6. letnik

Ustne bolezni in parodontologija 3

Cilji

Cilj študija ustnih bolezni je poznavanje epidemiologije, etipatogeneze in klinične slike najpogostejših bolezni ustne sluznice. Študent bo poznal diferencialno diagnostiko in osnove zdravljenja stanja in bolezni ustne sluznice. Ciljštudija parodontologije je, da se študenti spoznajo z epidemiologijo, etipatogenezo, diagnostiko in zdravljenjem bolezni obzobnih tkiv. Študent bo sposobne spoznati različne oblike bolezni obzobnih tkiv, njihov pomen za oralno in sistemsko zdravje ljudi ter izvesti higiensko in vzdrževalno fazo zdravljenja parodontalne bolezni ter s spoznati z osnovami načrtovanja in kirurškega dela dentalne implantologije.

Vsebina

11. semester

Motivacijski intervju. Mehanična kontrola supragingivalnega plaka. Kemična kontrola supragingivalnega plaka. Nekirurško zdravljenje parodontalne bolezni. Osnove parodontalne kirurgije 1. Osnove parodontalne kirurgije 2 anestezija, pripomočki. Reženjske operacije 1. Reženjske operacije 2. Zdravljenje prizadetih razcepišč. Endodontija in parodontologija. Regenerativno parodontalno zdravljenje 1. Regenerativno parodontalno zdravljenje 2. Mukogingivalna kirurgija, parodontalno plastična krg 1. Mukogingivalna kirurgija, parodontalno plastična krg 2. Parodontalna plastična mikrokirurgija.

12. semester

Antibiotiki v zdravljenju parodontalne bolezni. Brezzobi alveolarni greben, celjenje po ekstrakciji zoba. Rekonstrukcija brezzobega grebena. Okluzijska travma. Ortodontija in parodontologija. Principi osteointegracije. Izbor pacientov in kirurški del dentalne implantologije 1. Izbor pacientov in kirurški del dentalne implantologije 2. Kirurški del dentalne impalantologije 1. Kirurški del dentalne impalantologije 2. Vzdrževalna faza zdravljenja. Halitoza. Kompleksno parodontalno zdravljenje ̶ klinični primeri.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

REŽIM ŠTUDIJA

COURSE REGIME


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure