PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA ŠTUDIJA


Diplomanti tujih univerz morajo pred vpisom na doktorski študij v sklopu prijave na doktorski študij opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija, v katerem se imetniku tuje listine s sklepom prizna pravica do nadaljevanja izobraževanja. Informacije o postopku najdete TUKAJ

_________________________________________________________________________________________________

 

MEDNARODNE AKTIVNOSTI:

 

WEBINAR How can Euraxess support you?

 

Vabljeni za webinar How can Euraxess support you?, namenjen doktorskim študentom, ki bo 3. marca 2020 ob 14. uri. Prijave zbirajo v Kariernih centrih UL do 2. marca 2020, preko povezave v vabilu spodaj.

Vabilo
 

POLETNA ŠOLA: Interdisciplinary Perspectives on Age(ing) and Care

 

Univerza v Ljubljani tudi letos v sodelovanju z Univerzo v Gradcu in Univerzo na Reki organizira brezplačno poletno šolo za doktorske študentke in študente, ki bo potekala od 4. do 6. junija 2020 v Gradcu. 
Tema poletne šole je »Interdisciplinary Perspectives on Age(ing) and Care: What does it mean to grow old?«

Za doktorske študentke in študente je udeležba brezplačna (krijejo se jim potni stroški in stroški bivanja).
Več informacij in navodila za prijavo najdete v prilogah; prijave z ustrezno dokumentacijo študentke in študenti pošljejo najkasneje do 24. februarja 2020 na elektronski naslov doktorski.studij(at)uni-lj.si. Podrobnejše informacije o prevozu in namestitvi bodo zainteresirani prejeli naknadno. 

Call for abstracts     Application form
 

PROGRAM Stanisława Ulama

 

Program Stanisława Ulama, je namenjen priznanim in perspektivnim znanstvenikom in raziskovalcem z znanstvenim nazivom doktor (znanosti), ki jih zanima sodelovanje s poljskimi izobraževalnimi ustanovami in vključitev v njihove znanstvene dejavnosti, predvsem v raziskovalne projekte in pedagoško delo.
Program vključuje prihod in bivanje na Poljskem na povabilo poljske znanstvene ali visokošolske ustanove za postdoktorske dejavnosti, raziskave, sodelovanje na področju znanstvenih raziskav, ki jih izvajajo omenjene ustanove, sodelovanje v okviru pedagoškega dela ali kot podpora pri pripravi vlog za prestižne štipendije.
Študijski obiski v okviru programa Stanisława Ulama trajajo od 6 do 24 mesecev. Program zagotavlja upravičencem štipendijo za kritje stroškov, povezanih z njihovim bivanjem na Poljskem v višini ok. 2400 EUR na mesec in dodatek za mobilnost.
Rok za prijavo je 15. april 2020.


Več informacij     Kontaktna oseba: magdalena.kowalczyk(at)nawa.gov.pl; + 48 22 390-35-72 

The ULAM* programme

 

POLETNA ŠOLA GUILD


Obveščamo vas, da Univerza v Glasgowu organizira poletno šolo na temo komunikacije na področju raziskovanja. V prilogi vam posredujemo program poletne šole, ki bo potekala od 5. do 11. julija 2020 na Univerzi v Glasgowu. Namenjena je študentom doktorskega študija vseh področij univerz, vključenih v mrežo The Guild. Univerza v Ljubljani je v mrežo The Guild vključena od leta 2016. Poletne šole se lahko udeležita največ 2 študenta z vsake od sodelujočih univerz v tej mreži. 


Kot mentorje doktorandov vas prosimo, da v primeru razpoložljivih sredstev, pri svojih doktorandih preverite interes za udeležbo na tej poletni šolI in imena zainteresiranega/ih doktoranda/ov sporočite do ponedeljka, 16. 3. 2020, na e-naslov: doktorski.studij(at)uni-lj.si. V primeru, da bo za udeležbo na poletni šoli izrazilo interes večje število doktorandov, bodo pozvani k predložitvi motivacijskega pisma, na podlagi katerega bo opravljen izbor.

Program in informacije
 

POLETNA ŠOLA EIT Climate-KIC Journey
 

Objavljamo informacije o poletni šoli, ki bo od julija do avgusta 2020.  Za študente iz EU (imetniki EU/EGP/švicarskega potnega lista ali redni študenti, vpisani na evropske institucije v študijskem letu 2019/20) je sodelovanje v poletni šoli brezplačno. Rok za prijave je 17. februar 2020.

