O študiju

Obvestila

 

O ŠTUDIJU:

 

 
REFERAT ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ

 

Študnete prosimo, da zaradi izrednih razmer vse stvari urejajo po elektronski pošti: stela.kuzelj(at)mf.uni-lj.si oz. po telefonu v času uradnih ur: od 9:00 do 12:00. 
 
 
NOVO OBVESTILO: PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO DOKTORSKE DISERTACIJE

 

V primeru, da je doktorand že imel podaljšan rok za oddajo disertacije, in zaradi razglašene epidemije disertacije tudi v tem podaljšanem roku ni mogel oddati, lahko pred iztekom tega roka odda novo prošnjo za podaljšanje. Članica lahko doktorandu, ki zaradi razglašene epidemije ni mogel dokončati in v roku oddati doktorske disertacije, izjemoma podaljša rok za oddajo disertacije do 1 leta od uveljavitve sklepa Vlade RS o preklicu epidemije. Članica izda individualni sklep v tej zadevi.

 
DOPOLNJENA PRAVILA O POSTOPKIH ZA PRIDOBITEV NASLOVA DOKTOR ZNANOSTI
 
Programski svet Biomedicina je na seji z dne 30. 1. 2020 na podlagi sklepov senatov članic koordinatoric znanstvenih področij sprejel dopolnjena Pravila o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Biomedicina. Gre za uskladitev Pravil s Pravilnikom o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani. Več informacij najdete na spletni strani UL.
 
 
NOV PRAVILNIK O DOKTORSKEM ŠTUDIJU UL


Senat Univerze v Ljubljani je na 18. seji, 28. 5. 2019, sprejel Pravilnik o doktorskem študiju UL, ki prinaša nekaj novosti v skladu s spremembo trajanja doktorskih študijskih programov na štiri leta.

Senat Univerze v Ljubljani je na 36. seji sprejel dopolnjem Pravilnik o doktorskem študiju UL, ki začne veljati od 1. 10. 2021.

 

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠIJI LETNIK

 

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija Biomedicina so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT. Od tega doktorand opravi najmanj 20 KT iz temeljnega predmeta.

V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse študijske obveznosti 1. in 2. letnika 
in imajo potrditev pozitivne ocene Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije.

V 4. letnik se lahko vpišejo študenti, ki imajo opravljene vse študijske obveznosti prvih treh letnikov 
in potrditev teme doktorske disertacije na Senatu UL.

 

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA

 

Na doktorskih študijskih programih Univerze v Ljubljani je sofinanciranje šolnin omogočeno vsem študentom, ki izpolnjujejo pogoje* iz Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17) ter na Senatu UL sprejetih Meril za izbiro kandidatk in kandidatov za sofinanciranje šolnine na doktorskem študiju.

*Opomba k izpolnjevanju pogojev: Redno napredovanje je napredovanje v višji letnik brez vmesnih prekinitev, tudi brez ponavljanja. Vključeno je tudi hitrejše napredovanje in podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov.

 

PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA ŠTUDIJA


Diplomanti tujih univerz morajo pred vpisom na doktorski študij v sklopu prijave na doktorski študij opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija, v katerem se imetniku tuje listine s sklepom prizna pravica do nadaljevanja izobraževanja. Informacije o postopku najdete TUKAJ

_________________________________________________________________________________________________

 

MEDNARODNE AKTIVNOSTI:

 

NOVO OBVESTILO: SEMINAR EVROPSKEGA SVETA

 

Objavljamo vabilo na spletna seminarja Evropskega sveta za doktorske kandidate in mlajše raziskovalce (EURODOC), ki bosta potekala v ponedeljek, 19. aprila, od 14.00 do 16.00.

Eurodoc is organizing 2 webinars for early-career researchers to be held on the 19th of April 2021:
•    Webinar 1. The Rights Retention Strategy for ECRs by Johan Rooryck & Sally Rumsey of cOAlition S starting at 14:00 CET
•    Webinar 2. The Opportunities of Open Research Europe for ECRs by Michael Markie of F1000 Research starting at 15:00 CET
The webinars will be streamed live on this page as well as on the Facebook event page (please respond with "going" or "interested" on FB) where you will be able to ask questions in comments.


