O študiju

Obvestila

 

O ŠTUDIJU:

 

REFERAT ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ

 

Zaradi selitve pisarne Referata za doktorski študij v nove prostore, vas obveščamo, da bo od torka, 9. 4. 2024 do nadaljnjega, Referat za doktorski študij deloma preseljen na novo lokacijo.

Prosimo vas, da nas v primeru osebnega obiska vsaj kakšen dan prej pokličete oz. to sporočite po e-pošti in se dogovorite za termin.

Za vsa vprašanja vezana na vpise, sofinanciranje, opravljanje predmetov, prošnje študentov, študentske izkaznice, informacije o programu … prosim pišite na stela.kuzelj(at)mf.uni-lj.si oz. pokličite na 01 543 7724.

Pisarna bo preseljena na novo lokacijo na Korytkovo 2a (pritličje, pisarna za doktorski študij).

Za vsa vprašanja, vezana na prijavo dispozicije doktorske disertacije, opravljanje faznega poročila in zagovora ter vse postopke vezane na vaše doktorsko delo, prosim pišite na katja.jeraj(at)mf.uni-lj.si oz. pokličite na telefonsko številko 01 543 7802.

Njena pisarna do nadaljnjega ne bo preseljena in ostaja na lokaciji Vrazov trg 2 (1. nadstropje, pisarna št. 8)

 
UPORABA UNIVERZITETNEGA ELEKTRONSKEGA NASLOVA ŠTUDENTOV

 

Zaradi varnejše in zanesljivejše komunikacije s študenti Univerze v Ljubljani bodo od 1. oktobra 2022 dalje študenti vsa sporočila iz referata, študentskega informacijskega sistema VIS in spletne učilnice ter morebitna sporočila s strani profesorjev prejemali na naslov njihove univerzitetne elektronske pošte in nič več na osebne elektornske naslove.

Vsakemu vpisanemu študentu na UL je s prevzemom digitalne identitete (običajno študent to uredi ob vpisu v 1. letnik) dodeljen tudi študentski elektronski naslov (»e-mail«), ki se uporablja za uradno komunikacijo s fakulteto v času študija. Vstop v študentsko elektronsko pošto je mogoč v storitvi Exchange Online (Microsoft Outlook) na spletni strani https://outlook.office.com/ z istim uporabniškim imenom in geslom kot za vstop v vaš VIS (uporabniško ime je v obliki ab1234(at)student.uni-lj.si).

Natančna navodila in informacije o vseh možnih načinih vstopa v elektronsko pošto

Natančna navodila in informacije o vseh možnih načinih vstopa v elektronsko pošto - ENGLISH

V primeru težav pri prevzemu digitalne identitete oziroma težav z vstopanjem v spletno pošto napako javite na ID portalu ali se obrnite na Helpdesk Univerze v Ljubljani: helpdesk(at)uni-lj.si

 

USMERITVE ZA PRIPRAVO NAČRTA RAVNANJA Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

 

KDrŠ UL je na 2. seji, 25. januarja 2022, obravnavala in potrdila obrazec za pripravo načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki za doktorske študente in študentke. V priponkah najdete Usmeritve za pripravo načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki za doktorske študente in študentke ter obrazec Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki in dopis predsednice KDrŠ UL v zvezi s priloženimi dokumenti. 

Več informacij

 

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠIJI LETNIK

 

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija Biomedicina so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT. Od tega doktorand opravi najmanj 20 KT iz temeljnega predmeta.

V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse študijske obveznosti 1. in 2. letnika 
in imajo potrditev pozitivne ocene Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije.

V 4. letnik se lahko vpišejo študenti, ki imajo opravljene vse študijske obveznosti prvih treh letnikov 
in potrditev teme doktorske disertacije na Senatu UL.

 

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA

 

Na doktorskih študijskih programih Univerze v Ljubljani je sofinanciranje šolnin omogočeno vsem študentom, ki izpolnjujejo pogoje* iz Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17) ter na Senatu UL sprejetih Meril za izbiro kandidatk in kandidatov za sofinanciranje šolnine na doktorskem študiju.

*Opomba k izpolnjevanju pogojev: Redno napredovanje je napredovanje v višji letnik brez vmesnih prekinitev, tudi brez ponavljanja. Vključeno je tudi hitrejše napredovanje in podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov.

 

PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA ŠTUDIJA


Diplomanti tujih univerz morajo pred vpisom na doktorski študij v sklopu prijave na doktorski študij opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija, v katerem se imetniku tuje listine s sklepom prizna pravica do nadaljevanja izobraževanja. Informacije o postopku najdete TUKAJ

_________________________________________________________________________________________________

 

MEDNARODNE AKTIVNOSTI:

 

SPLETNA STRAN DOKTORSKE ŠOLE UL

 

Na spletni strani Doktorske šole najdete aktualne novice, ki utegnejo zanimati doktorske študente, zato vas vabimo  k ogledu.

 

MEDNARODNO SODELOVANJE IN IZMENJAVE

 

Vse informacije o mednarodnem sodelovanju najdete na tej povezavi.

_________________________________________________________________________________________________

 

DRUGO:

 

PREDSTAVNIK ŠTUDENTOV V PROGRAMSKEM SVETU BIOMEDICINA
 
Obveščamo vas, da je bil Jaka Rotman imenovan za predstavnika študentov v Programskem svetu Biomedicina z enoletnim mandatom. Za vaše morebitne pobude v zvezi z interdisciplinarnim doktorskim študijskim programom Biomedicina je dosegljiv na e-naslovu jaka.rotman(at)ffa.uni-lj.si.
 
 
PODPORA ŠTUDENTOM

 

Obveščamo vas, da smo na spletni strani UL Medicinske fakultete uredili zavihek z naslovom Podpora študentom, kjer najdete pomembne informacije o različnih oblikah pomoči in podpore študentom pri vključevanju v akademsko okolje, ki so bile razvite znotraj Univerze v Ljubljani:

https://www.mf.uni-lj.si/o-studiju/informacije-za-studente/podpora-studentom 

Na strani lahko najdete informacije o delovanju Psihosocialne svetovalnice, o Zaupnih osebah, ki delujejo na Univerzi v Ljubljani, o Pisarni varuha študentov ter o statusu študentov s posebnimi potrebami in posebnim statusom. 
 

CMK ZA DOKTORSKE ŠTUDENTE  MEDICINSKE FAKULTETE

 

Pojasnila glede oddaljenega dostopa do digitalne knjižnice za doktorske študente

Študenti doktorskega študija Biomedicina, ki so vpisani na MF UL, so upravičeni do vseh storitev knjižnice in oddaljenega dostopa do digitalne knjižnice CMK. Pri vpisu na MF plačajo članarino za CMK za čas enega šolskega leta in nato uredijo članstvo v CMK. Po preteku statusa študenta na MF imajo še eno leto pravico do študentske članarine in pripadajočih storitev, vključno z oddaljenim dostopom.

Tečaji
CMK za doktorske študente Medicinske fakultete, člane knjižnice, organizira brezplačne tečaje za uporabo programa za upravljanje in citiranje referenc EndNote. Uporaba programa je za študente brezplačna v okviru licence za Medicinsko fakulteto. Več na tej povezavi.

 

ŠPORTNE AKTIVNOSTI

 

Ponudbo športnih akivnosti za študente UL MF lahko najdete tukaj,