O študiju – EMŠ Medicina

3. letnik

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Obvezna klinična praksa 3

 

 

Predmetnik in osnovne informacije

 

Kreditna ovrednotenost in Učni načrti z režimi študija - 3. letnik

 

Obvezni predmeti

(učni načrt z režimom študija)

Kreditne točke

(semester izvedbe: V. zimski, VI. poletni)

Farmakologija 8 (V. in VI.)
Klinična biokemija in laboratorijska diagnostika 3 (V.)

Klinična medicina:

- Specialna propedevtika s kliničnimi veščinami

- Dopolnilni postopki oživljanja in nujna stanja

- Osnove kirurgije

- Medprofesionalno sodelovanje

- Klinična praksa 3

12 (V. in VI.)

6

 

 

3

1

2

Klinična mikrobiologija 6 (V.)
Patofiziologija 10 (V. in VI.)
Patologija 9 (V. in VI.)
Radiologija s slikovno diagnostiko 3 (VI.)
Raziskovanje v medicini 3 3 (VI.)

 

Modul Mehanizmi nastanka bolezni, diagnostika in principi zdravljenja: Patologija, Farmakologija, Patofiziologija

Modul Diagnostika: Klinična biokemija in laboratorijska diganostika, Radiologija s slikovno diagnostiko

Modul Klinična medicina: Klinična medicina, Klinična mikrobiologija

Modul Raziskovanje v medicini: Raziskovanje v medicini 3

 

Izbirni predmeti

(učni načrt z režimom študija)

Kreditne točke

(semester izvedbe: V. zimski, VI. poletni)

Izbrane teme iz diagnostike 3 (VI.)
Izbrane teme iz farmakologije 3 (V.)
Izbrane teme iz klinične medicine 3

3 (V. in VI.)

študent lahko izbere predmet enkrat v V. ali VI. semestru

Izbrane teme iz mikrobiologije 3 (V.)
Izbrane teme iz patofiziologije 3 (V.)
Izbrane teme iz patologije 3 (VI.)
Izbrane teme iz raziskovanja v medicini 3 3 (VI.)
Raziskovalno delo za Prešernovo nagrado * 6 (V. in VI.)

Raziskovanje v medicini **

3 (V. in VI.)

* Izbirni raziskovalni predmet

** Izbirni predmet se v štud.l. 2023/2023 ne izvaja

Študenti ob vpisu v 3. letnik vpiše dva izbirna predmeta za 3 kreditne točke iz akreditiranega študijskega programa 3. letnika. Izbrati morate en izbirni predmet v zimskem semestru in en v poletnem semestru. 

Opis vsebin izbirnih predmetov za 3. letnik EMŠ Medicina si ogledate tako, da izberete povezavo za posamezen izbirni predmet.

Za vpis izb.predmeta Raziskovalno delo za Prešernovo nagrado so posebni pogoji. 

 

Splošni urnik 3. letnik EMŠ Medicina 2023/2024

 

Splošni urnik 2023/2024

 

Oznake tednov v študijskem letu 2023/2024

 

V študijskem letu 2023/2024 se 3. letnik EMŠ Medicina izvaja semestrsko po splošni shemi:

 

Splošna shema

 

Razpored preverjanja znanja 3. letnik EMŠ Medicina 2023/2024

 

Skupine študentov 3. letnik EMŠ Medicina 2023/2024