O študiju

Predmetnik

V EMŠ programu Medicina prva tri leta študija sestavljajo temeljni medicinski predmeti (predklinični predmeti), kjer študent pridobi temeljno znanje, ki je potrebno za razumevanje kliničnih področij. Že prvi trije letniki obsegajo tudi klinične predmete. Njihov delež je z vsakim letom večji in od 4. letnika dalje predstavljajo glavnino predmetov. V kliničnem delu študija študent pridobi klinično znanje o organskih sistemih in znanje s specifičnih kliničnih področij. V 6. in zadnjem letniku se znanje integrira v kliničnem okolju (klinične vaje na oddelkih) na področjih kot so: interna medicina, kirurgija, primarno zdravstveno varstvo in pediatrija.

Predmetnik2.jpg

 
Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje po programu so določeni v Pravilih študija UL Medicinske fakulteta za EMŠ programa druge stopnje Medicina in Dentalna medicina. Za vse študente, ki so vpisani v program EMŠ Medicina v študijskem letu 2018/2019, veljajo naslednji pogoji za redno napredovanje po programu:

 

Iz  1. v 2. letnik: 54 kreditnih točk.

 

Iz 2. v 3. letnik: 54 kreditnih točk in vsi opravljeni predmeti iz 1. letnika.

 

Iz 3. v 4. letnik: 54 kreditnih točk iz 3. letnika in vsi naslednji predmeti:

1. letnik
Anatomija 1 Temelji biokemije Biologija celice
Biofizika NMP 1  
2. letnik
Anatomija 2 Fiziologija Medicinska biokemija in molekularna genetika
Histologija in embriologija    

 

Iz 4. v 5. letnik: 54 kreditnih točk iz 4. letnika in opravljeni naslednji predmeti:

1. letnik
Anatomija 1 Biokemija 1 Biologija celice
Biofizika NMP 1  
2. letnik
Anatomija 2 Fiziologija Biokemija 2
Histologija in embriologija Fiziologija živčevja  
3. letnik
Splošna farmakologija in toksikologija Osnove preiskovalnih metod Patologija
NMP 2 Patološka fiziologija Propedevtika
Temeljna mikrobiologija in imunologija    

 

 

Iz 5. v 6. letnik: 54 kreditnih točk iz 5. letnika in opravljeni naslednji predmeti:

1. letnik
Anatomija 1 Biokemija 1 Biologija celice
Biofizika NMP 1  
2. letnik
Anatomija 2 Fiziologija Biokemija 2
Histologija in embriologija Fiziologija živčevja  
3. letnik
Splošna farmakologija in toksikologija Osnove preiskovalnih metod Patologija
NMP 2 Patološka fiziologija Propedevtika
Temeljna mikrobiologija in imunologija    
4. letnik
Živčevje Pediatrija 1 Infekcijske bolezni in epidemiologija
Otorinolaringologija Koža in spolne bolezni Okulistika
Gibala    

 

 

Pred opravljanjem predmetnega  izpita iz interne medicine in predmetne izpita iz kirurgije morajo študenti opraviti vse predmete, v katerih je zajed del vsebin s področja interne medicine in kirurgije. To so:

  • Prebavila,
  • Rak in bolezni krvi,
  • Obtočila,
  • Dihala,
  • Imunske bolezni,
  • Sečila,
  • Bolezni presnove.