O študiju

UL FKKT - Biokemija

 

Medicinska fakulteta UL na univerzitetnem študijskem programu Biokemija izvaja naslednje:

obvezne predmet:

Splošna fiziologija


izbirne predmete:

Biokemija bolezni človeka