Vabilo

 

15. MEDNARODNO SREČANJE MPN&MPNr-EuroNet


Vabimo vas na 15. Mednarodno srečanje MPN&MPNr-EuroNet »Diagnostika in zdravljenje mieloproliferativnih novotvorb in povezanih prirojenih bolezni«, ki bo potekalo od 21. do 23. aprila 2021 v obliki videokonference v okolju Zoom webinar.EuroNet.png.
 
Več informacij

 

RAZPIS MEDICINSKE FAKULTETE V GRADCU

 

V priponki objavljamo razpis za doktorske programe Medicinske fakultete v Gradcu. 

Call for Applications

 

RAZPIS za pridobitev dvojnega doktorata v okviru mreže EUTOPIA


Objavljamo informacije o razpisu za pridobitev dvojnega doktorata v okviru mreže Eutopia, ki se je odprl 13. 1. 2021. Na podlagi sodelovanja v okviru skupnega izvajanja raziskovalnega dela in skupnega somentorstva pri pripravi doktorske disertacije bodo izbrani kandidati imeli možnost pridobiti doktorat na obeh izbranih univerzah. Univerza v Ljubljani v razpisu sodeluje z University of Warwick, Vrije Universiteit Brussel in CY Cergy Paris Université. Za skupno somentorstvo je v študijskem letu 2021/2022 predvidenih šest mest: po en doktorand si bo lahko izbral Univerzo v Ljubljani kot domačo institucijo, eno od sodelujočih univerz pa kot gostujočo institucijo (skupno 3 doktorandi); po en doktorand z vsake od partnerskih univerz pa si bo lahko izbral Univerzo v Ljubljani kot gostujočo institucijo (skupno 3 doktorandi).

K sodelovanju in prijavi so vabljeni mentorji mladih raziskovalcev, ki se bodo v študijskem letu 2021/2022 vpisali v 1. ali 2. letnik doktorskih študijskih programov na Univerzi v Ljubljani. Rok za prijavo je 28. 4. 2021 (do 13. ure). Razpis je objavljen tukaj. Na tej povezavi je na voljo tudi prijavni obrazec. 

V primeru vprašanj se lahko obrnete na Jeleno Tomažin (jelena.tomazin(at)uni-lj.si in 01 2418 656).


 

NAKNADNA  PRIJAVA ERASMUS+ SMP 2020-21 

 

Obveščamo vas, da razpis Erasmus+ praktično usposabljanje 2021 ostaja odprt za naknadne prijave. 

Pogoj za izplačilo Erasmus+ finančne pomoči je že izbran delodajalec, podpisan Learning agreement ter podpisana prijavnica NAKNADNA  PRIJAVA ERASMUS+ SMP 2020-21. 
Sredstva so zagotovljena za vse prijavljene, zato predčasna oddaja vloge (zaradi morebitnih sprememb) ni potrebna oz smiselna, saj pogodb na UL ne bodo izdajali prej kot 14 dni pred začetkom mobilnosti.

Naknadne prijave ali prošnje za podaljšanje morajo biti oddane vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti.

Prijaviti se je potrebno tudi v sistem VIS, kamor morate naložiti še obvezne priloge (življenjepis, motivacijsko pismo ter potrdilo o znanju jezika).

Več informacij dobite v spodnjih priponkah in na elektronskem naslovu: ajda.rudel(at)mf.uni-lj.si.  

Prijavnica na ERASMUS+           Navodila za oddajo spletne prijave

Sporazum za prakso                  Sporazum za prakso - navodila

 

ŠTUDIJSKA IZMENJAVA S KAZAHSTANOM 2020-2023

 

V priponki objavljamo vabilo za prijavo na študijsko izmenjavo s Kazahstanom 2020-2023.

