O študiju

Predmetnik

V EMŠ programu Dentalna medicina prva tri leta študija sestavljajo temeljni medicinski predmeti (predklinični predmeti), kjer študent pridobi temeljno znanje, ki je potrebno za razumevanje kliničnih področij. Že prvi trije letniki obsegajo tudi klinične predmete. Njihov delež je z vsakim letom večji in od 4. letnika dalje predstavljajo glavnino predmetov. V kliničnem delu študija študent pridobi klinično znanje s specifičnih kliničnih področij dentalne medicine. V zadnjih letnikih se znanje postopno integrira v kliničnem okolju (klinične vaje na oddelkih) na področjih kot so: snemna protetika, zobne bolezni, fiksna protetika, maksilofacialna in oralna kirurgija ter ustne bolezni in parodontologija.

slika.predemtnik.jpg

 

Pogoji za napredovanje po programu 


Pogoji za napredovanje po programu so določeni v Pravilih študija UL Medicinske fakulteta za EMŠ programa druge stopnje Medicina in Dentalna medicina. Za vse študente, ki so vpisani v program EMŠ Dentalna Medicina v študijskem letu 2018/2019, veljajo naslednji pogoji za redno napredovanje po programu:
 

Iz  1. v 2. letnik: 54 kreditnih točk.
 
Iz 2. v 3. letnik: 54 kreditnih točk in vsi opravljeni predmeti iz 1. letnika.
 
Iz 3. v 4. letnik: 54 kreditnih točk iz 3. letnika in opravljeni vsi izpiti 1. in 2. letnika.

Iz 4. v 5. letnik: 54 kreditnih točk iz 4. letnika in opravljeni vsi izpiti iz 1., 2. in 3. letnika ter opravljeni naslednji izpiti iz 4. letnika:
 

Predmet

Kreditne točke

Klinična fiziologija stomatognatega sisitema

5

 

Iz 5. v 6. letnik: 54 kreditnih točk iz 5. letnika in opravljeni vsi izpiti iz 1.,, 2., 3. in 4. letnika ter opravljeni naslednji izpiti iz 5. letnika:
 

Predmet

Kreditne točke

Ustne bolezni in parodontologija 2

6