O študiju

Obvestila

 

O ŠTUDIJU:

 

 
REFERAT ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ

 

Študente prosimo, da zaradi izrednih razmer vse stvari urejajo po elektronski pošti: stela.kuzelj(at)mf.uni-lj.si oz. po telefonu v času uradnih ur: od 9:00 do 12:00. 
 
Referat bo od 14. 7. do vključno 28. 7. 2021 zaprt zaradi letnega dopusta.

 
NOVO OBVESTILO: PODALJŠANJE STATUSA
 
V študijskem letu 2021/2022 ne bo možno podaljšati statusa iz razloga izrednih razmer tako kot je to bilo možno za študijsko leto 2020/2021. Več informacij o možnostih podaljšanja statusa najdete tu.
 
 
NOVO OBVESTILO: PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO DOKTORSKE DISERTACIJE

 

V primeru, da je doktorand že imel podaljšan rok za oddajo disertacije, in zaradi razglašene epidemije disertacije tudi v tem podaljšanem roku ni mogel oddati, lahko pred iztekom tega roka odda novo prošnjo za podaljšanje. Članica lahko doktorandu, ki zaradi razglašene epidemije ni mogel dokončati in v roku oddati doktorske disertacije, izjemoma podaljša rok za oddajo disertacije do 1 leta od uveljavitve sklepa Vlade RS o preklicu epidemije. Članica izda individualni sklep v tej zadevi.

 
DOPOLNJENA PRAVILA O POSTOPKIH ZA PRIDOBITEV NASLOVA DOKTOR ZNANOSTI
 
Programski svet Biomedicina je na seji z dne 30. 1. 2020 na podlagi sklepov senatov članic koordinatoric znanstvenih področij sprejel dopolnjena Pravila o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Biomedicina. Gre za uskladitev Pravil s Pravilnikom o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani. Več informacij najdete na spletni strani UL.
 
 
NOV PRAVILNIK O DOKTORSKEM ŠTUDIJU UL


Senat Univerze v Ljubljani je na 18. seji, 28. 5. 2019, sprejel Pravilnik o doktorskem študiju UL, ki prinaša nekaj novosti v skladu s spremembo trajanja doktorskih študijskih programov na štiri leta.

Senat Univerze v Ljubljani je na 36. seji sprejel dopolnjem Pravilnik o doktorskem študiju UL, ki začne veljati od 1. 10. 2021.

 

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠIJI LETNIK

 

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija Biomedicina so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT. Od tega doktorand opravi najmanj 20 KT iz temeljnega predmeta.

V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse študijske obveznosti 1. in 2. letnika 
in imajo potrditev pozitivne ocene Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije.

V 4. letnik se lahko vpišejo študenti, ki imajo opravljene vse študijske obveznosti prvih treh letnikov 
in potrditev teme doktorske disertacije na Senatu UL.

 

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA

 

Na doktorskih študijskih programih Univerze v Ljubljani je sofinanciranje šolnin omogočeno vsem študentom, ki izpolnjujejo pogoje* iz Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17) ter na Senatu UL sprejetih Meril za izbiro kandidatk in kandidatov za sofinanciranje šolnine na doktorskem študiju.

*Opomba k izpolnjevanju pogojev: Redno napredovanje je napredovanje v višji letnik brez vmesnih prekinitev, tudi brez ponavljanja. Vključeno je tudi hitrejše napredovanje in podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov.

 

PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA ŠTUDIJA


Diplomanti tujih univerz morajo pred vpisom na doktorski študij v sklopu prijave na doktorski študij opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija, v katerem se imetniku tuje listine s sklepom prizna pravica do nadaljevanja izobraževanja. Informacije o postopku najdete TUKAJ

_________________________________________________________________________________________________

 

MEDNARODNE AKTIVNOSTI:

 

 

NOVO OBVESTILO: MEDNARODNE AKTIVNOSTI NA POLJSKEM

 

Objavljamo informacije za doktorske študente, ki bi jih zanimale mendarodne aktivnosti univerze na Poljskem:


 - Doctoral School in the Humanities
 - Doctoral School in the Social Sciences
 - Doctoral School of Exact and Natural Sciences
 - Doctoral School of Medical and Health Sciences
 

Več informacij: media.human(at)uj.edu.pl

 

NOVO OBVESTILO: PODALJŠANJE RAZPISA Erasmus+ PRAKSE 2020/2021

 

Obveščamo vas, da se pri razpisu Erasmus+ praktično usposabljanje 2021 podaljša upravičeno obdobje izvajanja mobilnosti od prvotno 31.12.2021, do najkasneje 31.5.2022. Ostali razpisni pogoji ostajajo nespremenjeni.
Razpis ostaja odprt za naknadne prijave do 20.3.2022. 
Pogoj za izplačilo Erasmus+ finančne pomoči je že izbran delodajalec, podpisan Learning agreement ter podpisana prijavnica NAKNADNA PRIJAVA ERASMUS+ SMP 2020-21 (prejmete šele, ko oddate prijavo v VIS-u).
Sredstva so zagotovljena za vse prijavljene, zato predčasna oddaja vloge (zaradi morebitnih sprememb) ni potrebna oz. smiselna, saj pogodb na UL ne bodo izdajali prej kot 14 dni pred začetkom mobilnosti.
Naknadne prijave ali prošnje za podaljšanje morajo biti oddane vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti.
Prijaviti se je potrebno tudi v sistem VIS, kamor morate naložiti še obvezne priloge (življenjepis, motivacijsko pismo ter potrdilo o znanju jezika).

Več informacij najdete v spodnji priponki, kontatkna oseba je mag. Ajda Rudel (outgoing(at)mf.uni-lj.si).

Razpis
 

 

MEDNARODNO SODELOVANJE IN IZMENJAVE

 

Vse informacije o mednarodnem sodelovanju najdete na tej povezavi.

_________________________________________________________________________________________________

 

DRUGO:


 

PREDSTAVNIK ŠTUDENTOV V PROGRAMSKEM SVETU BIOMEDICINA

 

Obveščamo vas, da je Senat Univerze v Ljubljani imenoval Davida Lukanovića za predstavnika študentov v Programskem svetu Biomedicina. Pišete mu lahko na e-naslov david.lukanovic(at)mf.uni-lj.si

We would like to inform you that the Senate of the University of Ljubljana named David Lukanović as student representative in the Programme Council Biomedicine. You can write him to david.lukanovic(at)mf.uni-lj.si.
 
 
CMK ZA DOKTORSKE ŠTUDENTE  MEDICINSKE FAKULTETE

 

Pojasnila glede oddaljenega dostopa do digitalne knjižnice za doktorske študente

Študenti doktorskega študija Biomedicina, ki so vpisani na MF UL, so upravičeni do vseh storitev knjižnice in oddaljenega dostopa do digitalne knjižnice CMK. Pri vpisu na MF plačajo članarino za CMK za čas enega šolskega leta in nato uredijo članstvo v CMK. Po preteku statusa študenta na MF imajo še eno leto pravico do študentske članarine in pripadajočih storitev, vključno z oddaljenim dostopom.

Tečaji
CMK za doktorske študente Medicinske fakultete, člane knjižnice, organizira brezplačne tečaje za uporabo programa za upravljanje in citiranje referenc EndNote. Uporaba programa je za študente brezplačna v okviru licence za Medicinsko fakulteto. Več na tej povezavi.