3. letnik

Patologija

Cilji

Splošna patologija: spoznavanje splošnih bolezenskih procesov s pomočjo mikroskopske analize tkiv in organov. Študent spoznava etiologijo in patogenezo bolezni ter funkcijske in predvsem morfološke spremembe v celicah, tkivih in organih, ki so značilne za posamezne bolezenske procese. Seznani se s splošnimi delovnimi in diagnostičnimi metodami v patologiji ter spoznava vlogo patologije v diagnostičnem postopku. Specialna patologija: študentje se na makroskopskem in mikroskopskem nivoju seznanijo s specifično patologijo posameznih organov in organskih sistemov, etiologijo in patogenezo bolezni, ter možnimi zapleti. Spoznajo etiološko usmerjeno racionalno terapijo in diagnostiko (razumevanje klinične simptomatike in laboratorijskih izvidov). Usposabljajo se tudi za korelacijo kliničnih in patoloških spoznanj in s tem vlogo patologije v procesu zdravljenja bolnika. Na obdukcijskih vajah imajo študentje edinstveno priliko, da spoznajo sinhrono pojavnost različnih bolezni v različnih organskih sistemih in razmišljajo o celovitosti bolnika.

Vsebina

Splošna patologija: celična okvara in adaptacija, vnetje, regeneracija in reparacija, obtočne motnje, imunopatologija, neoplazija, genetsko pogojene in pediatrične bolezni, infekcijske bolezni in bolezni okolja in prehrane. Obravnava se najpogostejša patologija, ki je predstavljena z mikroskopskimi preparati. Specialna patologija: kardiovaskularna patologija, gastrointestinalna patologija, patologija dihal, urološka in nefrološka patologija, patologija jeter, pankreasa, žolčnika in žolčnih izvodil; patologija centralnega in perifernega živčnega sistema; ginekološka patologija in patologija dojke; patologija lokomotornega aparata in hematopatologija. Obravnava se najpogostejša patologija organskih sistemov, ki je predstavljena z mikroskopskimi preparati.


REŽIM ŠTUDIJA

Režim študija

Course Regime


URNIK - Poletni semester 2022/23

Urnik predavanj 

Urnik vaj in kolokvijev

Nosilec predmeta

prof. dr. Margareta Strojan Fležar
E: margareta.strojan-flezar(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Nina Zidar, dr. med.
E: nina.zidar(at)mf.uni-lj.si

INFORMACIJE

Katedra za patologijo
T: +386 1 543 7106
E-naslov: katedra.patologija(at)mf.uni-lj.siURADNE URE

Po predhodnem dogovoru