6. letnik

Otroško in preventivno zobozdravstvo 3

Cilji

Ob zaključku dodiplomskega študija ima študent teoretična in praktična klinična znanja potrebna za opravljanje osnovnega preventivnega in kurativnega zobozdravniškega dela v otroškem in mladinskem zobozdravstvu.

Vsebina

Zimski semester 6. letnika (11. semester)

Na predavanjih je študent seznanjen z: • vplivih na oralno zdravje in posebnostmi pri zobozdravniškem zdravljenju otroci s kroničnimi boleznimi, • vplivih na oralno zdravje in posebnostmi pri zobozdravniškem zdravljenju otrok s posebnimi potrebami in•  nakaterimi posebnostmi oralno-kirurških posegov v otroškem zobozdravstvu. Na kliničnih vajah nadaljuje s pridobivanjem praktičnih spretnosti. Na vajah na terenu študent spoznava in delno sodeluje pri izvajanju preventivnih programov okviru primarnega zobozdravstvenega varstva otrok in mladine (v vzgojno varstvenih zavodih, osnovnih šolah, zavodih za otroke in mladostnike s sposebnimi potrebami) ter dispanzerski obliki dela v pedontoloških ambulantah pri pregledih s svetovanjem 1., 2. in 3. letnih otrok.

Seminar

Študent pripravi seminar v katerem predstavi izbranega pacienta, ki ga je obravnaval na vajah (klinična preiskava, postavljene diagnoze, načrt zdravljenja, potek opravljenega zdravljenja). Na seminarju prikaže tudi relevantne klinične fotografije in rentgensko dokumentacijo.

Dolžina posamezne seminarske predstavitve je 20-30 min. Prisotnost študentov je obveznana tudi na vseh seminarjih kolegov iz letnika. Po zaključeni predstavitvi sledi razprava o prikazanem kliničnem primeru.


REŽIM ŠTUDIJA

 

 


URNIK

Razpored predavanj, kliničnih seminarjev in študentskih seminarjev,  2020/2021, zimski semester

5.10.2020 8.30-10 Oralno zdravje otrok s kroničnimi bolezenskimi stanji
12.10.2020 8.30-10  Zobozdravniška oskrba otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;  Manjši oralno-kirurški posegi v otroškem zobozdravstvu
19.10.2020 8.30-10 Asist. Hočevar - kliničen seminar A (1/3 letnika) Asist. Likar-Osterc - kliničen seminar A (1/3 letnika)  Asist. Leban - kliničen seminar A (1/3 letnika) 
26.10.2020 8.30-10 Asist. Likar-Osterc - kliničen seminar A (1/3 letnika)  Asist. Leban - kliničen seminar A(1/3 letnika)  Asist. Hočevar - kliničen seminar A (1/3 letnika)
2.11.2020 8.30-10 Asist. Leban - kliničen seminar A (1/3 letnika)  Asist. Hočevar - kliničen seminar A(1/3 letnika)  Asist. Likar-Osterc - kliničen seminar A (1/3 letnika) 
9.11.2020 8.30-10 Asist. Hočevar - kliničen seminar B (1/3 letnika)  Asist. Likar-Osterc - kliničen seminar B (1/3 letnika)  Asist. Leban - kliničen seminar B (1/3 letnika) 
16.11.2020 8.30-10 Asist. Likar-Osterc - kliničen seminar B (1/3 letnika)  Asist. Leban - kliničen seminar B (1/3 letnika)  Asist. Hočevar - kliničen seminar B (1/3 letnika)
23.11.2020 8.30-10 Asist. Leban - kliničen seminar B (1/3 letnika)  Asist. Hočevar - kliničen seminar B (1/3 letnika)  Asist. Likar-Osterc - kliničen seminar B (1/3 letnika)
30.11.2020 8-10.15 Študentski seminarji - predstavitev kliničnega primera
7.12.2020 8-10.15 Študentski seminarji - predstavitev kliničnega primera
14.12.2020 8-10.15 Študentski seminarji - predstavitev kliničnega primera
21.12.2020 8-10.15 Študentski seminarji - predstavitev kliničnega primera
4.1.2021     8-10.15 Študentski seminarji - predstavitev kliničnega primera
11.1.2020 8-10.15 Študentski seminarji - predstavitev kliničnega primera

 

Klinične vaje

Sreda

Četrtek

12.45 - 14.15

7.30 - 9.00

14.30 - 16.00

9.15 - 10.45

 

11.00 - 12.30

 

12.45 – 14.15

 

Vsak študent ima klinične vaje še tri zaporedne tedne v enem izmed naslednjih terminov:

Torek

13.15 - 14.45

15.00 - 16.30

16.45 - 18.15

18.30 - 20.00

 

Vaje na terenu, zimski semester

 

Vodja vaje

Naslov vaje E-naslov

 

Naslov

 

Mojca Košorok, dr. dent. med.

Pedontološka ambulanta in preventivni kabinet - preventivno delo s predšolskimi otroci mojca.kosorok(at)zd-lj.si

 

ZD Ljubljana, Rakovniška 4, Ljubljana (pritličje, levo, soba 17)

Barbara Valenčič, dr. dent. med.

barbara.valencic(at)zd-lj.si

ZD Ljubljana, Derčeva 5, Ljubljana 
Marta Tome, dr. dent. med. marta.tome(at)zd-celje.si ZD Celje, Gregorčičeva 5, Celje  (II. nad., trakt E, amb. E10)
Lijana Jurečič, dr. dent. med.   lijana.jurecic(at)zdzv-ng.si ZD Nova Gorica, Gradnikove brigade 7, 5000 Nova Gorica (II. nadstropje)
Barbara Jelen, dr. dent. med.

zobovilka(at)gmail.com

ZD Koper, ZZ Zobovilka, Dellavallejeva 3, 6000 Koper

Dr. Rok Kosem, dr. dent. med.

Šola za starše

rok.kosem(at)kclj.si

predavalnica Ginekološke klinike
UKCL

Jurka Korenini, dr. dent. med.

Preventivno delo v osnovnih šolah - pomen zobozdravniške ambulante v šolskih prostorih jurka.korenini(at)gmail.com

ZD Moste, 
Prvomajska 5, Ljubljana (I. nadstopje, soba 21)

Alenka Ivančič, dr. dent. med.

Preventivno delo v osnovnih šolah - sistematični pregledi učencev osnovnih šol aivancic.ordinacija(at)gmail.com

OŠ Ledina, 
Komenskega 19, Ljubljana

 


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure