O študiju

1. letnik

Kreditna ovrednotenost in režimi študija - 1. letnik

 

Predmet Kreditne točke
Anatomija 1 14
Biofizika 7
Biologija celice 9
Temelji biokemije 12
Sporazumevanje 4

Uvod v medicino

modul: Deontologija

modul: Informatika

modul: Zgodovina medicine

modul: Uvod v javno zdravje

5
Nujna medicinska pomoč 1 3
Izbirni predmet I 3
Izbirni predmet II 3

 

21. 6. 2021

POMEMBNO OBVESTILO!
Spremembe predmetov v 1. letniku na programih EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina

Obveščamo vas, da bo v študijskem letu 2021/22 uveljavil nov predmetnik 1. letnika obeh enovitih študijskih programih. Študenti, ki ste v 1. letniku in ki ob prehodu v študijsko leto 2021/22 ne boste napredovali v 2. letnik študija, boste morali opraviti dodatne študijske obveznosti. Več informacij najdete TUKAJ (sprememba načina ocenjevanja pri delno priznanih izpitih z dne 2. 9. 2021!) . 

 

1.10.2020: Obvestilo o poteku predavanj
 
Splošni urniki 1. letnik EMŠ Medicina

 

INFORMATIVNI SPLOŠNI URNIK - Zimski semester in Poletni semester- 1. LETNIK EMŠ Medicina in Dentalna medicina 2020/21 

 
Skupine študentov 1. letnika EMŠ MEDICINA 2020/2021

 

 

Izbirni predmeti 1. letnik EMŠ Medicina

 

Informacije o terminih izvajanja in postopku vpisa izbirnih predmetov v študijskem letu 2020/2021 so na voljo na spletni strani pod informacijami o vpisu.

 

Pilotni projekt Klinična praksa za študente 1. letnika EMŠ Medicina

 

Namen klinične prakse je: vzpostavljati identiteto zdravnika, razumeti pomen timskega dela v zdravstvu, se učiti veščin sporazumevanja in kliničnih veščin ter oblikovati humanistične vrednote, potrebne za delo z bolniki.

Cilji klinične prakse  

Poglobi svoje znanje in kompetence na področju sporazumevanja v kliničnem okolju. 

Spoznati in razumeti pomen timskega dela v zdravstvu. 

Se naučiti nekaterih preprositi kliničnih veščin.

Razumeti kompleksnost dela zdravnika in njegovih odločitev. 

Se zavedati pomena znanja, etičnih in moralnih vrednot potrebnih za profesionalno opravljanje poklica, in ki jih mora zdravnik pri svojem delu spoštovati in prenašati na sodelavce.

 

Potek klinične prakse

Študenti vključeni v projekt vzpostavijo stik z izbranim mentorjem in se dogovorijo o času opravljanje klinične prakse. Opraviti je potrebno najmanj 20 ur. 

Študenti med klinično prakso izpoljnjuje Delovni zvezek klinične prakse.

Po zaključku klinične prakse študent odda (v spletno učilnico):

- dnevnik klinične prakse

- poročilo o opravljeni klinični praksi 

- anonimno anketo ob koncu klinične prakse

 

Mentor po zaključku klinične prakse oblikuje Mentorjevo oceno študenta (v Delovnem zvezku klinične prakse).