O študiju

6. letnik

Kreditna ovrednotenost - 6. letnik

Predmet

Kreditne točke

Otroško in preventivno zobozdravstvo 3

4

Zobne bolezni 3

8

Maksilofacialna in oralna kirurgija 3

7

Snemna protetika 3

8

Fiksna protetika 3

10

Ustne bolezni in parodontologija 3

8

Čeljustna in zobna ortopedija 3

3

Dentalna implantologija

3

Gerontostomatologija

3

Izbirni predmet VIII

3

Izbirni predmet IX

3

9
Obveznih predmetov