O študiju

Predmetnik

V EMŠ programu Medicina prva tri leta študija sestavljajo temeljni medicinski predmeti (predklinični predmeti), kjer študent pridobi temeljno znanje, ki je potrebno za razumevanje kliničnih področij. Že prvi trije letniki obsegajo tudi klinične predmete. Njihov delež je z vsakim letom večji in od 4. letnika dalje predstavljajo glavnino predmetov. V kliničnem delu študija študent pridobi klinično znanje o organskih sistemih in znanje s specifičnih kliničnih področij. V 6. in tudi zadnjem letniku se znanje integrira v kliničnem okolju (klinične vaje na oddelkih) na področjih kot so: interna medicina, kirurgija, primarno zdravstveno varstvo in pediatrija.

Predmetnik2.jpg

 
Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje po programu so določeni v Pravilih študija UL MF za EMŠ programa druge stopnje Medicina in Dentalna medicina. Za vse študente, ki so bili prvič vpisani v program EMŠ Medicina v študijskem letu 2017/2018 ali kasneje, veljajo naslednji pogoji za redno napredovanje po programu:

 

Iz  1. v 2. letnik: 54 kreditnih točk.

 

Iz 2. v 3. letnik: 54 kreditnih točk in opravljeni vsi predmeti 1. letnika.

 

Iz 3. v 4. letnik: 54 kreditnih točk in opravljeni vsi predmeti 1. in 2. letnika.


Iz 4. v 5. letnik: 54 kreditnih točk in opravljeni vsi predmeti 1., 2. in 3. letnika.

​​​​​​​Iz 5. v 6. letnik: 54 kreditnih točk iz 5. letnika in opravljeni naslednji predmeti:

1. letnik
Anatomija 1 Biokemija 1 Biologija celice
Biofizika NMP 1  
2. letnik
Anatomija 2 Fiziologija Biokemija 2
Histologija in embriologija Fiziologija živčevja  
3. letnik
Splošna farmakologija in toksikologija Osnove preiskovalnih metod Patologija
NMP 2 Patološka fiziologija Propedevtika
Temeljna mikrobiologija in imunologija    
4. letnik
Živčevje Pediatrija 1 Infekcijske bolezni in epidemiologija
Otorinolaringologija Koža in spolne bolezni Okulistika
Gibala    

 

Pred opravljanjem predmetnega izpita iz interne medicine in predmetnega izpita iz kirurgije morajo študenti opraviti vse predmete, v katerih je zajet del vsebin s področja interne medicine in kirurgije. To so:

  • Prebavila,
  • Rak in bolezni krvi,
  • Obtočila,
  • Dihala,
  • Imunske bolezni,
  • Sečila,
  • Bolezni presnove.