O študiju

Predmetnik

Kreditna ovrednotenost - 1. letnik

Predmet

Kreditne točke

Anatomija 1

14

Biofizika

7

Biologija celice

9

Temelji biokemije

12

Sporazumevanje

4

Uvod v medicino

5

Nujna medicinska pomoč 1

3

Izbirni predmet I

6

 

Kreditna ovrednotenost - 2. letnik

Predmet

Kreditne točke

Anatomija 2

5

Medicinska biokemija in molekularna genegika

9

Fiziologija

15

Histologija in embriologija

8

Oralna biologija

8

Zdravje in okolje

5

Temelji biostatistike

4

Izbirni predmet II

3

Izbirni predmet III

3

 

Kreditna ovrednotenost - 3. letnik

Predmet

Kreditne točke

Splošna farmakologija in toksikologija

3

Mikrobiologija, imunologija in oralna mikrobiologija

7

Metode javnega zdravja

3

Patologija

3

Patološka fiziologija

9

Predklinični praktikum

10

Internistična propedevtika

3

Dentalni materiali in tehnologija dentalnih materialov

4

Specialna farmakologija in toksikologija

3

Izbirni predmet IV

6

 

Kreditna ovrednotenost - 4. letnik

Predmet

Kreditne točke

Stomatološka propedevtika

5

Splošna in dentalna radiologija

3

Infekcijske bolezni in epidemiologija

4

Interna medicina

3

Kirurgija

4

Medicinska klinika 1

4

Zobne bolezni 1

8

Ustne bolezni in parodontologija 1

3

Otroško in preventivno zobozdravstvo 1

3

Maksilofacialna in oralna kirugija 1

3

Fiksna protetika 1

3

Snemna protetika 1

3

Klinična fiziologija stomatognatega sisitema

5

Čeljustna in zobna ortopedija 1

3

Izbirni predmet V

3

Izbirni predmet VI

3

 

Kreditna ovrednotenost - 5. letnik

Predmet

Kreditne točke

Medicinska klinika 2

5

Pediatrija s klinično genetiko

3

Otroško in preventivno zobozdravstvo 2

7

Zobne bolezni 2

7

Maksilofacialna in oralna kirurgija 2

6

Snemna protetika 2

7

Fiksna protetika 2

7

Ustne bolezni in parodontologija 2

6

Čeljustna in zobna ortopedija 2

3

Sodna medicina in stomatologija

3

Izbirni predmet VII

3

Izbirni predmet VIII

3

 

Kreditna ovrednotenost - 6. letnik

Predmet

Kreditne točke

Otroško in preventivno zobozdravstvo 3

4

Zobne bolezni 3

8

Maksilofacialna in oralna kirurgija 3

7

Snemna protetika 3

8

Fiksna protetika 3

10

Ustne bolezni in parodontologija 3

8

Čeljustna in zobna ortopedija 3

3

Dentalna implantologija

3

Gerontostomatologija

3

Izbirni predmet VIII

3

Izbirni predmet IX

3