O študiju

Predmetnik

 

Prenovljen EMŠ program Dentalna medicina

(velja za študente, vpisane v 1. letnik od študijskega leta 2021/2022 dalje)

 

Splošne in predmetno specifične kompetence bo študent v študijskem programu pridobival z opravljanjem učnih enot. Učne enote so sestavni gradnik predmetnika in so:

· moduli (sestavljen iz enega ali več samostojnih predmetov z določenim številom KT, predmeti se v modulu vsebinsko povezuje in se izvajajo sočasno)

· predmeti (je samostojna učna enota, ki se umešča v modul, so bodisi obvezni ali izbirni, so enotni ali sestavljen iz več vsebinskih sklopov)

· vsebinski sklopi (tematsko in vsebinsko zaokrožena učna enota, umeščena znotraj predmeta)

· in klinična praksa (je oblika študijske obveznosti, ki jo študent opravi v kliničnem okolju od 1. do 5. letnika v skupnem obsegu 300 ur oz. 60 ur/letnik)

03.jpg

 

Z učni enotami so v t. i. "ŠP 2020" v največji možni meri avtonomno zastopane dentalno medicinske vede in stroke.

 
Struktura prenovljenega študijskega programa – Dentalna medicina
 
02.jpg
 
Predmetnik prenovljenega EMŠ programa Dentalna medicina
(predmetnik je informativen)
 
 

EMŠ program Dentalna medicina

(velja za študente, vpisane v 1. letnik pred študijskim letom 2021/2022)

 

V EMŠ programu Dentalna medicina prva tri leta študija sestavljajo temeljni medicinski predmeti (predklinični predmeti), kjer študent pridobi temeljno znanje, ki je potrebno za razumevanje kliničnih področij. Že prvi trije letniki obsegajo tudi klinične predmete. Njihov delež je z vsakim letom večji in od 4. letnika dalje predstavljajo glavnino predmetov. V kliničnem delu študija študent pridobi klinično znanje s specifičnih kliničnih področij dentalne medicine. V zadnjih letnikih se znanje postopno integrira v kliničnem okolju (klinične vaje na oddelkih) na področjih kot so: snemna protetika, zobne bolezni, fiksna protetika, maksilofacialna in oralna kirurgija ter ustne bolezni in parodontologija.

 

slika.predemtnik.jpg


Pogoji za napredovanje po programu

Študent EMŠ programa Dentalna medicina napreduje v višji letnik, če je izpolnil obveznosti, določene v programu. To pomeni, da mora za napredovanje v višji letnik opraviti najmanj 54 KT tekočega letnika in predmete, ki so pogoj za uspešno delo:

Iz 1. v 2. letnik: 54 KT

Iz 2. v 3. letnik: 54 KT iz 2. letnika in opravljeni vsi izpiti 1. letnika

Iz 3. v 4. letnik: 54 KT iz 3. letnika in opravljeni vsi izpiti 1. in 2. letnika

Gibala: 54 KT iz 4. letnika in opravljeni vsi izpiti iz 1., 2. in 3. letnika ter iz 4. letnika: Klinična fiziologija stomatognatega sistema

Iz 5. v 6. letnik: 54 KT iz 5. letnika in opravljeni vsi izpiti iz 1., 2., 3. in 4. letnika ter iz 5. letnika: Ustne bolezni in parodontologija 2