Več informacij

 

INTERNATIONAL STUDENT CONGRESS OF (bio)MEDICAL SCIENCES 2020

 

27.  Mednarodni študentski kongres (bio) medicinskih znanosti bo potekal od 2. do 5. junija 2020 v Univerzitetnem medicinskem centru Groningen (UMCG) na Nizozemskem. V treh dneh kongresa na ISCOMS študentje dobite priložnost, da predstavite svoje raziskave pred drugimi študenti in profesorji z vsega sveta. Svoj povzetek raziskave lahko pošljete po navodilih v priponkah do 30. januarja 2020.

Več informacij najdete na spletni strani

Call for abstracts poster 2020           ISCOMS 2020 Student Letter

 

VENICE INTERNATIONAL UNIVERISTY 

 

Objavljamo aktivnosti v okviru Venice International University za leto 2020.

Več informacij.

Aktivnosti Venice International University
 

V okviru Venice International University - VIU so odprte prijave na aktivnost v zvezi z dolgotrajno nego (»Long Term Care«), ki bo potekala od 15. do 19. 6. 2020. Več informacij najdete na tej povezavi. Rok za prijavo je 29. 2. 2020. 
 
 
RAZPIS ZA ERASMUS+ študijske izmenjave za študijsko leto 2020/2021

 

Obveščamo vas, da Medicinska fakulteta (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani objavlja razpis za ERASMUS+ študijske izmenjave za študijsko leto 2020/2021 za študente medicine, dentalne medicine in doktorske študente Biomedicine.

Več informacij

Erasmus+ za doktorske študente in raziskovalce

 

MEDNARODNO SODELOVANJE IN IZMENJAVE

 

Vse informacije o mednarodnem sodelovanju najdete na tej povezavi.

_________________________________________________________________________________________________

 

DRUGO:

 
5. ZNANSTVENI SEMINAR UL Medicinske fakultete: prof. dr. Tadej Battelino

 

UL MF v letu 2020 nadaljuje z rednimi znanstvenimi seminarji, na katerih bodo predavali vrhunski domači in tuji strokovnjaki. Prvi letošnji predavatelj bo prof. dr. Tadej Battelino, predstojnik Katedre za pediatrijo UL MF in vodja Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana. Predavanje »Aplikativno raziskovanje v klinični pediatriji, genetiki in genomiki« bo 11. 3. 2020 ob 15. uri v Srednji predavalnici UL MF na Korytkovi 2. Več informacij

Vabljeni!

 
RAZPIS ZA KRKINE NAGRADE

 

KRKA, d.d. objavlja razpis za Krkine nagrade s katerimi že 50. leto nagrajujejo znanstveno raziskovalne dosežke na dodiplomskem in podiplomskem študiju. K sodelovanju vabijo vse, ki svoje raziskovalne naloge z znanstvenih področij, povezanih z raziskavami in razvojem, proizvodnjo, vrednotenjem in kakovostjo ter trženjem farmacevtskih surovin in zdravil, končujejo v tekočem letu, letos torej v obdobju od 1. julija 2019 do 30. junija 2020 ter jih prijavili in poslali do 6. julija 2020.

Prijave lahko oddate preko spleta: prijava

 

CMK ZA DOKTORSKE ŠTUDENTE  MEDICINSKE FAKULTETE

 

Pojasnila glede oddaljenega dostopa do digitalne knjižnice za doktorske študente

Študenti doktorskega študija Biomedicina, ki so vpisani na MF UL, so upravičeni do vseh storitev knjižnice in oddaljenega dostopa do digitalne knjižnice CMK. Pri vpisu na MF plačajo članarino za CMK za čas enega šolskega leta in nato uredijo članstvo v CMK. Po preteku statusa študenta na MF imajo še eno leto pravico do študentske članarine in pripadajočih storitev, vključno z oddaljenim dostopom.

Tečaji
CMK za doktorske študente Medicinske fakultete, člane knjižnice, organizira brezplačne tečaje za uporabo programa za upravljanje in citiranje referenc EndNote. Uporaba programa je za študente brezplačna v okviru licence za Medicinsko fakulteto. Več na tej povezavi.