Vabilo

 

MEDNARODNA DOKTORSKA ŠOLA NA POLJSKEM


Medicinska univerza v Lodžu (Poljska) vas vabi, da si preberete ponudbo njihove Mednarodne doktorske šole. Vse podrobne informacije najdete v priponkah in na spletni strani.

Informations 1        Informations 2

 

MEDNARODNO SODELOVANJE IN IZMENJAVE

 

Vse informacije o mednarodnem sodelovanju najdete na tej povezavi.

_________________________________________________________________________________________________

 

DRUGO:

 

NOVO OBVESTILO: RAZPISI ZA NAGRADE S PODROČJA MEDICINE IN ZDRAVJA
 
Obveščamo vas o aktualnih razpisih za nagradi s področij medicine in zdravja:
Healthcare Journal PhD thesis award
Multidisciplinary Digital Publishing Institute, CH
This recognises healthcare research. The award is worth CHF 800.
Maximum award: CHF 800
Closing date: 31 Oct 21 (recurring)
Healthcare Journal young investigator award
Multidisciplinary Digital Publishing Institute, CH
This recognises research in healthcare. The award is worth CHF 2,000.
Maximum award: CHF 2,000
Closing date: 30 Nov 21 (recurring)
Izbor razpisov pripravljamo na podlagi informacijske platforme Research Professional, ki se ponaša z največjo bazo odprtih razpisov na svetu. Vsi raziskovalci, študentje in ostali zaposleni Univerze v Ljubljani imate možnost brezplačne uporabe omenjene platforme, preko katere si lahko nastavite tudi svoje iskalne kriterije. 
 
 
 
NOVO OBVESTILO: ŠOLA FARMAKOGENETIKE
 

Vse, ki jih zanima področje genetike in farmakogenetike vabimo na spletno izobraževanje z naslovom Šola farmakogenetike.

Šola bo potekala v obliki treh spletnih delavnic v aprilu ob petkih popoldne med 16.00 in 19.00 uro, in sicer 9.4., 16.4. in 23.4. 2021.
1. del: Od bioloških vzorcev do molekularnih označevalcev, 09. 04. 2021
2. del: Bioinformatski in biostatisticni pristopi v farmakogenetiki, 16. 04. 2021
3. del: Novejši pristopi v farmakogenetskih raziskavah, 23. 04. 2021

Delavnice bodo potekale preko spleta. Udeležba je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava na spletni strani. Možna je tudi prijava na posamezno delavnico. Srečanju je dodeljenih deset (10) točk SILM. Več informacij najdete v priponki.

Vabilo
 

 
PREDSTAVNIK ŠTUDENTOV V PROGRAMSKEM SVETU BIOMEDICINA

 

Obveščamo vas, da je Senat Univerze v Ljubljani imenoval Davida Lukanovića za predstavnika študentov v Programskem svetu Biomedicina. Pišete mu lahko na e-naslov david.lukanovic(at)mf.uni-lj.si

We would like to inform you that the Senate of the University of Ljubljana named David Lukanović as student representative in the Programme Council Biomedicine. You can write him to david.lukanovic(at)mf.uni-lj.si.
 
 
CMK ZA DOKTORSKE ŠTUDENTE  MEDICINSKE FAKULTETE

 

Pojasnila glede oddaljenega dostopa do digitalne knjižnice za doktorske študente

Študenti doktorskega študija Biomedicina, ki so vpisani na MF UL, so upravičeni do vseh storitev knjižnice in oddaljenega dostopa do digitalne knjižnice CMK. Pri vpisu na MF plačajo članarino za CMK za čas enega šolskega leta in nato uredijo članstvo v CMK. Po preteku statusa študenta na MF imajo še eno leto pravico do študentske članarine in pripadajočih storitev, vključno z oddaljenim dostopom.

Tečaji
CMK za doktorske študente Medicinske fakultete, člane knjižnice, organizira brezplačne tečaje za uporabo programa za upravljanje in citiranje referenc EndNote. Uporaba programa je za študente brezplačna v okviru licence za Medicinsko fakulteto. Več na tej povezavi.