O študiju

Predmetnik

V EMŠ programu Dentalna medicina prva tri leta študija sestavljajo temeljni medicinski predmeti (predklinični predmeti), kjer študent pridobi temeljno znanje, ki je potrebno za razumevanje kliničnih področij. Že prvi trije letniki obsegajo tudi klinične predmete. Njihov delež je z vsakim letom večji in od 4. letnika dalje predstavljajo glavnino predmetov. V kliničnem delu študija študent pridobi klinično znanje s specifičnih kliničnih področij dentalne medicine. V zadnjih letnikih se znanje postopno integrira v kliničnem okolju (klinične vaje na oddelkih) na področjih kot so: snemna protetika, zobne bolezni, fiksna protetika, maksilofacialna in oralna kirurgija ter ustne bolezni in parodontologija.

slika.predemtnik.jpg

Pogoji za napredovanje po programu 

Študent EMŠ programa Dentalna medicina napreduje v višji letnik, če je izpolnil obveznosti, določene v programu. To pomeni, da mora za napredovanje v višji letnik opraviti najmanj 54 KT tekočega letnika in predmete, ki so pogoj za uspešno delo:

Iz 1. v 2. letnik: 54 KT Iz 2. v 3. letnik: 54 KT

iz 2. letnika in opravljeni vsi izpiti 1. letnika

Iz 3. v 4. letnik: 54 KT iz 3. letnika in opravljeni vsi izpiti 1. in 2. letnika

 Iz 4. v 5. letnik: 54 KT iz 4. letnika in opravljeni vsi izpiti iz 1., 2. in 3. letnika ter iz 4. letnika: Klinična fiziologija stomatognatega sistema

 Iz 5. v 6. letnik: 54 KT iz 5. letnika in opravljeni vsi izpiti iz 1., 2., 3. in 4. letnika ter iz 5. letnika: Ustne bolezni in parodontologija 2